Over CuBra

Colofon & Copyright

Privacybeleid

Verantwoording Stichting Cultureel Brabant

 

CuBra Contact

Vragen? Opmerkingen? Bijdragen? Klik hier voor een contactadres.

 

CuBra op Facebook

CuBra-nieuws volgen via Facebook.

 
Vrienden worden?

Steun CuBra met uw donatie

 

CuBra sponsors

 

Stichting Jacques de Leeuw

 

 
Digitale bibliotheek Jan Elemans

Digitale bibliotheek Cor Swanenberg

Digitale bibliotheek Frans Hoppenbrouwers

Digitale bibliotheek Anton Roothaert

Digitale bibliotheek Tilburgse dialectpublicaties

Digitale bibliotheek Publicaties Tilburgse auteurs

 

17-01-2022 - Een nieuwe aflevering uit het historisch archief van Tilburg en Goirle door John van Erve - Als er een kind van komt...
15-01-2022 - De zesde aflevering met tekeningen van Alex Beekmans. 7 afbeeldingen van kazernes in Tilburg en Vught
12-01-2021 - Een fotobijdrage van Piet Schellekens: Het zijn net mensen (3). Beschouwingen over een kauwtjeskolonie.
03-01-2022 - Korte verhalen van Ineke Broeckx - Zoals het magische “Huis van Usher” - Taferelen aan mijn venster (vervolg) - Ontmoetingen bij de bushalte (vervolg) - Meer dierbaar dan het eigen bloed - Kerstmis 2021 bij Woonzorgcentrum “Joannes Zwijsen” in Tilburg
01-01-2022 - Afscheid Jan de Jong

Vandaag neemt Jan de Jong afscheid als redacteur letteren, en in het bijzonder van de poëtische bijdragen, van onze website. De Jong was een zeer vroege medewerker aan CuBra met, onder andere, zijn columns onder de naam Schoonebeek. Later nam hij vol enthousiasme het redacteurschap op zich en hij heeft in die functie de bijdragen verzorgd van veel Brabantse dichters. Na achttien jaar CuBra stopt Jan uiteraard niet met publiceren. Voor CuBra betekent zijn afscheid echter wel dat de Brabantse poëzie voorlopig minder regelmatig vertegenwoordigd zal zijn totdat een nieuwe redacteur gevonden is. Voor speciale projecten blijft Jan nog wel onze adviseur. Bestuur en redactie van CuBra willen bij dezen Jan van harte bedanken voor zijn jarenlange toewijding en bijdragen. Een vervanger zal moeilijk te vinden zijn.

19-12-2021 - De verzameling historische toponiemen van Tilburg en Goirle door Ad Pijnenburg is vernieuwd. Twee nieuwe PDFs om te downloaden.
14-12-2021 - Een kerstmenu van Jos Naaijkens
14-12-2021 - Twee nieuwe gedichten van Fráncy van Iersel
13-12-2021 - In het Woordenboek van de Tilburgse Taal is het lemma Duuvel geheel herzien en uitgebreid. Nu meer dan 100 bewijsplaatsen uit Tilburgse bronnen.
13-12-2021 - Nieuwe lemma's en aanpassingen van het Tilburgs Bijnamenboek - hoofdstuk 2 over bijnamen van met naam onbekende personen. Voor het overzicht klik hier. Door Karel de Beer
08-12-2021 - Herman Fitters - Over lepralijders en corona  - De eeuwige gestigmatiseerde - En Peerke Donders
07-12-2021 - Leo Mesman - Twee naamdichten
07-12-2021 - Aflevering 55 van de reeks R.K. Jongensweeshuis - Een kerstverhaal uit de Engelbewaarder voor de jongere lezertjes - door Jos Naaijkens
06-12-2021 - Aquarellen en etsen van het landschap rond Riel, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, en Middelbeers. - Door Cees Weltevrede
06-12-2021 - Nieuw in de Digitale Bibliotheek van Cor Swanenberg: Brabantse Humor. Download gratis de PDF. Rijk overzicht van humoristische teksten in de streektalen, uitstekend gedocumenteerd.
02-12-2021 - De Tilburgse schietvrouw Ria van Dijk is uitgeschoten (1920-2021) - Eigen weg - Joep Eijkens.
16-11-2021 - Cees Weltevrede - 'Een bloem' (poëzie)
08-11-2021 - Henny van Herck - De H Stanislaus en het park
08-11-2021 - John van der Drift - Schelpenengel Zeegeluk
08-11-2021 - Leo Mesman - Twee gedichten over Dante
08-11-2021 - Willie Bierman - Twee gedichten
28-10-2021 - Louis Raaijmakers bericht over de onlangs vrijgegeven archiefstukken van het Vaticaan over priester, verzetsheld en dichter Anselmus Musters.
23-10-2021 - Onze rubriek met middenstandsrijm sluimert. Foto's zullen we nog graag plaatsen. Zoals deze drie nieuwe van Har van Fulpen uit het Bredase.
02-10-2021 - Een portfolio met 20 afbeeldingen van sculpturen van Rinus Verhoeven
28-09-2021 - Woordenboek van de Tilburgse Taol - Een bijzonder nieuw lemma, nooit eerder opgetekend.
16-09-2021 - Arjo van Hattem - 'Herinnerd' (kort verhaal)
16-09-2021 - Cees van Dongen - vier gedichten
16-09-2021 - Maarten Kophoud - nieuwe verhalen en gedichten
16-09-2021 - Ineke Broeckx - Nieuwe poëzie
30-08-2021 - Lechim - pseudoniem van Michel van de Ven -Tilburgs dialectdichter van meer dan 1000 verzen. Een tweede serie van vijftig verzen uit De Tilburgse Koerier. Redactie Ben van de Pol en Ed Schilders.
14-08-2021 - Bij de Tilburgse slijter - Alcoholica met dialectnamen - Een portfolio in het Woordenboek van de Tilburgse Taal.
06-07-2021 - Fráncy van Iersel - 'Kikker' - een dierengedicht
20-06-2021 - Cees Weltevrede - Bespiegelingen over leven en werk van Hendrik Wiegersma, kunstenaar en arts uit Deurne.
20-06-2021 - Aflevering  8 (en slot) van Horen, Zien en Schrijven, door Peter van der Aa. Negen verhalen met herinneringen aan zijn jeugd en jongelingsjaren in Tilburg, zijn journalistieke loopbaan in en buiten Brabant, en zijn werk als auteur en hoofdredacteur binnen het vakbondswerk van de FNV.
11-05-2021 - Cees van Dongen - een nieuwe dichter op CuBra
11-05-2021 - Ad Nouwens - Drie nieuwe gedichten

06-05-2021 - Cees Weltevrede beschouwt gedetailleerd de 'Kruisdragingen' van Jeroen Bosch.
01-04-2021 - Een nieuwe audio van Tony Ansems rechtstreeks uit Wisconsin - Een ode aan verloren familieleden
17-03-2021 - De pagina's van de Brabantse schrijver Jack Feenstra zijn vernieuwd en aangevuld met een audiobestand dat Cees van Dongen componeerde op basis van Feenstra's roman uit 1984: Berlijn 43.
02-02-2021 - Jos Naaijkens - 'Meej pesjoen' (kort verhaal)
02-01-2021 - Bij het overlijden van de Bossche beeldend kunstenaar Jan de Bie - Een bijzonder portret door H. van Boxtel
02-12-2020 - Jan Smits over het werk van Antoinette van Will - met een portfolio van 34 afbeeldingen
30-11-2020 - Een nieuwe website op CuBra, gewijd aan de poëzie van Jos Steegstra (1940-2002) - Korte biografische gegevens, bibliografie, een keuze uit zijn werk door Jan de Jong, 2 PDFs, en een video.
20-11-2020 - Extra illustraties bij de vertaling van Le Lutrin editie 1889 - uit de collectie van vertaler Martin Hulsenboom
17-11-2020 - Jan Smits presenteert een portfolio van 18 werken van kunstenares Jos Smale (1933-2013)
29-10-2020 - De grote schoonmaak van het WTT door Hans Hessels en Ed Schilders is een langlopend project waarbij de opbouw van de lemmata uniformer wordt gemaakt. Vandaag zijn de letter M en A geheel herzien. Daarbij zijn bronvermeldingen nader gedateerd of verwijderd als die datering niet meer mogelijk is. De citaten die Wil Sterenborg opnam uit omvangrijke bronnen als de Prent van de Week van Cees Robben, het handschrift van Nicolaas Daamen uit 1916, en de krantenrubriek Tilburgse Taalplastiek van Pierre van Beek, bleken veelal door Sterenborg te zijn opgenomen in zijn spelling, niet in de originele spelling van de auteurs. Ook deze onzorgvuldigheid is gecorrigeerd.
23-10-2020 - In 1996 sprak Jan Smits uitgebreid met de toen 83-jarige Tilburgse kunstenaar Kees Mandos over diens leven als kunstenaar, zanger, en illustrator. De tekst werd nooit gepubliceerd maar verschijnt nu geïllustreerd op CuBra.  Foto hierboven: Kees Mandos in zijn atelier; collectie Regionaal Archief Tilburg.
01-10-2020 - Henk Govaers - 25 nieuwe gedichten
26-06-2020 - Een grote en gevarieerde website over het werk van Jan Elemans, dichter, dialectkenner, leraar, en uitgever. Artikelen, PDFs, audiobestanden, beeldmateriaal. Redactie: Ed Schilders. Met bijdragen van: Bernard Asselbergs, Charles Boost, Joan Colette, Flip G. Droste, Anton van Duinkerken, Frans Goddijn, Ad van Gurp, Marcel van der Heijden, Harry Hermkens, Frans Hoppenbrouwers, Han Klinkhamer, Michel de Koning, Wam de Moor, Johan Polak, Ed Schilders, Cor Swanenberg, Jos Swanenberg, Hans van Zadelhoff.
08-05-2020 - Herman Fitters over drie Tilburgse missionarissen (van het Goirke) in de Verenigde Staten in de negentiende eeuw
21-04-2020 - Nieuwe poëzie van Marijke Hanegraaf
04-04-2020 - Pieter de Laat - Een nieuwe dichtbundel, samengesteld voor CuBra - Zingen
03-03-2020 - Willem Jonkergouw - Fiets (verhaal)
23-02-2020 - Een geïllustreerde keuze uit de herinneringen van Frans de Kok, schilder 'op het Goirke' in Tilburg, door Herman Fitters.

11-02-2020 – 5 nieuwe verhalen over moord en doodslag in Brabant - Vadermoord in  Capelle - Moedermoord in Groeningen/Vierlingsbeek - Caféruzie in  Oss - Kermismoord in Geldrop – Een tragedie in Oss - door Klaas de Graaff

10-02-2020 - Het Paradijs in Gorp (bij Hilvarenbeek wel te verstaan) zoals uitgebeeld op een door Janus Kluijtmans gerestaureerd uithangbord (tijdens openingsuren te bezien in de kerktoren van Hilvarenbeek - Aanvulling op eerdere berichten op CuBra over Goropius Becanus - de restauratie door Janus Kluijtmans - door Hans van der Haring
04-02-2020 - 'Om het huis' en 'Nageslacht' - nieuwe poëzie van René Spruijt
02-02-2020 - Op zoek naar de geschiedenis van De Schildersrekening. - Door Ed Schilders
02-02-2020 -Smokkelen in het Brabant van weleer - Over de roman Peerke, een verhaal uit het Brabantse volksleven door Niek van den Brink (1941) en andere smokkelverhalen. Met een biografie van de auteur. Ed Schilders.
02-02-2020 - De duivelsklokken van Brabant - Over de klokken die in Brabant door de duivel gestolen werden, bij voorkeur in de kerstnacht - Ed Schilders
23-12-2019 - 6 nieuwe audiobestanden van teksten in Brabantse dialecten uit tijdschrift Brabants
22-12-2019 - Aparte Foto's - Bofkontjes - Door Joep Eijkens
14-12-2019 - Aanvulling in de rubriek spot en humor na de bevrijding, uit de collectie van Ronald Peeters: `1945 Ons land uit lijden ontzet'
06-12-2019 - Humor, spot, leedvermaak en herinneringen. Een verzameling drukwerk uit de collectie van Ronald Peeters waarmee na de bevrijding van het zuiden van Nederland in de herfst van 1944, de verdreven bezetter werd beschimpt en een begin met de geschiedschrijving werd gemaakt in woord en beeld.

Van links naar rechts: John Coleman, Annemie Franken, Jan Franken in Milwaukee, augustus 1946.

18-11-2019 - Eind augustus 2019 kreeg Ed Schilders op de boekenmarkt 'Boeken rond het paleis' in Tilburg een bijzonder document aangeboden door standhouder Leo Wayers: het dagboek van Tilburger Jan Franken over een bezoek, samen met zijn zus Annemie, in 1946 aan de Amerikaanse ex-piloot John Coleman in Milwaukee. Coleman zat in oktober 1944 een maand lang ondergedoken in het huis van de familie Franken en hun buren. Hun weerzien in augustus 1946 in Milwaukee kreeg veel publiciteit in de Amerikaanse pers.

Jan Franken beschrijft de bootreis naar de VS en de overweldigende ontvangst uitgebreid. CuBra presenteert een complete weergave van het dagboek, de vele foto's daarin, en de persartikelen uit die tijd. Met medewerking van CuBra-medewerkers Ben van de Pol en Karel de Beer.

03-11-2019 - Een verzameling teksten van liedjes zoals gezongen door
Antonia Johanna van Orsouw (1913-2003) - Opgetekend en ter beschikking gesteld door Jan Smits
01-10-2019 - Gouddelver: 'Heeleind' - nieuwe poëzie
16-07-2019 - Bruggedicht van Karla Witjens in Moerenburg
30-05-2019 - Slot van de artikelen van Lambert de Wijs. Met een chronologie van al zijn bijdragen. Onder redactie van Ben van de Pol

13-04-2019 - Een tot nu toe onbekende ballade van Cees Robben over een historische roof uit de schatkamer van het schuttersgilde in Goirle.
26-01-2019 - Zelf worstenbroodjes bakken? Maar dan wel de echte. CuBra stuurde Ed Schilders en Frans-Joseph Claessens naar een masterclass van Tante Toos, dochter van een bakker uit Riel. Zo moet het. En niet anders.
16-01-2019 - Fotoboek van Gerardus van Mol - Schilderachtige Brabanders - In de rubriek Brabants Licht - Redactie: Joep Eijkens
 
Zoek met Google in alle 60.000+ CuBra-webpagina's
 

Indexen

Vind een Brabantse auteur / kunstenaar

 

Vind een Brabantse dichter

 

CuBra omvat ondere andere de volgende sites

Brabantse dialecten

 

Inhoud liedjesrubriek

Woordenboek Tilburgse Taal - Ed Schilders & Hans Hessels

De paap van gramschap - Letterkundige geschiedenis van Tilburg

 

Bijnamenboek Tilburg - Karel de Beer

Bijzondere Brabantse Bomen - Han van Meegeren

 

Pierre van Beek - Tilburgse & Middenbrabantse heemkunde - Redactie Ben van de Pol

 

Uitgaven van het R.K. Jongensweeshuis - Jos Naaijkens

Archief Brabant Cultureel zoals op CuBra verschenen

Audio-archief van het tijdschrift Brabants

 

Het complete journalistieke en plezierdichterswerk van John Majoie. Redactie: Ben van de Pol

Het paleis van Willem II verbouwd van HBS tot Paleis Raadhuis - Redactie: Ben van de Pol

 

Lauran Toorians over Brabantse dichters

'Peerke' door Niek van den Brink, een vergeten Brabantse roman

 

De moord van Raamsdonk - Een dossier. Redactie: Ed Schilders

 

Ewoud Sanders over het beruchte jeugdboek 'De kleine bloedgetuige' Geschiedenis van Noord-Brabant (1898) door P.N. Panken. Redactie: Johan Biemans

 

Brabantse fotografen en beeldend werk

Fotografie - Brabants Licht - Redactie: Joep Eijkens

 

Fotografie - Eigen Weg - Joep Eijkens

Fotografie - Piet Schellekens

 

Paul Bogaert - Linosnedes

Prent van de Week door Cees  Robben

 

Fotografie - Willem Vreeburg

Kleingrafiek van Brabantse kunstenaars - Nico Verhoof

Broekhoven (Tilburg) gezien door Jan van Oevelen in 1975

 

Jeroen Bosch - Schetsboek - Miesjel van Gerwen & Jace van de Ven

 

Jeroen Bosch - Thijs Caspers over de vogeltjes in het werk van Jeroen Bosch

Poëzie (keuze van de CuBra-redactie)

Gedichten over Den Bosch

'De ballade van de Brabantse emigranten' door Ivo van Dinther (Veghel)

 

Tour de France-sonnetten - Jace van de Ven - linosnedes door Ivo van Leeuwen (Tilburg) 'Ode aan de Pijn' - Albert Megens (Waalwijk) over baanwielrenner Jan Pijnenburg

 

De boogbeelden van de Sint-Jan - Jeroen van Wilgen en Tony Zeeuwe (foto's) (Den Bosch)

 

De mooiste Brabantse gedichten volgens Ed Schilders

Breder dan Brabant - Projecten van Brabantse auteurs en kunstenaars

Onweerstaanbare boekomslagen - Paul Bogaers (Tilburg) & Ed Schilders

 

Middenstandsrijm - Redactie: Ed Schilders

 

Het Papegaaienmuseum van H. van Boxtel (Breda)

Vertaling van 'Le Lutrin' van Nicolas Boileau-Despréaux door Martin Hulsenboom (Tilburg)

Boekillustraties door Auguste Leroux: Balzac, Casanova, Goethe, Flaubert, e.a. - Ed Schilders & Jacques Marie

 

 
 
>