CuBra
INHOUD AUDIO

HOME
SPECIAAL
AUTEURS
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE

Print Pagina
 

In memoriam Willem Iven

Op zondag 25 oktober is in verpleeghuis St. Josef in Nuland de schrijver en verteller Willem Iven overleden. Hij werd op 13 april 1933 geboren in Veghel en genoot grote bekendheid in Brabant als dialectschrijver en als een verteller die zijn werk ook graag voordroeg tijdens optredens. Niet voor niets liet Iven zichzelf op een van zijn cd's afbeelden als een moderne pastoor die vanaf de kansel zijn publiek toespreekt. Met dit verschil: Willems preken blonken altijd uit in humor -- zelf noemde hij ze 'lachvertelsels'-- en de echte pastoors waren niet zelden het onderwerp van zijn milde, altijd menselijke spot. Er schuilt veel wijsheid in het werk van Willem Iven, de wijsheid van het volk en het volkse. Naast zijn werk in het dialect schreef Iven talrijke boeken op het gebied van natuur en natuurverbetering, een uitvloeisel van zijn werk voor Staatsbosbeheer. In het dialect ging hij pas vanaf 1974 schrijven, en die geschriften gaf hij meteen een onmiskenbaar eigen stempel. Trefzeker ontwikkelde hij zijn eigen spelling en grammatica, waarbij hij zo nauwkeurig mogelijk weergaf hoe hij de mensen het dialect hoorde spreken.

Aan CuBra heeft Iven genereus bijgedragen. De lijst met links naar vertelsels en voordrachten hieronder moge het bewijs zijn. Een lijst die veel langer had kunnen zijn, en die vooral veel meer nieuw werk had kunnen bevatten, als Iven enige jaren geleden niet getroffen was door de ziekte van Parkinson. Zo goed als het ging bleef hij bijdragen, onder andere met zijn voorstel voor een Brabants volkslied: 'Lied van die in Brabant wonen'. 

Willem Iven heeft ervoor gekozen zijn lichaam voor medische doeleinden af te staan. 

Redactie CuBra


05-11-2009: Om stil te staan bij het overlijden van een van Brabants grootste dialectkunstenaars de volgende extra bijdragen op CuBra: 

Als Stuifzand; de afscheidsbrief die Willem schreef waarin hij het leven bespiegelt op zijn geheel eigenzinnige wijze.

Bult - Iven nog eens zelf aan het woord

Bij de dood van een verteller - een gedicht dat Hans Manders schreef naar aanleiding van Iven' s overlijden

 

vanaf 18-04-06: Rubriek 'Het is altijd vandaag', klik hier voor het lezen van uitgebreide serie korte verhalen van Willem Iven

27-12-2007: Van de CD 'Rimpelkes'  uit 1996 - Hoor Willem Iven zijn Lachvertelsels voordragen in het dialect van de Peel - Klik een knop om te luisteren:

An, Anna

Wips

Kuffee

 

22-12-2007: Nieuwe bundel 'Het is altijd vandaag 3' gepresenteerd in Veghel

02-02-06: Over de taal van snelwegen en die van wegjes, paden en paadjes, straten en straatjes

17-12-05: Drie verhalen over schoenen opgedragen aan Jace van de Ven

13-02-05 - Willem Iven koninklijk onderscheiden - artikel door Jace van de Ven

Driekoningen 2005 - de natte koning

De Nije Kios - een kerstvertelling

De winterkoning - een kerstvertelling

Het kerstkiendje van kaffee De Sporten

Twee Jozeffen - een kerstvertelling

Het is altijd vandaag: 8 woordspeelsels

 

Lied van die in Brabant wonen  
-
Willem Ivens bijdrage aan de oproep om een Brabants volkslied te schrijven 
- Klik hier om dit lied te beluisteren

- klik hier om dit lied te downloaden naar uw eigen pc

 

 

 

Van de CD 'Ok nog ok nog ok' -- Hoor Willem Iven zijn Lachvertelsels voordragen in het dialect van de Peel - Klik een knop om te luisteren: