CUBRA HOME

INHOUD MIDDENSTAND

Om u te abonneren op Argus - KLIK HIER

 

85 Beschouwingen over het rijm van de middenstand in velerlei gedaanten

zoals gepubliceerd in het tweewekelijks verschijnende periodiek ARGUS

door

Ed Schilders

 

KLIK HIER voor een register op hoofdzaken

 

Jaargang 1 - Nr. 1 - 24 Jaargang 2 - Nr. 25 - 50 Jaargang 3 - Nr. 51 - 72 Jaargang 4 - Nr. 73 - 84 (slot)

 

00 – website Argus nulnummer; januari 2017

 

Middenstandsrijm

 

Er bestaat een soort poëzie die nooit in boekvorm verschijnt. Het is de poëzie die meestal gepubliceerd wordt in een oplage van één ijscokar of één mobiele viskramen. Verhuiswagens en bestelbusjes van klusbedrijven rijden er mee door de stad. Als deze dichtregels al aan het papier worden toevertrouwd, dan is dat het papier van servetjes, frietzakken en draagtasjes. Iedereen kent er voorbeelden van uit zijn omgeving:

 

Stop!

Eet eerst bij Jan een haring op

 

Wat Napoleon was onder de vorsten

Zijn onze worsten onder de worsten

 

Hoe triviaal het genre ook moge lijken, het heeft een eeuwenoude staat van dienst en kent zijn klassiekers. Miljoenen Nederlanders die Amsterdam per trein zijn binnengereden vanuit Utrecht lazen de gevelreclame van houthandelaar Jongevos:

 

De beste bomen uit het bos

vindt u als hout bij Jongevos

 

Middenstandsrijm behoort tot de familie van de volkspoëzie. Leden en ondersoorten van die familie zijn het sinterklaasrijm, bidprentjes en grafpoëzie, teksten op muurtegels, en de slagzin. Dat middenstandsrijm werkt, is bewezen doordat ook niet-lokale ondernemers en dienstverleners, de overheid en internationale concerns, er gebruik van hebben gemaakt in reclame- en voorlichtingscampagnes.

 

Middenstandspoëzie in haar beste vorm heeft kenmerken van wat wij tegenwoordig ‘light verse’ noemen. We kunnen echter ook vaststellen dat deze verzen rijkelijk gezegend zijn met kreupelrijm en rijmdwang. Een goed metrum is gewenst maar niet noodzakelijk. Die tekortkomingen zijn echter een deel van de charme en zelfs de effectiviteit van de middenstandsverzen. Er zijn echter ook neringdoenden die de klant net iets meer willen meegeven dan een lach en de rekening. Zoals het van oudsher bekende Amsterdamse verhuisbedrijf Coulance:

 

Wat is verhuizen in het leven?

Het is alles pakken en dan gaan

Wat is het aan het einde van het leven?

Het is gaan en alles laten staan

 

En als het om de hogere letterkunde gaat:

 

De Mei van Gorter is wel vorstelijk

Maar de gort van Meier is ook kostelijk