INLEIDING THEO VAN DOORN

OVERZICHT LEESTEKSTEN

HOME

Een dilemma
Op weg naar het internaat
Internaat
Toneel spelen
Hongerliefde
Eten
Corvee
Hygiëne
Ziek zijn en beter worden
Bezoek
Terug naar huis
Bevrijd
De Klingens
Trui
V1
Weer op het internaat - Broeder Ulrik
De voetbalwedstrijd
Het laatste jaar van de Kweekschool
Vasten
Kermis
De keuring
Eindexamen

Doruske 3 - Leerling, kwekeling

Theo van Doorn

vignetleaf.jpg (789 bytes)

Hygiëne

De hygiënische verzorging was, zoals op elk internaat in die tijd, met preutsheid overgoten. Men onderhield strikt de regels uit De Wellevendheid, Handboek ten gebruike van R.K. seminariën, colleges, kweekscholen en pensionaten, van ouders en opvoeders (12e druk: 1931) geschreven door mgr. A.F.Diepen, rector van de Bisschoppelijke kweekschool te ‘s-Hertogenbosch, en daarna bisschop. Ten aanzien van die hygiëne waarbij je je geheel of gedeeltelijk moest uitkleden, gold de algemene regel: "Men onderhoude daarbij altijd met de meeste stiptheid de regels der christelijke eerbaarheid en zedigheid, zoo jegens zich zelf als jegens anderen." Het lichaam was een gevaarlijk ding. Als vuistregel gold op internaten en vooral juvenaten: zorg ervoor dat de onderdelen die zichtbaar zijn voor anderen, schoon zijn. En wat de rest betreft: vooral niet overdrijven. Onvergetelijk en lachwekkend was het zogenaamde badschortje; de surveillant keek door het opzijgeschoven gordijntje tot op je schortje of je hemd, ja soms eronder.

Later, toen ik op de Kweekschool studeerde, was het met die preutsheid niet veel anders, ook al werd het badschortje daar vervangen door een zwembroek. Op een keer was ik eens vroeg klaar, stond gekleed in de gang van de doucheruimte. Op dat moment smakte een eerstejaarsstudent uit een douchecel, dwars door het gordijntje, spiernaakt en kletsnat als een blok vlees voor mijn voeten. Hij had alleen één sok aan. Ik hielp hem recht en hij kroop met een rood hoofd onder het gordijntje door zijn douchecel weer in. Tegelijkertijd keek ik van onder mijn wenkbrauwen uit naar broeder-directeur. Waarachtig hij glimlachte. Toen pas durfde ik ook te lachen, geluidloos.

De volgende dag vertelde me die student, waarom hij uit de douchecel gevallen was. Tja, hij was stom geweest, je moet eigenlijk eerst je ondergoed aantrekken, voordat je je sokken aandoet. Hij had eerst één been afgedroogd, zijn kous aangedaan, wilde dan zijn tweede been afdrogen enz. Maar hij was zijn evenwicht verloren op dat houten douchevlondertje. Uit het verdere gesprek bleek, dat ze bij hem thuis geen douche hadden. Vandaar misschien, vond hij. We hebben er samen nog eens hartelijk om gelachen, nu met geluid.

Zo’n collectief gebeuren als het douchen was ook het haarknippen op het internaat. Eén keer in de zeven weken stonden er drie werkbroeders voor in de studiezaal; grote schort voor, tondeuse in de rechter-, kam in de linkerhand , op een tafeltje lag een aantal scharen. Eén voor één, op rij af werden we geknipt, nou ja geknipt, deze broeders waren in ieder geval geen professionele kappers. Ze kenden o.a. maar één model, zodat als we allen geknipt waren, we nog meer op elkaar leken. En toch was deze haarverzorging tijdens de avondstudie een aangename afwisseling: je liep eens naar voren en weer terug en tijdens het knippen, bekeek je je medestudenten van de andere kant, namelijk die van de surveillant. Door al dat geloop en knipgeluid kon die surveillant niet zo goed opletten. Je kon daarom wat vaker en langer uitleg vragen of iets zeggen tegen je buurman, je kon stiekem een snoepje nemen, niet studeren, maar een verhalenboek lezen. We hebben het zelfs gepresteerd om te kaarten, de kaarten onder je bureau, zonder woorden en als woorden voor het spel noodzakelijk waren, schreven we ze op in grote letters en lieten ze heel voorzichtig aan de medespelers zien. Kortom je had het gevoel dat het dan niet zo nauw kwam.

 

vignetleaf.jpg (789 bytes)