INHOUD IVEN
HOME
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS

Print Pagina

 (c) Willem Iven 2005

 

De natte koning

Toen hij water zou gaan halen

ging de koning van je ras ras ras

over bergen en door dalen

en daar reed hij door een plas

 

Zelf was ie hoofd van de waterleiding

nooit liet ie een ander daar iets aan doen

ook wilde hij ras ras ras senscheiding

geen geel bluumkes in ‘n gruun plantsoen

 

Zijn speakerbox zat vol mee spetters

dat kwam nou van dat ras ras ras

meestal droeg hij iets veel netters

nou eerst water koken op het gas

 

Zijn water kookte al bij honderd graden

gemalen koffie wordt koffiedras

voor wie hij dat deed kun je wel raden

alleen voor zijn eigen een volle tas

 

De koning reed toen snel nog even

weet-je-wel van tjerk tjerk tjerk

met een vaart van honderd-en-zeven

te paard door de sint-jozefkerk

 

Van je een-twee-drie hoorde men zingen

en de koning spartelde in het nat

hij wilde over de doopvont springen

maar kwam terecht int wijwatervat

 

De koning kwam levend eruit gekropen

liep plets plets plets door’t middenpad

doordat zijn kleren nogal dropen

wier dat pad onbehoorlijk nat

 

De koning kreeg toen op zijn mieter

godverjuu wa deed dat zeer!

kuster sloeg koning met ne zinken gieter

de koning beloofde toen de Lieven Heer:

 

In de kerk nooit meer zo hard te rijden

en uit zijn broek druipen ook al niet

maar den Here God toen luide zeide:

die mooie koningsbeloften geloof Ik niet!