Foto © Frans Goddijn

  

De website over Jan Elemans en zijn werk wordt geredigeerd door Ed Schilders met toestemming van de erven Elemans.

Alle bijdragen van andere auteurs verschijnen met hun toestemming.

 

 

Bibliografie op tekstsoort

Deze bibliografie is gebaseerd op de (niet-geïllustreerde) bibliografie in Vriendenboek voor Jan Elemans, dichter (2014), onder redactie van Marcel van der Heijden, z. pl., 2014, en is uitgebreid met gegevens en afbeeldingen uit de collecties van Ad van Gurp, Ed Schilders, en Frans-Joseph Claessens, alsmede de na 2014 beschikbaar gekomen bibliografische informatie op het internet, in het bijzonder de krantenbank Delpher van de Koninklijke Bibliotheek.

 

De publikaties zijn als volgt ingedeeld:

Autobiografie PoëzieRoman - Taalkunde en dialectVertalerBiograafReisverslaggeverBerijmde kerstwensenMonobladen Samenwerkingen - Samensteller / bloemlezerUitgever - Verspreide publicaties - Nader onderzoek noodzakelijk

 

 

Autobiografie

 

2014

De Nijmeegse Ferguut. Herinnering, essay, portret, Eleboek, Huissen 2014

 

• Zie hieronder ook de Monobladen, die vaak autobiografisch van aard zijn

 

Zie de pagina met Elemans’ nawoord bij Kassiopeia

 

• Voor de PDF klik hier

 

Poëzie

 

1952

De Keerakker, Uitgeverij Helmond, Helmond z.j. [1952] 

 

• Voor de PDF klik hier

 

Fons [van der Stee] steunt me als dichter ook materieel. Eind 1951 gaat hij op zoek onder zijn enorme hoeveelheid relaties naar een uitgever voor De Keerakker. En die komt dan begin 1952 al uit bij Helmond.

 

Jan Elemans, in: De Nijmeegse Ferguut, 2014

 

1961

Het Haargetouw, De Beuk, Amsterdam z.j.  [1961]

 

• Voor de PDF klik hier

 

Ik zag het haargetouw, de tintelton,

De voor- en nazaat in de voor der tijden.

Ik zag de man die verzen schreef, ter zijde

Over zijn schouder, en ik zag de bron,

Waarvan ik lang de stille krachten ken,

Als-die het leven voedt, en ook de pen.

 

Briefkaart van L. C. Michels aan Jan Elemans, 20 juli 1961. Bijlage in Jan Elemans, De Nijmeegse Ferguut, 2014

 

1969

Tempel van Zeus, Nijgh en Van Ditmar, ’s-Gravenhage / Rotterdam z.j. [1969]

 

• Voor de PDF klik hier

 

De bundel liep niet. Als ik me goed herinner schreef de Volkskrant: best wel goede poëzie, al zal ze het lastig krijgen: ze gaat niet over Amsterdam! Daar houden ze niet van een allegorie die is opgebouwd uit een niet aflatende reeks van agrarische metaforen.

Jan Elemans, in: De Nijmeegse Ferguut, 2014

 

1977

Waarom pa mijn moeder de enige kazemat noemde in Nederland die deugde, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, ’s-Hertogenbosch 1977

 

In de reeks Brabantse Drukken

2008

Onder de Kromstaf, premonstratenzer kwatrijnen, Eleboek, Huissen 2008

 

• Voor de PDF klik hier

2009

Tik van de klok. Tijdgedichten, Eleboek, Huissen 2009

2010

Stilte bij Jansse, Eleboek, Huissen 2010

2010

Van Elsschot tot Elburg. 26 Goedheilige gedichten uit De Tijd van 5 – XII -  ’54, Door Jan Elemans ingeleid en in de presentatie van Ted Boekelman toegezonden aan wat brave lezers uit eigen kring, Vanuit Huize Eleboek, Huissen 2010

 

De afbeeldingen zijn van Charles Boost. Het anonieme gedicht is van Bernard Verhoeven.

 

Zie ook de CuBra-pagina met de complete weergave van de krantenpublicatie

 

2011

Eimaat, late gedichten, Eleboek, Huissen 2011

2011

Kernkoppen. XLII miniaturen, Eleboek, Huissen 2011

 

Gewijzigde 3e druk. Uit het colofon: ‘De eerste druk verscheen in mei 2009 ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Roelant Lyppens te Tilburg’.

2011

Iemen rouwen om hun imker - gedichten, Eleboek, Huissen 2011

 

In de Verzamelde gedichten (2012) zijn de gedichten uit deze kleine uitgave opgenomen onder de titel Goed van God. Deze aanpassing heeft mogelijk dezelfde reden als die waarom Eleboek in 2011 een tweede druk deed verschijnen van Iemen rouwen om hun imker. Daarin is het titelgedicht voorzien van de volgende voetnoot.

* Hoe wonderbaar ook de wegen van de Muze! De dichter van bovenstaand vers slaat 29 dec 2011 NRC - H open op Het Lied der dwaze Bijen.  En merkt eerst dan dat zijn Iemen zijn voorgezoemd door Martinus Nijhoff.

Nijhoffs gedicht werd in 1926 gepubliceerd in Erts; letterkundige almanak en door NRC/Handelsblad kort voor Nieuwjaar 2011 gedrukt. Volgens Ad van Gurp, uit wiens collectie ik deze tweede druk kon inzien, was dat voor Elemans de aanleiding om met een tweede druk en de voetnoot daarin alle schijn van 'plagiaat' weg te nemen. In Elemans' Verzamelde gedichten is ook de voetnoot opgenomen, maar mogelijk dus ook de reden om de kleine bundel in Verzamelde gedichten (2012) een andere titel te geven. 

2011

Punt & Nel. Kaboutersprookje voor Vompie, Eleboek, Huissen 2011

 

• Berijmd

2011

Roerdomp - gedichten, Eleboek, Huissen 2011

2011

Alphons Bouwman (1894-1968). Opkomst en ondergang van een boerenleider en burgemeester in oorlogstijd, Eleboek,  Huissen 2011

2011

Haft in hars. Gedichten, Eleboek, Huissen 2011

2012

Verzamelde Gedichten 1952-1977, 2008 – 2012, Eleboek,  Huissen 2012

2014

Dichter bij Brabant – 5 gedichten, Eleboek, Huissen 2014

 

Uitgegeven ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Elemans

2015 De warmte van het beest, laatste gedichten, Eleboek, Huissen 2015

 

Roman

 

1973

Groeten uit het land van At en Moem, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam 1973

 

Taalkunde en dialect

 

1958

Woord en wereld van de boer. Een monografie over het dialect van Huisseling, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen 1958

 

Dissertatie onder de auteursnaam Dr. J.H.A. Elemans.

• Voor de PDF klik hier

 

• Voor een journalistiek verslag over de promotie klik hier.

 

Waren in Nijmegen taal- en letterkunde wel onderscheiden en niet gescheiden, zo is mijn proefschrift over Woord en Wereld van de Boer ook niet los te denken van mijn poëzie. De allegorische beeldspraak aan de hand van agrarische elementen is voor mijn poëzie geen keuze maar noodzaak.

 

Jan Elemans, in: De Nijmeegse Ferguut, 2014

1958

Sociologische gegevens uit Huisselings dialectmateriaal: lezing gehouden voor de dialectencommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 19 april 1958, Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1958.

 

In de serie ‘Bijdragen en mededelingen der Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam', deel 20.

 

2009

In het vuur van het gesprek. De Huisselingse kortspraak. Met toevoeging van spraakkunst, woordenlijst, genees- en zegswijzen alsmede vier verhalen uit de volksmond, Uitgeverij Van de Berg, Almere / Enschede z.j. [2009]

 

• Voor de PDF klik hier

2014

Niet de Ö van Schönfeld. Een fonologisch onderzoek naar de ware aard van de ui in het ABN, Eleboek, Huissen 2014

 

Vertaler

 

1957

Het drama Hongarije: achtergrond en oorzaken, Tibor Kovács, Jan Elemans, Het Spectrum, Utrecht 1957. Prisma-boeken 290.

 

Tibor Kovács (1918 - ????) was een Hongaarse dissident die na het neerslaan van de Hongaarse opstand door de Sovjet-Unie  het land moest ontvluchten en in een Nederlands opvangkamp in Sevenum  terechtkwam. Op verzoek van zijn ‘nieuw verworven vrienden’ schreef hij zijn boek in het Italiaans (hij studeerde filosofie in Italië en promoveerde in Rome). De uitgave vermeldt: ‘Nederlands van drs. J. Elemans’.

 

Biograaf

 

1961

Adriaan Roland Holst, Desclee de Brouwer, Brugge 1961

 

In de reeks Ontmoetingen, nr. 34

 

2014

De Afgang van Alphons Bouwman, burgemeester in oorlogstijd (17 september 1944 – 7 mei 1945), Eleboek, Huissen 2014

 

 

Reisverslaggever

 

1951

Via Trionfale, Herinneringen aan de Bedevaart door de Nijmeegse Universitaire Gemeenschap in de zomer van het Jubeljaar 1950 naar Rome ondernomen en in Opdracht van het Comité uit eigen en andermans Ervaringen voor alle Deelnemers achteraf beschreven door Jan Elemans, Het Nijmeegs Universitair Rome-reis Comité, Nijmegen 1951

 

Als Elemans het over ‘mijn debuut’ heeft, heeft hij het altijd over de dichtbundel De Keerakker (1952). Niettemin verscheen al in 1951 het hier vermelde reisverslag onder zijn naam. Jan Elemans had een stoel in de vijfde van de zestien bussen. Hij refereert kort aan deze pelgrimage in De Nijmeegse Ferguut, maar noemt Via Trionfale niet.

 

Berijmde kerstwensen

 

2008

‘De Kerstmistranen rollen door ’t heelal...’ – Huissen 2008, berijmde kerstwens van Jan Elemans en Ted Boekelman

 

2009

‘Ze zouden graag, maar ja, ze zitten vol...’ – Huissen 2009, berijmde kerstwens van Jan Elemans en Ted Boekelman

 

2010

‘De ezelfokkerij HET HEILIG LAND...’ – Huissen 2010, berijmde kerstwens van Jan Elemans en Ted Boekelman

 

2011

‘Geen dure engelen meer bij de vleet...’ – Huissen 2011, berijmde kerstwens van Jan Elemans en Ted Boekelman

 

Op pagina 4 abusievelijk gedateerd 2009

 

2012

‘De ster stond stil boven het Kot van Cats...’ – Huissen 2012, berijmde kerstwens van Jan Elemans en Ted Boekelman

 

2014

‘Onze Max heeft Haar kunstje vlug geleerd...’ – Huissen 2014, berijmde kerstwens van Jan Elemans en Ted Boekelman

 

2015

‘Groet met dit eerste schot Elizabeth...’ – Huissen 2015, berijmde kerstwens van Jan Elemans en Ted Boekelman

 

 

Monobladen

 

2000

Zonder titel - Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 1. Gewijd aan dr. W.A. Boekelman; tegelijk kerstwens met een gedicht van Jan Engelman

2001

24 maart. De H. Simon, martelaar, Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 2, 2001

2002

Zonder titel - gewijd aan Pieter de Kort, Phientje Niessen, Jacobus Muyldermansen en V. van de Meulebroucke; Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 3, 2002

2003

In lucem edatur, Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 4, 2003

2004

Agaat, Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 5, 2004

2005

Toen het nog winterde... een kerstessay, Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 6, 2005

2006

Een Jodenkind in Batenburg, Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 7, 2006      

2007

De moeder van al mijn boeken. Een autobiotisch essay, Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 8, 2007

2008 Het is niet duidelijk wat de titel is van Monoblad 9; ook geen opgave in Vriendenboek.  

2009

Het studiehoofd van Scaliger. Een essay over lezen en schrijven, Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 10, 2009

 

2010

De vriend van tante Baba. Essay in zwart-wit, Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 11, 2010

 

2011

My dunckt ick hoor gerucht...Uit: Een onderwijskundig essay over de geneugten van gym-gamma. Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 12, 2011

 

2012

Spreek Muze, Uw dienaar luistert. Kerstessay. Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 13, 2012

 

2013 Het is niet duidelijk wat de titel is van Monoblad 14; ook geen opgave in Vriendenboek.  
2014 Het is niet duidelijk wat de titel is van Monoblad 15; ook geen opgave in Vriendenboek.  

2015

De Wet van de Communicerende Vaten, Eleboek, Huissen, Monoblad Nr. 16, 2015

 

• Het laatstverschenen Monoblad

 

Samenwerkingen

 

1951

Ter Herinnering aan het 25jarig bestaan S. Canisius Ziekenhuis te Nijmegen. Met een omlijstende prent van Joan Colette (1951)

 

• Zie de pagina hierover

1957

Nijmegen. Stad onder de keizerskroon, met Wim K. Steffen (fotografie) & Meinard Woldringh (kleurenfoto’s), Uitgeverij W.  Van Hoeve,’s-Gravenhage en Bandung 1957 [1956?] Voorwoord door Anton van Duinkerken.

 

Ook verschenen in vertalingen: Nijmegen, Stadt unter der Kaiserkrone (vertaling door A.G. Hoppe), Nijmegen; City under the Imperial Crown (vertaling door Flora van Os-Gammon) en Nijmegen, ville impériale (vertaling door J.P. van der Linden). Met dank aan Bernard Asselbergs.

1979

Het land van Bosch, Bruegel en Van Gogh, foto’s van Martien Coppens, tekst Jan Elemans, Lecturis, Eindhoven 1979

1993

Ravenstein. Een verhaal en een prent in offset met zeefdruk, fotografie en zeefdruk Han Klinkhamer, proza Jan Elemans, ’s-Hertogenbosch (Het Noordbrabants Genootschap) 1993

 

In de reeks 'Noord-Brabant in proza, poëzie en prent', nummer 10.

 

• Zie de pagina hierover

 

• Download de PDF

 

2007

Tegelse keramiek, handwerk, volkskunst 1935-1953, tekst Jan Elemans, foto’s Ted Boekelman, Tegelen, Keramiekcentrum Tiendschuur, z.j. [2007]

 

Samensteller / bloemlezer

 

1972

De muze op klompen. Een onderzoek naar de gestalte van de boer in onze letterkunde van ganzeveer tot balpen, Orion-Desclée de Brouwer, Brugge 1972

 

In de reeks ‘De muze op...’

 

 

Uitgever onder de naam Eleboek, met Ted Boekelman

 

1998

Kopieboek van Best-Maas: correspondentie van een gezinsbedrijf in Valkenswaard (1896-1911), Eleboek, Huissen 1998. 2 delen in 1 band. Deel1: 'De ontvangen Bergerac is te zoet - Handels- en andere correspondentie 6 maart 1896-14 april 1903 van Jasper van Best, Burgemeester en koopman te Valkenswaard. Deel 2: Wil mij nog twee kip stokvis zenden - Zakelijke brieven 5 juni 1903- 12 juni 1911 van Marie van Best-Maas, Koopvrouw te Valkenswaard.

 

1998

Keukenboeken van de familie Maas te Valkenswaard: recepten van moeder op dochter (1825-1925), Eleboek, Huissen 1998.

- Keukenboek I, in het handschrift van Petronella Catharina Maas (Leen 4 nov 1821, Valkenswaard 26 aug 1890), en hare dochter Jeannette Maria Maas (16 mrt 1864 - Valkenswaard 18 nov 19420. - Keukenboek II, in het handschrift van Marie van Best-Maas (13 mei 1859 - Valkenswaard 7 dec 1928).

 

1999

Moe en haar meiden: schriftelijke netwerken van wed. Jasp. van Best en kinderen, Valkenswaard (1894-1977), Eleboek, Huissen  1999.

 

• Met inleiding door Jan Elemans

2001

FLORES IUVENTUTIS

Jonge Blommen

Bloemlezing uit het Nijmeegse studentenblad Vox Carolina 1945-1955

 

2004

Kassiopeia: een roman in drie delen, Joop Poulssen, Jan Elemans; Eleboek, Huissen 2004.

 

Poulssen was verbonden aan de Katholieke Leergangen in Tilburg als docent historische letterkunde.

• Met een uitvoerig nawoord van Jan Elemans.

 

 

Verspreide publicaties (een selectie)

 

1952

‘Engelen zwerven voor de deur’, kerstverhaal in dagblad De Tijd, 24 december 1952

 

1954

‘Simpel lijstje’, sinterklaasgedicht in dagblad De Tijd, 5 december 1954

 

Met de bijdragen van andere dichters gebundeld in Van Elsschot tot Elburg (2010)

 

1964

Ouderdom en literatuur, Den Bosch, Stichting tijdschrift bejaardenwerk, 1964.

 

1969 Zestig bloemen (dialect). Gepubliceerd in Taal en tongval, jaargang 21

• Voor de tekst: klik hier

 

1972

Joost leeft van zijn fluit; in Literair Maandblad Raam, nr. 82, 1972, speciaal nummer ‘Raam op Religie’

1977 Kunst en vliegwerk; in: Even geduld AUB; boekenweekgeschenk CPNB 1977.
1977 Het historisch belang van de actie-Bouwman, De katholieke God uit de jaren dertig was een grote boer; in: De Tijd, 15 juli 1977

1984

Gerardus Petrus Maria Knuvelder, Arnhem 25 januari 1902 – Eindhoven 29 juni 1982, in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1984/1985

 

1993

De Klankwetten van Castenmiller, C. Swanenberg (red.), In: Onder ons gezegd... in Brabant, Uitgeverij Eburon, Delft 1993

 

• Ook opgenomen in de vermeerderde uitgave onder redactie van Cor Swanenberg en Michel de Koning, Van de Berg, Almere 2011.

 

• Eveneens gepubliceerd onder dezelfde titel in Brabants jaargang 9, 2012, nummer 2.

 

• Een bewerking van dit verhaal is als hoofdstuk 4 opgenomen in De Nijmeegse Ferguut (2014, zie daar) onder de titel ‘De klankwetten van Kastenmiller’.

1998 Alphons Bouwman, NSB-burgemeester van Budel (2 november 1943 - 17 september 1944) In: AA-Kroniek, Uitgave van de Heemkundekring Budel en Cranendonk, jaargang 17, nummer 1, 1998.

 

1999

Alphons Bouwman (1894-1968). Woordvoerder van de kleine boer, in: ‘P. Timmermans’, in Brabantse Biografieën deel 5, ’s-Hertogenbosch 1999

2009

Nieuwe gedichten, in Brabant Cultureel / Brabant Literair, jaargang 2009, nummer 9.

 

Omvat drie gedichten uit Tik van de klok, zes kwatrijnen uit Kernkoppen, en vijf kwatrijnen uit Onder de kromstaf. Zie deze titels elders in deze bibliografie.

 

• Al deze gedichten in Verzamelde gedichten.

 

2013

Ne winter van atten at!, in Brabants bloesem, Bloemlezing van gedichten in Brabants dialect, Uitgeverij Van de Berg, Almere 2013.

 

Vertaling in het Huisselings dialect van ‘Een winter van grootvader’ uit Tempel van Zeus (1969, zie daar).

 

• Jan Elemans leest dit gedicht voor: klik hier

 

Het enige wat ik me van die verschrikkelijke winter herinner is: dat ik ’t gedicht met veel gegrinnik heb geschreven.

Jan Elemans, in: De Nijmeegse Ferguut, 2014

 

 

Nader onderzoek noodzakelijk

 

1960

De oude keizerstad Nijmegen, z.pl. [Gemeente Nijmegen], z.j. [ca. 1960]

 

• Mij alleen bekend uit de opgave door WorldCat

 

1963

Maria Visitatie Kapel, z.pl. [Utrecht], NGB Nederlandse Gidsen Beweging, z.j. [1963]

 

• Mij alleen bekend uit de opgave door WorldCat

 

1966

"Tijdvaart door de Peel", [z.pl., z.u.], 1966

 

• Mij alleen bekend uit de opgave door WorldCat

 

???? De melkwinning uit het achter ons liggende tijdperk, met Martien Coppens, Lecturis B.V., z.pl. [Eindhoven], z.j.

• Geen nadere gegevens bekend. Op internet aangeboden zonder nadere gegevens.