INHOUD DE PAAP VAN GRAMSCHAP
HOME CUBRA

Wagemakers, dr. Ton
Walterus, pater (kapucijn)

Wassenaar, Fred van

Wasser, Joost

Weijnen, prof. dr. A.A.
Weijters, C.J.
Weijters, Jacques
Wichmans, Augustinus
WIJ, Tijdschrift

Wijffels, Lauran
Wijs, Guido de

Wijs, Ivo de
Wijs, Lambert G. de

Willem II, koning, overlijdensgedichten

Willem II, boeken
Willemen, Ad
Willems, Rianne

Willemsen, Martin
Willigen, Adriaan van der
Wilton van Reede, Theo /Arjan Onderdenwijngaard


© Ronald Peeters 1992-2015 & Ed Schilders & Stichting Cultureel Brabant 2015-2016


 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
L
M
N

O

P
R
S
T

U

V

W

 

Ronald Peeters & Ed Schilders

Ton Wagemakers - Theo Wilton van Reede


Wagemakers, dr. Ton

 

Foto: Jan Stads

 

Ton Wagemakers (Vught, 1950), studeerde sociale wetenschappen aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Woonde lange tijd in Tilburg. Van 1983 tot 1988 was hij verbonden aan het Nederlands Textielmuseum als projectmanager voor de herinrichting, later als hoofd collectie en presentatie en waarnemend directeur. Daarna werkzaam bij het Museum voor Volkenkunde te Rotterdam en thans bij het Openluchtmuseum te Arnhem. Hij publiceerde vele artikelen op het gebied van de Tilburgse textielgeschiedenis, industriële archeologie, mondelinge geschiedenis en museum, onder meer in Actum Tilliburgis, Industriële Archeologie (waarvan hij redacteur was) Brabantia, Textielhistorische Bijdragen (waarvan hij redacteur was), De Lindeboom, en Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur (mede-oprichter en redacteur van 1983 tot en met 1986). Hij werkte mee aan het boek Op zoek naar ons industrieel verleden, deel 2 (Haarlem, J.H. Gottmer, 1987).

In 1989 schreef hij de brochure Polymuseum. Nederlands Textielmuseum voorbeeld van vernieuwing, die hij in eigen beheer (uitgeverij Titaantjes) te Rotterdam uitgaf. Ton Wagemakers promoveerde in 1990 aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg op het proefschrift Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919.

  3 januari 2015 Wagemakers werd adjunct-directeur van het Nederlands Openluchtmuseum, daarna directeur van het Koninklijk Penningenkabinet te Leiden. Hij was vanaf 2003 directeur van Stadsmuseum Tilburg, het TextielMuseum en het Regionaal Archief Tilburg, en van 2007 tot 2011 directeur van Stichting Mommerskwartier. Daarna werd hij partner in het bureau Sonax. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het TextielMuseum en de heropening op 25 mei 2008, schreef hij het essay Het museum van Hippodamus of hoe maken wij een bruikbaar museum vanuit het vrije domein (Tilburg, Stichting Mommerskwartier, 2008).

Ronald Peeters

 

 

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Kettingdrogen  (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Mommers  (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Mommers in 1899 (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - wevershuisjes (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - weverswoning (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - weverswoningen architectuur (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Textielmuseum (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - de Kruikezeiker (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - De hond van Chrisje Mommers (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Het belang van de Tilburgse textiel (Tijdschrift Tilburg)

28 juli 2015
Ter gelegenheid van het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh op 29 juli 2015, publiceerde Ton Wagemakers het boekje Brief van Vincent. Tilburgse herinneringen (Tilburg, eigen beheer) dat werd vormgegeven door Sander Neijnens. De brieven zijn geheel aan de verbeelding van de schrijver ontsproten. Namen, personen, gebeurtenissen en locaties zijn echter volledig aan de werkelijkheid ontleend, aldus de auteur.
 

 

30 september 2019

Ton Wagemakers en Ronald Peeters, Tilburgse textiel in 50 verhalen, een stalenboek (Tilburg, Gianotten Printed Media, 2019), In Tilburg, deel 21, 132 blz., ISBN/EAN 978-90-6663-095-6.

 

juni 2021

 

2021 - Licht op werkhanden - Ode aan het ambacht; De Tilburgse Binding, Tilburg.

 

2 december 2021

 

Ronald Peeters en Ton Wagemakers, Tilburgse textiel in beeld (Tilburg, Gianotten Printed Media, 2016), 240 blz., geb., ISBN/EAN 978-90-6663-078-9.

Ton Wagemakers m.m.v. Ronald Peeters, Tilburgse textiel in 50 ‘weefsels’. Een verhalenboek. ‘ (Tilburg, De Tilburgse Binding, 2020), 013BOEK deel 1, 132 blz., ISBN/EAN: 978-90-828001-0-4.


Walterus, pater (4 januari 2015)

 

Eigenlijk: Walterus van Moerkapelle OFMCap, de kloosternaam van minderbroeder kapucijn Leonardus A. Ruigrok.

Tussen circa 1902 en 1905 woedde onder de moraaltheologen van katholiek Nederland -- en later ook in België -- een heftige discussie over de vraag of 'Godverdomme', ook wel genoemd 'de groote Hollandsche vloek', een doodzonde is dan wel een dagelijkse zonde (en dus vergeeflijk in de biechtstoel). Met betrekking tot deze problematiek verscheen in die jaren een tiental brochures met uiteenlopende stellingnames. De problematiek werd zowel theologisch als (historisch) taalkundig benaderd. Voor alle zekerheid werden de teksten meestal in het Latijn opgesteld ('Deus damnet me').

De Tilburgse pater kapucijn Walterus laat zich in drie bijdragen aan de discussie kennen als een voorstander van de harde lijn: doodzonde. Zijn pamfletten werden gedrukt in 1902 en 1904 bij de Tilburgse firma W. Bergmans, en in 1905 bij Bijvoet Mutsaers & zoon, Tilburg.

Op dit moment zijn ons geen nadere biografische gegevens over pater Walterus bekend. Ook lijkt hij na de drie genoemde brochures niet meer te hebben gepubliceerd (bron: Worldcat).

De bibliografische gegevens zijn als volgt:

- Dissertatio theologica de blasphemia Neerlandica et presertim de aestimatione communi quoad formulam G. v. d. : cum objectionibus et responsis pro et contra, Tilburg 1902.

- Vindicatio sententiae Patrum nostrorum quoad blasphemiam Neerlandicam juxta doctrinam S. Thomae : unacum refutatione mutatae Sententiae R. Patris Aertnijs utpote nec practice nec theoretice probabilis, Tilburg 1904.

- Colloquium doctum over den grooten Hollandschen vloek, Tilburg 1905.

Ed Schilders

 

Wassenaar, Fred van (24 november 2015)

 

Regionaal Archief Tilburg

 

Fred van Wassenaar is het pseudoniem van frater Manfred, die op 26 augustus 1916 als Johannes Antonius Clement in Gemert werd geboren en in Tilburg als frater (CMM Brothers) onderwijzer was. Hij is de auteur van het  jongensboek Adje, de keeper van „Sportief" (R.K. Jongenweeshuis, Tilburg 1955), dat waarschijnlijk zijn enige publicatie is. Hij overleed op 19 juli 2001 in Tilburg.

Lectuurrepertorium

Bron: Internet 2015

 

Wasser, Joost

 

Joost Wasser werd in 1958 te Tilburg geboren. Hij publiceerde gedichten in Naar Morgen 22 (Eindhoven, Opwenteling, 1976) en de gedichtenbundel Een geheim in mijn mondholte (Eindhoven, Opwenteling, 1977).

 

Weijnen, prof. dr. A (25 april 2015)

 

Portret - uit het Liber amicorum ter gelegenheid van Weijnens zeventigste verjaardag

 

Prof. dr. Antonius Angelus – Toon -- Weijnen werd geboren op 28 december 1909 in Fijnaart. Na zijn vorming op het gymnasium van Rolduc studeert hij Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Op 9 maart 1934 slaagt Weijnen daar voor zijn doctoraal Nederlands cum laude. Op 8 juli 1937 promoveert hij bij Jacques van Ginnekenmet het proefschrift Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant, in aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven. In de jaren die volgen, komt een stroom van publicaties op gang. In juli 1942 wordt hij door de Duitsers gegijzeld in Haaren. In 1945 wordt hij benoemd tot vast docent Nederlands aan de Rooms Katholieke Leergangen in Tilburg. Een groot aantal onderwijsboeken van zijn hand verschijnen nu: De kunst van het vertalen. Beginselleer (1946), Wezen en waarde van het dialect (1948), Tweetaligheid (1949) en Zeventiende-eeuwse taal (1952), Dialectatlas van Noord-Brabant (1952) en De dialecten van Noord-Brabant (1952). In zijn Tilburgse tijd realiseert hij eveneens het standaardwerk dat zijn naam als dialectoloog definitief zal vestigen: Nederlandse Dialectkunde. In 1958 verschijnt de eerste en in 1966 de tweede vermeerderde druk. Op 1 september 1958 volgt hij L.C. Michels op aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met als leeropdracht: “Nederlandse en Indogermaanse taalkunde”, in 1965 uitgebreid met: “Dialect- en naamkunde”. In de periode van zijn hoogleraarschap publiceert hij naast de systematische dialectwoordenboeken van de Brabantse en Limburgse dialecten en de Europese atlas: Het Schema van de klankwetten (1968); De oorzaken in de taalgeschiedenis (1971) en Schets van de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis (1971); Het Algemeen beschaafd Nederlands historisch beschouwd (1974) en in 1978 Outlines for an interlingual European Dialectology. In januari 1980 gaat hij met emeritaat maar hij blijft publiceren: Vergelijkende klankleer van de Nederlandse dialecten (1991); samen met zijn dochter Mira Ziektenamen in de Nederlandse dialecten (1994); Etymologisch dialectwoordenboek (1996; tweede vermeerderde druk in 2003); Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten (1999) en Woordvorming in de Noordoostnederlandse dialecten (2001). Hij overlijdt op 9 februari 2008 in Malden.

[Het bovenstaande is een sterk ingekorte en bewerkte versie van het lemma Weijnen in het Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek, door Piet van Sterkenburg. Dit lexicon, onder redactie van Karina van Dalen-Oskam, Wim van Anrooij en Jan Noordegraaf bestaat alleen digitaal als onderdeel van de DBNL –  KLIK HIER voor het volledige lemma en de bibliografie]

Wil Sterenborg

Twee publicaties van Weijnen in de Opvoedkundige brochurenreek van Sigebertus Rombouts bij uitgeverij R.K. Jongensweeshuis.

 

Cees Robben Stichting

Prent van de week van Cees Robben ter gelegenheid van de aankondiging dat Weijnen start met wat zou uitgroeien tot Het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. De prent verscheen op 19 februari 1960 in het weekblad Rooms Leven.

A. Weijnen - De knechts van Sinterklaas

A. Weijnen - De rommelpot

Opmerkingen over het taalgebruik van pater Poirters - uit: Vondelkroniek, jaargang 10, 1939

 

Weijters, C.J.

 

Regionaal Archief Tilburg

 

Cornelius Joannes Weijters werd op 11 november 1894 te Tilburg geboren. Hij was onderwijzer op het Goirke en publiceerde vanaf 1940-1980 ruim 215 artikelen over de geschiedenis van Tilburg in Rooms Leven (1940-1969), Parochiekrant Goirke (1960-1969), Het Nieuwe Centrum (1964), Berne (1965-1966), Brabants Heem (1967-1970), Met Gansen Trou (1967-1969), Historische Bijdragen / Actum Tilliburgis (1970-1979), Flat-flitsen De Duynsberg (1972-1980) en het jaarboek De Lindeboom (1977-1978). Hij heeft twee boeken geschreven: Pastoor W. van Beurden (bij zijn zilveren priesterfeest 14 juni 1955 en Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858 (Tilburg, Boekhandel Gianotten, 1981). C.J. Weijters vetrok eind jaren tachtig naar Valkenswaard, waar hij op 18 januari 1988 is overleden.

 

Ronald Peeters

 

Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858

Weijters, C.J. - Stadsrechten (Tilburg Tijdschrift)

Stadsnieuws van 29-10-1981; Ronald Peeters, 'Bibliografie C.J. Weijters 1940-1980', in: C.J. Weijters, Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858, Tilburg, 1981, p. 111-120.

 

Weijters, Jacques

 

Jacques Weijters werd op 11 maart 1940 geboren te Tilburg. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost te Breda en daarna M.O. Handenarbeid. Hij maakte een LP met luisterliedjes en schreef verhalen voor de jeugdbladen Prins, Okki en Taptoe. Bij Uitgeverij Malmberg te 's-Hertogenbosch publiceerde hij de jeugdboeken Een nieuw huis voor Slinger (1982), en bij Uitgeverij Zwijsen onder meer Soepfeest (1982), We komen weer in de krant (1983), Ontvoerd! (1983), Het beeld van de tovenaar (1983) en De vloek van het koningsgraf (1988). Jacques Weijters woont in Middelburg.

4-10-2009 van de auteur zelf
Hij zegt niet alles te durven vertellen over wat hij in zijn bovenkamer (zijn hoofd!) tegenkomt. Mensen kijken gauw een andere kant op als ze hem zien aankomen, honden beginnen te janken en stuiven weg als hij in de buurt komt. Katten sluipen sissend en met hoge ruggen weg. Zelfs de vampiervleermuis die hij als huisdier wilde houden, is krijsend van angst gevlucht. Als je hem vraagt wanneer hij is geboren, noemt hij altijd dezelfde dag (11 maart), maar ook altijd een ander jaartal! Nog geen week geleden kwam hij met een houten beeldje uit de 15e eeuw aandragen (zie foto).

Een jeugdfoto, noemde hij het en het leek verduiveld goed op hem. Tijd bestaat niet, is een van zijn uitspraken. Het is een getikt verzinsel. Aardig om aan muren, torens en polsen te hangen. Hij draagt zelf nooit een horloge en beweert nooit kind geweest te zijn. Als hij ergens is, is hij nooit meer dan een schim van aanwezigheid. Hij komt, maar blijft ook ergens anders. Als hij weer vertrekt, blijft zijn schaduw in een hoek achter. Een hoek, die daardoor donkerder is dan de andere hoeken. Als de schaduw uit zijn hoek komt, weet je dat hij er zelf ook zo aan komt. 'Vermoeiend,' zucht hij wel eens, 'om altijd ergens anders te zijn dan waar je bent.' Hij noemt zich ook wel Jakkes, Jakes of Jars. Alsof hij meer dan één persoon is, die
Jaques 'de Afwezige/Wazige' Weijters. Geboren: 11 maart ..?
Werk (voor zover bekend en alleen uit de 20e/21e eeuw): Luisterliedjesteksten voor LP Allemaal onbekenden, Negram 1975. Tekeningen en schilderijen. Korte verhalen (soms met eigen illustraties) voor jeugdbladen Primo/Okki/Jippo/Taptoe van uitgeverij Malmberg. Eerste boek(je) Een nieuw huis voor Slinger en vertalingen uit het Engels voor een te starten Jeugdboekenclub van uitgeverij Malmberg. Leuk idee, maar niet doorgegaan. Wél doorgegaan bij Uitgeverij Harlekijn: Galileo Hannibal Columbus Blauw, vogel, De sleutel van Wrun, De Koning van de Onderwereld, Jan van Gent, De draken dansen en (i.s.m. Bies van Ede en Herman van Veen) Wat wijzer met Alfred Jodocus Kwak en Propvol (ook een A.J. Kwak avontuur).
Bij uitgeverij Zwijsen de boeken:
Soepfeest/Ontvoerd/Het beeld van de tovenaar/We komen weer in de krant/De doolhof van de Schim/De spiegel blijft leeg/Er drijft een jongen op zee/De vloek van het koningsgraf/Niet meer bang/Aardige moordenaars/Joost Jankgezicht/Dansen tegen het Dreigende/Hoe verstop je een paard?/Jij bent van mij!/Ik wil jou!/Doe wat de clown zegt/Ik wil dansen met jou/
Onder het pseudoniem Niek Noldas: Verborgen voetbaltalent en Buitenspel. Over voetbal, maar meer (en erger) dan voetbal ...
Vertalingen: De jongen en de walsvis (Katherine Scholes)/De koningin en de Zwans (King-Smith)/Het Vekelstarken (King-Smith)/Frankenstein (Steve Parker/Zoeklicht info)/Dracula (Jim Pipe/idem)/Weerwolven (Jim Pipe/idem)/Mummies (Katie Roden/idem).
Korte verhalen voor een geschiedenis-methode: Het ei van Columbus en Een zee van tijd.
Nu ben ik de baas, stuk voor marionettentheater Saar den Hollander, Middelburg.
Teksten voor theaterstukken voor Jeugdtheater Amsterdam (de Krakeling): Angst is om bang van te worden (seizoen 1984/85), Te vuur en te zwaard (Uitgevoerd tijdens Holland Festival  1986).
Opera-teksten: Tarantella (uitgevoerd door De Glazen Ui -professioneel operagezelschap-, componist: Kerry Woodward. Uitgevoerd vanaf 1987/89). Zo ook: Assepoester (Komische opera, gebaseerd op het sprookje (Uitgevoerd vanaf 1990), Repelsteeltje 2000(SF-opera, losjes gebaseerd op het sprookje, muziek: Kerry Woodward (Uitgevoerd vanaf 1993), Hans en Grietje en de betoverde teddybeer (1994), naar Engelbert Humperdinck (de àndere Humperdinck; de klassieke).
Meer klassiek -voor volwassenen-: How to make a portrait of a bird (Aria-teksten voor een muziekstuk van Kerry Woodward. Begeleidende muziek en teksten voor een gedicht van Jacques Prévert, uitgevoerd tijdens het Findhorn festival, GB 1992).
Vertalingen van opera's (In opdracht van opera-gezelschap SKON, Alkmaar): The Medium (de helderziende en de boze geest, van Menotti), Fanferliesje (Humperdinck), Bastien et Bastienne (W.A. Mozart).
Bij uitgeverij Elzenga/Leopold: (Griezelverhalen) Dood spel/Lekker slapen?/Lievelingsplekje Als lid van het Griezel Genootschap verhalen in de GG-bundels: Griezellige Feestdagen/Griezellige Tijden/Griezellige Beesten/Griezellige Vertellingen/Griezellige Klanken/30 Verhalen uit de Griezelkrant/Griezelverzen 1 (met CD)/Griezelverzen 2/Griezellige Gasten/Griezellige Schooldagen/Griezellige Hobbies/Griezellige Zeeverhalen (2002)/Griezellige bosavonturen (einde GG, 2003).
In die periode heeft hij ook de c uit zijn voornaam getild, om hem ervóór te zetten: de c van copyright.
Waarna verhalen voor Como No, het blad van de stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa: een serie Oude Geheimen, Geschiedenis: Wat weten we nou eigenlijk van Nicaragua/Matagalpa? (sinds 2006).
In het kader van de Millenniumdoelen het boekje: Sonia's feest, een (verjaar)dag van een meisje van zes in Matagalpa (Nicaragua).
Vertaling van Un Güegüe me contó, uitgave STM, Tilburg (gepland 2010); de ontstaansgeschiedenis van Nicaragua, uitbundig verteld door Maria Vigil Lopez (woont en werkt in Nicaragua), door vertaler aangevuld met uitleg, flora en fauna én recepten.
Wordt vervolgd ...
Jaques (voorheen Jacques) Weijters woont en werkt in Tilburg (2009).

 

Wichmans, Augustinus

 

Regionaal Archief Tilburg

Grotere weergave

 

Augustinus Wichmans werd in 1596 geboren te Antwerpen. Op 22 september 1613 legde hij zijn kloostergelofte af bij de norbertijnen van de Belgische abdij van Tongerlo. In 1615 gaf hij te Leuven onder de naam Joannes Baptista Wils de gedichtenbundel Epigrammata de viris sanctimonia illustribus ex Ordine Praemonstratensi [...] uit. Vanaf 1622 studeerde hij aan de universiteit van Leuven, waar hij de graad van baccalaureus in de theologie behaalde. In 1625 publiceerde hij te Antwerpen een klein werkje, getiteld Rosa candida et rubicunda, id. est: V. Petrus Calmpthoutanus, ex canonico Norbertino Eclesie Tungerloensis Pastor in Haren [...]. Eveneens in Antwerpen, publiceerde hij in 1626 het werk Apotheca spiritualium pharmacorum contra luem contagiosam aliosque morbos [...], en in 1628 zijn Sabbatismus Marianus [...], dat in 1633 onder de titel Den Saturdagh van Onse Lieve Vrouwe werd herdrukt. Wichmans werd in 1630 pastoor te Mierlo, en was daar ook werkzaam als landdeken. In 1632 volgde hij Adrianus Eijnthouts op als pastoor van Tilburg. Hij bekleedde vanaf dat moment ook de functie van landdeken van Hilvarenbeek, en hij werd lid van de Staten van Brabant. In 1632 publiceerde hij bij Jan Cnobbaert te Antwerpen zijn bekende en voor onze provincie belangrijke boek Brabantia Mariana tripartita. In 1734 is dit boek in twee delen ook in Napels uitgegeven.

In 1635 had Wichmans als pastoor van de pastorie de Moerenburg een uitvoerige inventarislijst opgemaakt, die door Van Loon werd gepubliceerd. Opmerkelijk is de opsomming van de aanwezige boeken in zijn bibliotheek. Hierin worden ook de twee delen van De Kerckelycke Historie van de Tilburgse geschiedschrijver Dionysius Mutsaerts uit 1622 vermeld.

Wichmans heeft in Tilburg een moeilijke tijd gehad (zie het lemma van ds. Arleboutius). Toen de Staten-Generaal een plakkaat uitvaardigden, waardoor de katholieke geestelijken uit de Meijerij van 's-Hertogenbosch werden verdreven, moest hij in 1636 vluchten; hij kwam in Alphen terecht, en in 1638 en 1639 verbleef hij in Antwerpen. Daar schreef hij het boek Lust-hof der Godt-vruchtighe Meditatien op het Leven ende Leyden ons Heeren Jesu Christi [...]. In 1642 werd hij als pastoor van Tilburg opgevolgd door Augustinus van Dijck. Wichmans werd toen hulpabt van prelaat Theodorus Verbraken, en op 9 juli 1644 volgde hij hem op als 43e abt van Tongerlo, in welke functie hij ook lid was van de Staten van Brabant. Hij is op 11 februari 1661 te Tongerlo overleden. In 1927 werd hij in Tilburg met een straatnaam vereerd.

Brabantica, 's-Hertogenbosch, 1954, p. 178 en 195;

Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, 1972, kol. 1003-1009 (N.J. Weyns);

C.J. Weijters, 'De parochie Tilburg en de abdij van Tongerlo', in: De Lindeboom, II, 1978, p. 26-31;

A.J.A. van Loon, 'De huizinge Moerenburg en haar bewoners I (1358-1648), in: De Lindeboom, II, 1978, p. 98-101 en 116-126 (met lit. overzicht);

Abdijarchief Tongerlo, Bundel inventarissen, d.d. 28 augustus 1635;

Ronald Peeters, De straten van Tilburg, Tilburg, 1987, p. 183.

juli 2001 F.J.M. Hoppenbrouwers, 'Augustinus Wichmans. Zielenherder te Tilburg in crisistijd (29 november 1632 - 11 januari 1643', in: Tilburg, XIV (1996), nr. 1, p. 3-14.

Regionaal Archief Tilburg

 

Abdij van Tongerlo

Wapen van de abt van Tongerlo

 

Brabantcollectie

 

Bron: internet 2015

 

Hoppenbrouwers over Wichmans in Tilburg Tijdschrift

 

WorldCat

Wichmans, Augustinus Franciscus. 1625. Rosa candida et rubicunda, id est v. Petrus Calmphoutanus, ex canonico Norbertino ecclesie Tungerloensis pastor in Haren crudelissimo martyrio à Geusis. Antverpiae: Ex officina Hieronymi Verdussen.

Wichmans, Augustinus. 1626. Apotheca spiritvalivm pharmacorvm contra lvem contagiosam aliosqve morbos. Antverpiae: Ex officina Hieronymi Verdvssii.

Wichmans, Augustinus. 1626. Diarivm ecclesiasticvm de sanctis contra pestem tvtelaribvs, in qvo qvam plvrimæ: antiquitates ecclesiasticæ grata varietate explicantur. [Antverpiae]: [Ex officina Hieronymi Verdvssii].

Wichmans, Augustinus Franciscus. 1626. Apotheca spiritualium pharmacorum contra luem contagiosam aliosque morbos. Antverpiae: ex officina Hieronymi Verdussii.

Wichmans, Augustinus Franciscus. 1626. Diarium ecclesiasticum de sanctis contra pestem tutelaribus. Antverpiae: Ex officina Hieronymi Verdussi.

Wichmans, Augustinus Franciscus. 1628. Sabbatismus Marianus, in quo origo, utilitas & modus colendi hebdomadatim sabbatum in honorem Sanctissimae Deiparae explicantur. Antverpiae: apud Gulielmum à Tungris.

Wichmans, Augustinus. 1628. Sabbatismvs Marianvs: in quo origo, vtilitas & modus colendi hebdomadatim sabbatum in honorem sanctissimæ Deiparæ explicantur. Antverpiae: Apud Gulielmum à Tungris.

Wichmans, Augustinus. 1628. Sabbatismus Marianus. In quo origo, utilitas et modus colendi hebdomadatim Sabbatum in honorem sanctissimae deiparae explicantur. Antverpiae: Gulielmus à Tungris.

Wichmans, Augustinus. 1628. Sabbatismus Marianus: in quo origo, utilitas et modus colendi hebdomadatim sabbatum in honorem S. Deiparae explicantur.

Wichmans, Augustin. 1628. Sabbatismus Marianus in quo origp, utilitas, et modus colandi hebdomatim ; Sabatum in honerem S. Deiparae explicatur. S.l: s.n.

Wichmans, Augustinus. 1632. Brabantia Mariana tripartita. Antverpiae: apud Ioannem Cnobbaert.

Wichmans, Augustinus. 1632. "Diva Virgo in Merefelt".

Wichmans, Augustinus. 1632. Brabantia Mariana tripartita. Antverpiae: apud Ioannem Cnobbaert. http://books.google.com/books?id=5aBiAAAAcAAJ .

Wichmans, Augustinus, and Matthaeus Guilielmi van Drunen. 1633. Den saterdagh van onse Lieve Vrovvve. T'Hantwerpen: By Jan Cnobbaert.

Wichmans, Augustinus Franciscus, and Matthaeus van Drunen. 1633. Den saterdagh van Onse Lieve Vrouwe. Hantwerpen: by Jan Cnobbaert.

Groenen-schilt, Martinus, and Augustinus Franciscus Wichmans. 1639. Lust-hof der godt-vruchtighe meditatien op het leven ende lyden ons heeren Iesu Christi, ende Maria sijne ghebenedijde Moeder. Hantwerpen: by Guilliam Lesteens.

Groenen-Schilt, Martinus, and Augustinus Franciscus Wichmans. 1639. Lust-hof der godt-vruchtige meditatiën. Antwerpen: Lesteens.

Boscharts, Willibrordus, E. Quellinus, P. de Jode, Joannes Chrysostomus, Augustinus Wichmans, Godeffridus Wreys, and Koninklijke Bibliotheek. 1653. Feria sexta sive ejus dignitas ac opera sacra ejusce Diei collecta ex Divinis utriusque Testamenti litteris probatisque authoribus cum brevi explicatione eorundem. Mechliniae: apud Joannem Laye.

Groenen-schilt, Martinus, and Augustinus Wichmans. 1655. Lvst-hof der godt-vrvchtighe meditatien op het leven ende lyden ons Heeren Iesv Christi, ende Mariæ sijne ghebenedijde moeder. T'Antvverpen: By Iacobvs van Mevrs.

Lapide, Cornelius Cornelius a, Thomas Dekens, Egbertus Spitholdius, and Augustinus Wichmans. 1665. Commentaria In Omnes Divi Pavli Epistolas. Antverpiae: Meurs.

Wichmans, Augustinus Franciscus. 1889. Notre-Dame de Sterre-Borne te Butzel (près de Vertryck). Louvain: Vanlinthout.

Wichmans, Augustinus Franciscus. 1890. Le samedi de Marie, origine, utilité et pratique de la consécration du samedi de chaque semaine à la Très-Sainte Vierge. Namur: Imprimerie Douxfils.

Ed Schilders

'De Paap van Gramschap' op het affiche van de manifestatie Tilburg Schrijft, waarbij de beste Tilburgse schrijvers werden bekendgemaakt in de Openbare Bibliotheek, 25 november 2007.

 

WIJ, Tijdschrift

 

Ronald Peeters

 

Het in 1927 in Tilburg opgerichte tijdschrift Wij was geen zuiver literair tijdschrift, want er kon ook over actuele zaken worden geschreven, weliswaar met katholieke grondbeginselen als uitgangspunt. Het maandblad werd uitgegeven door de Zuid Nederlandse Boekhandel in de Noordstraat 68, later in het jaar door de firma Antoine Arts Heuvel 25. De redactie (resp. redactieraad) bestond voornamelijk uit geestelijken, zoals dr. P.C. de Brouwer en Fr. Siemer. Het tijdschrift heeft maar een jaar bestaan.
Bijdragen werden onder andere geleverd door: Anton van Duinkerken, dr. P.C. de Brouwer, Jos Panhuijsen, Jan Bechtold, p. Gervasius O.M.Cap., Norbert Heerkens, Uri Nooteboom, Ernest Claes en Antoon Coolen.

Bas Aarts, Van achter de schermen, (doctoraalscriptie; GAT, Bibliotheek, cat. nr. 6513), Nijmegen, 1988;

Bas Aarts, 'Dr. P.C. de Brouwer en Tilburg', in: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. 7, nr. 1, 1989, p. 11-17.

 

Wijffels, Lauran (13 juli 2015)

 

Lauran Wijffels, geboren te Tilburg in 1956, publiceerde vanaf 1977 talloze verslagen, columns en opiniestukken over de  kermis voor onder meer het Brabants Dagblad en de voorlopers daarvan. Onder zijn redactie verscheen tussen 1980 en 1995 de Tilburgse Kermiskrant en ook werd de traditionele rubriek Carrousel door hem voortgezet. Wijffels was betrokken bij de redactie van het landelijke vakblad De Kermisgids (1984-1993) en van het hobbyblad Euro Kermis Magazine (1991-1998). Daarnaast maakte hij kermisreportages voor de tijdschriften Brabantia, Impressies en Tilburg Magazine. Hij schreef uitvoerig over dit volksfeest in de boeken Veel vermaak en weinig wol: De geschiedenis van de Tilburgse kermis (met Hennie van Oers en Paul Spapens, 1986), HOOG-GAAT-IE: Fotoboek van de Tilburgse kermis (met Spapens en Ernest Potters, 1993), Draaiboek van een Kermisgek: De Tilburgse Kermis in de Jaren zestig (2002) en Tilburgse kermis 1950-2000: Een halve eeuw vermaak in beeld (2007). De foto’s voor dit laatste werk kwamen van Persbureau Van Eijndhoven.

Encyclopedie van Tilburg (2008), p. 563.

Ronald Peeters

 

 

 

 

 

2016

 

Wijs, Guido de (2 januari 2015)

 

In 1971 was de in 1947 in Tilburg geboren Guido de Wijs met Kabaret Zonder Filter de winnaar van het UVSV-concours in Utrecht. Zonder Filter trok tot en met 1979 door het land. In Tilburg werden regelmatig de Studiozaal van de schouwburg aangedaan en De Spoel in de Fabriekstraat. Guido de Wijs was tevens presentator van de wetenschappelijke TV-programma’s ‘Daar vraag je me wat’ (1976-1978, gemiddeld drie miljoen kijkers) en ‘Zeker weten’ (1984-1986). Hij schreef verder theaterproducties die vooral in en rond zijn huidige woonplaats Amersfoort werden opgevoerd. Hij schrijft columns voor AD/ Amersfoortse Courant. In mei 2007 ging de mini-opera "De Invitatie", waarvoor hij het libretto schreef, in première. Deze opera wordt uitgevoerd door twee zangers in een rijdende limousine. Guido schreef - in opdracht - de tekst voor het feestlied 'Amersfoort 750 jaar', dat gezongen gaat worden tijdens allerlei manifestaties in 2009. Sinds januari 1986 is hij werkzaam als docent drama en als studieloopbaan- begeleider aan de faculteit Mens & Maatschappij van de Hogeschool Utrecht.

3 januari 2015

In 2009 gaf Guido de Wijs in eigen beheer een bundeling uit onder de titel Leuke stukjes - Een selectie uit tien jaar columns en liedjes. Daarvan heeft een aantal ook betrekking op zijn jeugd in Tilburg.

 

Guido de Wijs draagt 'De Kruik' van Cees Robben voor

 

Ed Schilders

Links: foto Joke Rijneveen. Rechts: foto Conny Meslier

 

 

2016

 

Tilburgse columns door Guido de Wijs

Spijkers, Cas, and Guido de Wijs. 2004. Cas kookt kunst. Zwolle: Good Cook Publishing.

Wijs, Guido de. 2009. Leuke stukjes. [S.l]: [s.n.].

Wijs, Guido de, David van den Bosch, Adri Colpaart, and Jonathan Ellis. 2009. Amersfoort uitgelicht = Amersfoort in the spotlight. Amersfoort: De Algemene Boekhandel.

Wijs, Guido de. 2009. Leuke stukjes: een selectie uit 10 jaar columns en liedjes. [Amersfoort]: [Stichting Monter].

Wijs, Guido de. 2014. Jij bent een sieraad voor de stad: columns. Amersfoort: Stichting Monter.

 

Wijs, Ivo de

 

Bron: YouTube.

 

Ivo Alphonsus Henricus Maria de Wijs werd op 13 juli 1945 te Tilburg geboren. Vanaf 1955 woonde hij in de Tuinstraat 36. Hij deed in 1964 eindexamen HBS-A aan de Rijks-HBS Koning Willem II.
In 1964 vertrok hij naar Amsterdam om daar Nederlands te gaan studeren aan de Gemeentelijjke Universiteit. Tussen 1965 en 1967 heeft hij nog even in de Tuinstraat gewoond.
In 1965 richtte hij samen met Pieter Nieuwint het Cabaret Ivo de Wijs op. Sinds 1972 is hij beroepscabaretier en dichter van de light verse. Met zijn cabaret ontving hij in 1979 een Edison. Vanaf 1979 schreef hij teksten voor Jasperina de Jong en Eric Herfst. Ivo de Wijs is een bekende radio- en TV-persoonlijkheid geworden. Ivo de Wijs is de broer van Guido de Wijs.
Hij publiceerde een aantal boeken. Naar aanleiding van het VARA-programma verscheen de boekenserie: Vroege Vogels, uitgegeven in samenwerking met VARA-boek te Hilversum, over wandelingen, met gedichten van Ivo de Wijs: Vroege Vogels Verzen (Amsterdam, Rap, 1987), Wandelen met Vroege Vogels (Baarn, Bosch en Keuning, 1988), Vroege Vogels Vogels (Amsterdam, Amber, 1988), Vroege Vogels Landschappen (Baarn, Bosch en Keuning, 1989), Vroege Vogels Vlinders (Amsterdam, Amber, 1989), Vroege Vogels Vliegen (Amsterdam, Amber, 1990),
Kinderboeken van Willemijn Min die door De Wijs op rijm werden gezet: De lappendeken (Rotterdam, Lemniscaat, 1991), De vogelman (Rotterdam, Lemniscaat, 1988). Andere kinderboeken van hem zijn onder andere: Zwarte Jan de Houtepoot ('s-Gravenhage, Leopold, 1984; samen met Ivo de Weerd), Zwarte Jan en de Botervloot ('s-Gravenhage, Leopold, 1987; samen met Ivo de Weerd), Dat rijmt (Amsterdam, Bakker, 1988), Een potje geschiedenis (Amsterdam, Leopold, 1989; met Fiel van der Veen), Zwarte Jan en het grote kapersfeest (Amsterdam, Leopold, 1989).
Liedjes uit het bekende TV-programma 'Kinderen voor kinderen' publiceerde hij in de bundel Hahaha, je vader (Amsterdam, Bakker, 1985). 
Samen met twee andere dichters van de light verse, Heinz Polzer (Drs. P.) en Pieter Nieuwint, publiceerde hij Potverdriedubbeltjes (Utrecht, Bruna, 1975) en Ollekebollekes (Amsterdam, Loeb, 1976). Ivo de wijs schreef de inleiding en selecteerde honderd liedteksten voor Heen en weer van Drs. P. (Amsterdam, Bakker, 1986), en schreef met hem Het rijmschap ('s-Gravenhage, BZZTôH, 1982) en Het rijmschap compleet ('s-Gravenhage, BZZTôH, 1984).
 
DE BRUG TERUG

De smalle stalen brug over het water
Voerde van Tilburg, mijn geboortegrond
Naar Amsterdam, waar ik de wereld vond:
Mijn vrouw, mijn huis, mijn werk voor het theater

Zo was de Waal voor mij de Hellespont
Heel langzaam werd de smalle schoolverlater
Een man in bonis, die steeds obstinater
Betoogde dat zijn jeugd niet meer bestond

Verwijtend komt het heimwee op me af:
Ga terug! Waar ben je al die tijd gebleven?
Maar ach, mijn ouders liggen in hun graf
De lindeboom is weg, de kloof te groot
De oude brug bracht mij het volle leven
De nieuwe brug loopt onmiskenbaar dood

Ivo de Wijs, 'De brug terug', uit: Literaire Wandelroute Tilburg, 1996.

Wim Ibo, En nu de moraal. Geschiedenis van het Nederlands cabaret 1936-1981, Alphen aan den Rijn, 1982;

Encycl. van Noord-Brabant, 4, 1986, p. 363.

Ben Ackermans, 'Op z'n minst een lekkere zeurpiet', in Brabants Dagblad 11 juni 2005.

 

Ivo de Wijs draagt 'Welkom in de wonderschôone wèèreld' van Cees Robben voor.

 

Ed Schilders

 

Hans Hoenjet over Ivo de Wijs

Bibliografie uit WorldCat


Naar het begin van de pagina

Inhoud De paap van gramschap

CuBra Home


Wijs, Lambert G. de

 

Regionaal Archief Tilburg

 

Lambertus Gerardus de Wijs werd op 6 mei 1882 te Leiden geboren als zoon van de uit Tilburg afkomstige Alphonsus de Wijs en de Leidse Bernardina Schramp. Op 4 september 1891 kwam het gezin de Wijs vanuit Zoeterwoude in Tilburg wonen. De Wijs was onder meer wolcommissionair, directeur bij Swagemakers-Bogaers, en in 1937 oprichter van de firma L.A. de Wijs en mede-directuer van de firma A. en A. de Wijs Textielfabriek te Goirle. Van 1927 tot 1930 was hij lid van de gemeenteraad voor de RKVP.

Vanaf 1923 tot aan zijn dood in 1949, heeft hij een grote hoeveelheid publikaties het licht doen zien. Hij was een verdienstelijk amateur-historicus, en hij schreef voornamelijk over de geschiedenis van Tilburg. In 1923 verscheen zijn eerste artikel in de Nieuwe Tilburgsche Courant, vanaf 1925 tot 1949 gevolgd door een reeks van ca. 125 artikelen, voornamelijk geschreven onder zijn pseudoniem Gerard van Leijborgh (vermoedelijk een samentrekking van Leiden en Tilburg). Lambert de Wijs schreef onder eigen naam veel, met name gedenkboeken, zoals (verkorte titels) Gedenkboek VVV Tilburg Vooruit 1907-1932 (1932), Gedenkboek Vereeniging Tilburgsche Muziekschool 1908-1933 (1933), Gedenkboek 25-jarig bestaan Tilburgsche Zwemvereeniging (1934) Gedenkboek Paleis-Raadhuis der gemeente Tilburg (1936), De Lindeboom van Tilburg (1937), Gedenkboek 60-jarig bestaan Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia (1937), Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen 1795-1802 (1939), De geschiedenis van de Hasseltsche Kapel (1939), Uit de geschiedenis van de Harmonie Orpheus 1864-1939 (1939), Tilburg zoals het vroeger was en zoals het heden is (1941), Vijftig jaren Kegelclub Herinnering te Tilburg 1898-1948 (1948), 140 jaar Gebr. Diepen Tilburg (1948), en Honderd jaren handelskwekerij en bloemenmagazijnen Teeuwen-Wagemakers 1849-1949 (1949). 
Lambert de Wijs overleed op 18 juni 1949 te Tilburg. Naar hem werd in 1967 een straat genoemd. Zijn uitgebreide nagelaten collectie boeken en handschriften wordt vanaf 1955 bewaard in het Gemeentearchief Tilburg.

H.J.A.M. Schurink, 'Bibliographie van Tilburg', in: Van heidorp tot industriestad, Tilburg, 1955, p. 248, 249, 253, 261, 263, 266 en 268;

H.J.C.A. Looymans, 'Die wijse kent sijn tijt'. Enkele voorlopige notities over het werk van Lambert G. de Wijs, Wolcommissionair en Publicist, 1882-1949, ongepubliceerde scriptie, Tilburg, 1980 (GAT, Bibliotheek, cat. nr. 3844);

Ronald Peeters, De straten van Tilburg, Tilburg, 1987, p. 187.

Ronald Peeters

Ex Libris door Frans Mandos

 

 

 

 

Een selectie uit de heemkundige artikelen van De Wijs door Ben van de Pol

- De lindeboom van Tilburg

- Een Marialegende

- Uit het dagboek van Ariaan van der Willigen

Bibliografie uit WorldCat

Willem II, Overlijdensgedichten koning (3 januari 2015)

 

   Grotere weergave

 

 

 

 

Grotere weergave

Het overlijden van Koning WILLEM II (1792-1849) op 17 maart 1849 in de woonkamer van het "oude paleis" aan de Markt. V.l.n.r. kamerdienaar Cornelis Aerts, de officier van gezondheid Van Hees, dokter Maes, dokter P.F. Everard, kamerdienaar Louis Mathijs, de koning, Koningin Anna Paulowna, Prins Hendrik, zoon van de koning, luitenant-kolonel baron De Miellet van Coehoorn, en majoor jhr. Merkes van Gendt. Op 4 april 1849 werd het lichaam van de koning bijgezet in de koninklijke grafkelder in Delft. Litho door E. Spanier, uitgegeven door gebr. Belinfante, Den Haag naar H.F.C. ten Kate, 1849.

 

 

 Grotere weergave

Prent met gedicht van J van Renesse ter nagedachtenis aan koning Willem II, overleden te Tilburg op 17 maart 1849. De prent is beladen met rouwsymboliek: de rouwsluier, een knekel, een zandloper, de zeis, een treurwilg. Aan weerszijden van het portret van Willem II een vaandel, dat herinnert aan de veldslagen, waarbij Willem II aanwezig was: de slag bij Waterloo en de slag bij Leuven (tijdens de Belgische opstand). Collectie Regionaal Archief Tilburg.

 

Willem II en Tilburg, boeken over koning (14 juli 2015)

Willem II, Koning Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (Den Haag 1792 – Tilburg 1849), koning der Nederlanden van 1840 tot 1849, was de oudste zoon van Willem I en Wilhelmina van Pruisen. In 1811 vertrok hij als adjudant van de Britse veldheer Wellington naar Spanje, waar hij diverse veldslagen leverde. In 1813 werd hij generaal der infanterie. In 1815 commandeerde hij de Nederlands-Belgische troepen te Quatre-Bras en Waterloo, waar hij lichtgewond raakte. In 1816 trouwde hij met Anna Paulowna. In 1831 kreeg hij het opperbevel tijdens de Tiendaagse Veldtocht. In 1831 verbleef hij met zijn staf in Tilburg en vestigde hier zijn hoofdkwartier. Als Willem niet voor staatszaken in Den Haag verbleef, woonde hij in Tilburg, aanvankelijk met een kleine hofhouding bij Thomas van Dooren aan de Steenweg (Heuvelstraat). In 1835 kocht hij twee eenvoudige huizen aan de Nieuwendijk (Bisschop Zwijsenstraat) en ging hier wonen. In 1834 en 1835 kocht hij vijf boerenhoeven en liet hij enkele hoeven bouwen. Ook werd begonnen met de ontginning van zijn 125 hectare woeste grond tot bouw- en weiland. Aan de Koningshoeven bezat hij een tuinhuis, waar hij de zin ‘Hier adem ik vrij en voel mij gelukkig’ uitsprak. Na zijn kroning in 1840, werd hij op 29 april 1841 feestelijk in Tilburg ingehaald. In 1842 liet hij in Tilburg een Lancierskazerne bouwen en in 1847 een paleis (Paleis-raadhuis). Dat was nog niet klaar toen Willem op 17 maart 1849 overleed. Toen zijn sterfhuis (sterfhuis koning Willem II) in 1873 was afgebroken, werd op die plaats het Monument koning Willem II opgericht (afgebroken in 1968; er werd een nieuwe gedenknaald opgericht in 1987). In 1924 werd het Standbeeld koning Willem II op de Heuvel geplaatst. Aan de koning herinneren in Tilburg ook de namen van een voetbalclub, straten, een middelbare school en een kazernegebouw. Op de plaats van zijn sterfhuis is een herdenkingsplaquette aangebracht.
Over koning Willem II en Tilburg zijn een aantal boeken geschreven. Het oudste werk dateert uit 1895. Mr. Arnoldus Leonardus Nicolaas Baron Sloet tot Everlo publiceerde toen bij de Tilburgse uitgever en drukker Antoine Arts het boek Koning Willem II en Tilburg, ter gelegenheid van het bezoek van koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina aan Tilburg. In 1936 werd het tweede boek uitgegeven door Lambert G. de Wijs onder de titel Gedenkboek Paleis-Raadhuis der gemeente Tilburg (uitgave W. Bergmans) ter gelegenheid van de ingebruikname van het tot Paleis-Raadhuis verbouwde oude paleis/voormalige HBS. Bij dezelfde gelegenheid was er ook een Openluchtspel Koning Willem II (programmaboekje) en een grote tentoonstelling  met catalogus onder de titel Tentoonstelling Koning Willem II 1-16 augustus 1936. In 1949 werd er in het Paleis-Raadhuis wederom een grote overzichtstentoonstelling gehouden van prenten, schilderijen en objecten van en over koning Willem II naar aanleiding van zijn 100e sterfdag. Er verscheen toen de brochure Catalogus van de Koning Willem II-Tentoonstelling in het Paleis-Raadhuis 12-20 Maart 1949, een uitgave van de Stichting Koning Willem II-Herdenking. Bij gelegenheid van de onthulling van de (nieuwe) gedenknaald van koning Willem II, een initiatief van Juniorkamer Hart van Brabant, verscheen in 1987 het boekje Koning Willem II en Tilburg, geschreven door Ronald Peeters. Dit boekje werd in sterk gewijzigde vorm in 1999 (150 jaar na het overlijden van Willem II) opnieuw uitgeven onder de titel Koning Willem II en Tilburg. Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter. In 2008 schreef Henk van Doremalen als deel 3 van De Kleine Geschiedenis van Tilburg (een 18-delige serie van Waanders Uitgevers) het boekje Overal Willem II, een tweeluik over koning Willem II en voetbalclub Willem II. In het kader van 200 jaar stadsrechten Tilburg werd er een speciale opera Koning Willem II gecomponeerd. Frans Schaars schreef het boek Opera Koning Willem II in twee bedrijven van Ruud van Eeten. In 2012 publiceerden Ronald Peeters en Gerard Steijns het boek Een rondgang door het Paleis-Raadhuis. Koning Willem II – Stadsbestuur – Vincent van Gogh (uitgave Stadsmuseum Tilburg en VVV Tilburg).

Ronald Peeters, Koning Willem II en Tilburg (1984); Encyclopedie van Tilburg (2008), p. 567.

Ronald Peeters

 

 

Vuijsters

18 juli 2015

Koning Willem II en bisschop Zwijsen. Geromantiseerde tekening, circa 1948. Bron: website Geheugen van Tilburg.

 

In 1953 schreef Jan Naaijkens de eenakter De voorhoede ter gelegenheid van de herdenking dat honderd jaar geleden de roomse hiërarchie in Nederland hersteld werd, wat wil zeggen dat de roomskatholieke Kerk weer de rechten kreeg van voor de Reformatie. Joannes Zwijsen, pastoor van het Heike in Tilburg, zou daarna de eerste 'herstelde' bisschop van Den Bosch en later de eerste aartsbisschop van Nederland worden. Naaijkens situeert het spel in 1846 op de pastorie van Zwijsen. Koning Willem II bezoekt hem om over het 'herstel' te overleggen, maar het is een enigszins dronken Tilburgse wever die in de finale van de eenakter de koning kan overtuigen.

Ed Schilders

 

 

Willemen, Ad

 

Foto: Robert Laugier, 2008

 

Adrianus Cornelis Josephus Maria (Ad) Willemen, geboren in 1941 te Tilburg, is tekenleraar aan de Rijksscholengemeenschap Koning Willem II te Tilburg en docent aan de Academie in Breda. Hij is actief als beeldend kunstenaar, vooral als graficus. Bekend is ook zijn 'wegschilderen' op bestaand drukwerk. Hierover verscheen het boek 100 gedrukte werken van Ad Willemen (drs. Y. Brentjens e.a., Oirschot, Nieuwe Brabantse Kunst Stichting, 1986). Werken van hem zijn aanwezig in vele collecties, onder meer in de Collection Philips Morris te New York, het Museum for Samtidgrafikk te Frederikstad (won daar de Biënnale-prijs in 1986) Noorwegen en in het Scryption te Tilburg. Hij nam deel aan vele internationale grafiek-biënnales. 

 In 1991 gaf hij in eigen beheer een boek uit met reproducties van zijn naakten, onder de titel Het geheime oeuvre van Adriaan Willemen. De teksten werden geschreven door Maarten Beks en Ed Schilders. 

Ad Willemen publiceerde twee artikelen in het tijdschrift Tilburg (1988 en 1990) over zijn illustere voorganger C.C. Huijsmans, die van 1866-1877 tekenleraar was op de Rijks-HBS Koning Willem II, en die in 1866-1867 nog aan Vincent van Gogh tekenles had gegeven. In 1989 gaf hij bij Thomas Leeuwenberg te Tilburg het geannoteerde dagboek uit van Huijsmans onder de titel Constant Huijsmans' laatste reis. Schier ultieme exercities in voyeurisme. 

3 januari 2015

Ad Willemen publiceerde voorts: Ad Willemen Meester in Grafiek, de jaren 1987 – 2012 (Bergarde Galleries, 2012); Naakt+, tekeningen 1990 – 2007 (Kempen Uitgevers, 2008); ‘Nieuwe Huijsmans schetsen’, in: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, mei 1990; ‘Een schets van C.C. Huijsmans’, in: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, juni 1988; Venus Plicata (Tilburg, Uitgeverij Code X, 2006; oplage 75 ex.).

Ad Willemen overleed te Tilburg op 25 september 2013.

Ronald Peeters & Ed Schilders

 

 

 

Ad Willemen in zijn atelier met een van de prenten uit de serie Venus Plicata. Foto: Ed Schilders

 

Ruud Vreeman, burgemeester van Tilburg, ontvant het eerste exemplaar van Venus Plicata. Foto: Ed Schilders

 

Presentatie van Venus Plicata. Uitgever Peter van de Velde maakt van de gelegenheid gebruik om het boek Naakt+ aan te kondigen. Foto: Ed Schilders.

 

Gedachtenisprentje

 

Bijdragen van Ad Willemen

 

Ad Willemen

Ad Willemen was ook een fervent verzamelaar van gebruiksdrukwerk zoals prentbriefkaarten, onder andere pin upkaarten uit de twintigste eeuw en etnografische prentbriefkaarten uit de negentiende en vroege twintigste eeuw. Daarnaast verzamelde hij ook vintage Japanse prentkunst. Een klein deel van deze interessante collectie werd door Joep Eijkens ontsloten op website CuBra. Fotografierubriek-CuBra

Ad Willemen over de tekenleraar van Vincent Van Gogh: Constant Huijsmans

Ad Willemen video's

 

Willems, Rianne (23 januari 2016)

 

Blad & Boek

 

Rianne Willems werd op 14 september 1965 geboren in Lage Mierde. In Tilburg volgde zij de Academie voor journalistiek waarna zij, met een korte onderbreking in Nijmegen (studie politicologie), in Tilburg/Udenhout bleef wonen. Zij publiceerde artikelen in diverse vakbladen en zakenmagazines zoals Design, Tilburg Business, Reclame & Promotiewijzer, H&G.

Rianne Willems stichtte met Arjen Roos in 1993 uitgeverij Blad & Boek,  verantwoordelijk voor het weekblad Reeshof Journaal, de wijkbladen Ons Nieuwsblad, WestNieuws/WestPers, het Wijkbewaarmagazine Reeshof, vele boekpublicaties  en de Tilburgse Verjaardagskalender.

Als auteur en veelal ook als uitgever was zij met Blad & Boek betrokken bij:

- Van Reij's hof tot Reeshof. Historie in een Tilburgse nieuwbouwwijk (met Cor Bogaarts, Jan Haagh, Henk van Rijswijk en Rob Wolters; 2001). De opbrengst van het boek werd aangewend voor de realisatie van een kruisbeeld in de Reeshof en het aanbrengen van historische bewegwijzering en replica's van de oude toegangspoort van het landgoed van Rey de Carle en de vijver.

- Van 'dorp' tot stadsdeel Tilburg-Noord. Heikant en Stokhasselt toen en nu (2002, Blad & Boek)

- Zand Reit Wandelbos, de dingen die voorbij gaan. (2006, Blad & Boek)

- Zand erover. (2008, Blad & Boek) Dit boek is gebaseerd op persoonlijke herinneringen van Cyriel le Coq.

- Reeshof, 50.000 nieuwe buren. Wording van een nieuwbouwwijk. (2013, Blad & Boek)

- Bezundere Meense. Tilburgse verjaardagskalender. (2015, Blad & Boek). Kalender met foto's en beschrijvingen van Tilburgse 'bezundere meense': Jan de Kort (broodje Jantje), Henk Kuiper, Frans Elen ('t Mosterdmenneke), Gerrit (pater) Poels, Coba Pulskens en Helga Deen, Pieta Melis, de firma's bakkerij Van Lieshout, CVT (Van Tilburg) en Hotel der Brabander (familie Meurs), Mie Fiedel en d're meens, Hendrik van Heusen (Winando), Jo Hollander (zot Joke), Wimke Druijts (zot Wimke), Leo, het Rooi Menneke, Chris het rasta-menneke, kampioenselftal Willem II uit 1952, Jan Pijnenburg alias Kwatta-Jantje en de Kanonbal, Sjef van Hamond, Zuid-Nederlands kampioen polsstokhoogspring Rudolph van Veen, de tv-kok.

In 2007 richtte zij met Joost van der Loo de Stichting De Brand op, uitgever van publicaties over het Udenhoutse. Met mede-auteurs/vormgever Joost van der Loo en Arjen Roos publiceerde Rianne Willems voor deze stichting:

- Udenhout voor beginners (2007)

- De vooroorlogse autogeschiedenis van Udenhout. Deel 1: de autopioniers van Udenhout (2009)

- De vooroorlogse autogeschiedenis van Udenhout. Deel 2: Mijn beroep is chauffeur (2009)

- De Brand mooi eigenlijk. Wonen en Werken in een wildernis, toen en nu. (2010)

- Jeff Kemps, muzikant, architect, prins carnaval. Joost van der Loo (2013)

Als mede-uitgever bij Blad & Boek was Rianne Willems onder meer verantwoordelijk voor:

- De vloek van Krakkenstein, Hélène Rietman (2001)

- Tilburg, daar leeft meer dan je denkt. Een natuurlijke visie op de stad, Henk Kuiper. (met Stichting Stadsbomen 2005)

- De daad bij het woord, Jan van Beurden. Een verzameling columns uit het Reeshof Journaal. (2005)

- De Dongevallei, een natuurgebied in de stad. (Natuurmseum, Stichting Taurus, Reeshofjournaal 2006)

- 10 mythen over Kerk & Tilburg. Harm Schilder, Cas de Quay, Gerro Nap, Elma Nop-Kolhoff, Harrie de Swart, Hans Wick.

Schriftelijke mededelingen van Arjen Roos

Collectie Arjen Roos


Willemsen, Martin

 

Regionaal Archief Tilburg

 

Martin Willemsen, geboren op 10 maart 1931 te Doetinchem, en sedert 1954 woonachtig in Tilburg, is een bekend top-cuisinier. Hij was onder meer werkzaam in Hotel Modern op de Heuvel, in Chalet Royal te 's-Hertogenbosch, en ca. 20 jaar als chef-kok in bodega-rastaurant De Korenbeurs op de Heuvel, waarvan hij de helft van die periode ook eigenaar was. Nadien werd hij docent aan De Westhoeve. Met zijn culinaire hoogstandjes won hij vele prijzen, onder andere met het Nederlands team driemaal goud op de Culinaire Olympiade, de Gouden Amerikaanse Oscar en de Zilveren Koksmuts. Martin Willemsen heeft twee kookboeken op zijn naam staan: Het groot seizoenen kookboek (Laren, Luitingh, 1978) en Het winterkookboek (Utrecht, Skarabee, 1982; gedeeltelijk eerder verschenen in Het groot seizoenen kookboek).
Stadsnieuws van 11-10-1991.

15 juli 2015

In 1997 schreef Martin Willemsen samen met Paul Sapens het Tilburgs Kookbuukske, een uitgave van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en de Stichting Tilburgse Taol.

10 januari 2016

Martin Willemsen overleed op 29 december 2015.

 

Ronald Peeters en internet 2015 (rechts)

 

Willigen, Adriaan van der

Frans Halsmuseum. Portret door Wybrand Hendriks (1811) en de daarvan afgeleide gravure voor de titelpagina van Aanteekeningen (collectie Regionaal Archief Tilburg)

 

Adriaan van der Willigen werd op 12 mei 1766 te Rotterdam geboren. Na de dood van zijn grootmoeder in 1770 ontving hij uit de nalatenschap ruim f 70.000. Dit bedrag werd voorlopig op de Haarlemse Weeskamer geplaatst. Op 16-jarige leeftijd liet zijn vader hem werken op een koopmanskantoor in Rotterdam. Dat beviel hem niet zo goed, en in 1785 trad hij als cadet in militaire dienst. In 1789 vroeg en kreeg hij ontslag als vaandrig. Omdat hij met zijn regiment verschillende keren in Noord-Brabant in garnizoen had gelegen, vertrok hij aanvankelijk naar Oss, en in 1792 naar Tilburg. Hij sloot er vriendschap met radicale patriotten als Pieter Vreede en Cornelis den Tex. Naast politiek, had Adriaan van der Willigen grote belangstelling voor reizen en kunst. Hij was hier lid van een leesgenootschap, waar boeken met een 'liberale' denkwijze werden gelezen, waar een bibliotheek werd opgezet en essaywedstrijden over actuele zaken werden gorganiseerd. Van der Willigen werd lid van het Corpus. Toen de Fransen eind 1794 in Tilburg kwamen, werd hij aangesteld tot adjunct-secretaris, en op 21 juni 1795 werd hij tot drossaard gekozen. 

In 1796 schreef hij het boekje School-feest gevierd te Tilburg, den 17. January 1796, het tweede jaar der Bataafsche Vryheid (Tilburg, J.C. Vieweg), en ter gelegenheid van de aanvaarding van de Staatsregeling van 1798, schreef hij Volks-feest gevierd te Tilburg, den XIX. Mei MDCCXCVIII het vierde Jaar der Bataafsche Vryheid ('s-Hertogenbosch, J.B. van Gulpen en Zoonen, 1798). In zijn Tilburgse tijd schreef hij drie toneelstukken: Selico (1794), Claudine (Haarlem, 1797) en De Recommandatie-brieven (Haarlem, 1800). 

Bij de invoering van de nieuwe Staatsregeling van 1801, verliet hij op 31 december 1802 het politieke toneel. Vanaf dat moment kon hij zich veroorloven zich geheel te wijden aan het reizen, kunst en wetenschap en het genootschapsleven. In 1802 vertrok hij naar Parijs, trok door Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, en keerde in 1805 in Nederland (Haarlem) terug. De brieven die hij toen naar zijn Haarlemse uitgever P. Loosjes heeft gestuurd, werden uitgegeven in het boek Reize door Frankrijk in Gemeenzame Brieven (Haarlem, P. Loosjes, 1805). Hij schreef naar aanleiding van zijn buitenlandse reizen nog vier andere boeken: Parijs in den Aanvang van de Negentiende Eeuw (Haarlem, P. Loosjes, 1806-1807; 3 delen; 2e druk in 1814), Aanteekeningen op eener Reize van Parijs naar Napels door het Tirolsche en van daar door Zwitserland en langs den Rhijn terug naar Holland (Haarlem, P. Loosjes, 1811-1813; 4 delen), Aanteekeningen op een togtje door een gedeelte van Engeland in het jaar 1823 (Haarlem, P. Loosjes, 1824), en Aanteekeningen op een togtje door een gedeelte van Duitschland in het jaar 1828 (Haarlem, P. Loosjes, 1829).
Van der Willigen was bestuurslid van diverse genootschappen, zoals de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen (1806), van het Arnhemsch Genootschap (1809), van Oeffening en Wetenschappen (Haarlem, 1811), Teyler's Tweede Genootschap (Haarlem, 1812) en de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij (1813). In Haarlem was hij lid van het 'dichtlievende' genootschap Democriet (in 1793 werd hij 'ridder'). Vanuit Tilburg heeft hij allerlei liedjes ingezonden, zoals By het uittrekken der Bataafsche Troupen aan boord van 's Lands Vloot (z.d.). Hij werkte onder het pseudoniem Hoogeveen mee aan de bundel Democritische Tafelliedjes (Haarlem 1822), waarin drie bijdragen van hem stonden: 'Het Vaderland en de Koning', 'De Verjaring van Democriet', en 'Het Lagchen'. Hij was ook lid van de Haarlemse rederijkerskamers 'Trouw moet Blijken' en de 'Wijngaardranken' (1824), en van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1815). Van 1816-1841 was hij daar factor (dichter-leider) van 'Trouw moet Blijken', en schreef hij er de jaarzangen. 
In 1819 is hij in kunst gaan handelen, mede ook omdat zijn rente-inkomsten verminderden. Samen met R. van Eijnden (tot diens dood in 1819) gaf hij een vierdelig standaarwerk uit onder de titel Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw (Amsterdam, C. Weddepohl, 1816-1840).

Twee toneelstukken kunnen nog genoemd worden: Willem en Klaartje of de Voorbeeldige pastoor, zedelijk toneelstukje met zang (Haarlem, 1806) en De oude verliefde dichter alleen (Haarlem, 1814; op verzoek van de toneelspeler Majofski pas na zijn dood in 1836 uitgegeven). Ook vertaalde hij het Lied van de Klok naar Schiller (1814; 2e druk 1829).
Adriaan van der Willigen is van 1815-1819 nog schoolopziener in het 2e district van Noord-Holland geweest. Hij is op 17 januari 1841 overleden te Haarlem. Zijn uitgebreide verzameling Nederlandse dichtwerken en toneelspelen legateerde hij aan de stadsbibliotheek van Haarlem. In het Gemeentearchief Tilburg bevindt zich een 'Archief Adriaan van der Willigen', waarin onder andere een aantal van zijn dagboeken zit. In de bibliotheek bevindt zich een uit zijn bezit afkomstige verzamelband, genaamd 'V.D. Willigen. Losse stukjes", waarin zestien werken voorkomen, waarvan er dertien van zijn hand zijn. Twee werken zijn van Pieter Vreede, en een van Jan Francs. Donders.

Dr. A. v.d. Willigen, 'Nader berigt wegens A. van der Willigen', in: Kunst- en Letterbode, 1841, p. 387-393;

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel XX, Haarlem, 1877, p. 281-284;

NNBW, X, Leiden, 1937, kol. 1216-1217;

Lamb. G. de Wijs, Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen drossaard in Tilburg 1795-1802, Tilburg, 1939;

J.A.A.M. Pieterse, 'Adriaan van der Willigen 1766-1841', in: De Lindeboom IX-X, Tilburg, 1986, p. 119-165.

juli 2001

Lia van der Heijden, Adriaan van der Willigen 1766-1841. Schrijver, liefhebber en criticus van het toneel rond 1800, doctoraalscriptie Historische letterkunde Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam, 25-8-1995.

Bert Sliggers (red.), De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869 (Haarlem, Schuyt & Co, 1995), m.n. p. 42, 126 en 153 (met drie verschillende portretten van Van der Willigen).

(29 november 2015)

Adriaan van der Willigen als Sinterklaas in 1816

Democriet was een kolderiek en dichtlievend genootschap dat van 1789-1869 in Haarlem bestond. Het is vernoemd naar de Griekse filosoof-dichter Demokritos, bijgenaamd ‘De lachende filosoof’, en was opgericht door Adriaan Loosjes, de uitgever van de boeken van Adriaan van der Willigen. In 1805 werd Adriaan van der Willigen (1766-1841) lid. Hij was sinds 1793 buitenlid van Democriet. Omdat hij in Tilburg woonde, ging het contact niet verder dan soms een gedicht. Hij was o.a. van 1795-1802 drossaard van Tilburg. In 1805 verhuisde hij naar Haarlem en werd terstond ingelijfd bij het genootschap. Hij had de sterke behoefte om zich ‘clownesk’ te gedragen. Hierdoor kreeg het ‘genootschap van de lach’ een nieuwe impuls. Veel gedichten van de leden van Democriet werden geïllustreerd met fraaie aquarellen door Jan Gerard van der Wall. In het archief van Democriet (aanwezig in het Teylers Museum te Haarlem) werd bij een gedicht van Adriaan van der Willigen over het ‘Nicolaes-feest’ van 23 januari 1816, bijgaande aquarel aangetroffen, waarop hij staat afgebeeld als Sinterklaas.

Bert Sliggers (red.), De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869 (Haarlem, 1995), p. 126-129.

Teylers Museum, Haarlem

Adriaan van der Willigen als Sinterklaas

 

Regionaal Archief Tilburg

Omslag en eerste pagina van het Dagboek.

Grotere weergave

 

Ronald Peeters

Selectie uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen door Lambert de Wijs

Van der Willigens Reize door Frankrijk (uit Project Gutenberg)

Levensloop Adriaan van der Willigen door Gerard Steijns (Tilburg Tijdschrift)

Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw (www.gallica)
 

Wilton van Reede, Theo /Arjan Onderdenwijngaard

 

Theo Wilton Van Reede (l) en Arjan Onderdenwijngaard in 2009 tijdens een bezoek aan de expositie 'Sharing - A - History' in Yogyakarta. Foto: Brabant Cultureel


Theo Wilton van Reede, geboren op 27 juli 1948 te Amsterdam, en Arjan Onderdenwijngaard, geboren op 19 februari 1961, hebben sinds 1978 in Tilburg de maatschappij TAP (voorheen Theo & Arjan Produkties) die gespecialiseerd is op sociaal-culturele informatie over Zuidoost-Azië, met een accent op Nederlands-Indië en Indonesië, waar zij het grootste deel van het jaar ook wonen (Yogyakarta). Een van hun specialisaties is de Indonesische literatuur. Zij maken radio- en televisiedocumentaires, audiovisuele produkties, schrijven voor dagbladen en tijdschriften, maken fototentoonstellingen en brengen authentieke Aziatische muziek uit op een eigen TAP-label. Zij vertalen Indonesische poëzie en hebben twee kinderboekjes uitgegeven: voor de Schoolradio Rietje Reiziger in Sri Lanka en voor het Volkenkundig Museum Tilburg Rietje Reiziger op zoek naar Indonesië, beide ook als hoorspel op cassette.
Voor het literaire KRO-programma Spektakel bouwen zij al enkele jaren een Indonesisch literair archief op, wat inmiddels een soort levenstaak van hen is geworden. Voor de VPRO maakten zij programma's over de Indonesische literatuur en een historische documentaire over Indië-Indonesië. De NCRV, Schoolradio, VARA en KRO hebben ook programma's in druk uitgebracht.

Zij schreven samen het boek Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna ('s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1984). In voorbereiding een novellenbundel en een fotoboek annex literaire reis over Java.
NvhZ van 23-10-1982.

Ed Schilders


Naar het begin van de pagina

Inhoud De paap van gramschap

CuBra Home


Wagemakers, dr. Ton
Walterus, pater (kapucijn)

Wassenaar, Fred van

Wasser, Joost

Weijnen, prof. dr. A.A.
Weijters, C.J.
Weijters, Jacques
Wichmans, Augustinus
WIJ, Tijdschrift
Wijffels, Lauran

Wijs, Guido de

Wijs, Ivo de
Wijs, Lambert G. de

Willem II, boeken over hem

Willem II, koning, overlijdensgedichten
Willemen, Ad
Willems, Rianne

Willemsen, Martin
Willigen, Adriaan van der
Wilton van Reede, Theo /Arjan Onderdenwijngaard