Foto Frans Goddijn

 

 

  

De website over Jan Elemans en zijn werk wordt geredigeerd door Ed Schilders met toestemming van de erven Elemans.

Alle bijdragen van andere auteurs verschijnen met hun toestemming.

 

 

Curiosa

Een uitgebreide versie van

Van Elsschot tot Elburg, 26 goedheilige gedichten uit De Tijd van 5-XII-'54.

Illustraties van Charles Boost

In 2010 verscheen bij uitgeverij Eleboek de bundel Van Elsschot tot Elburg. 26 Goedheilige gedichten uit De Tijd van 5 XII -  54, Door Jan Elemans ingeleid en in de presentatie van Ted Boekelman toegezonden aan wat brave lezers uit eigen kring.

Ter opluistering van het Sinterklaasfeest van 1954 verzocht de redactie van De Tijd 26 dichters om een rijmend gedicht voor Sint te schrijven. Jan Elemans leverde een bijdrage en verzamelde later de verzen in genoemde bundel.

Daarbij nam hij niet alle afbeeldingen op, die door Charles Boost werden gemaakt. Hiernaast staat de complete versie.

De uitgave van Eleboek begint met een bijdrage van Anonymus. Dat is een vergissing, veroorzaakt doordat De Tijd de lange bijdrage van Bernard Verhoeven in twee aparte kaders plaatste (zie de inleiding hiernaast). In de bundel van Eleboek is de bijdrage van Anonymus dus eigenlijk de eerste helft van het gedicht onder de naam Bernard Verhoeven. Met als gevolg dat De Tijd geen 26 maar 25 auteurs publiceerde.

Bron van de scans hiernaast is: Delpher.

 

De aankondiging op de voorpagina

A. Roland Holst

Bertus Aafjes

Jan Engelman

Louis de Bourbon

C.J. Kelk

 

Anthonie Donker

 

Bert Voeten


 

Willem Elsschot

Jacques Schreurs msc

Ad den Besten

Jac. van Hattum

 

Martin Leopold

]

P. Minderaa

 

Bernard Verhoeven

 

Michel van der Plas

Remco Campert

 

Gerard den Brabander

 

Pierre Kemp

 

Jan Elemans

 

Nico-laas Verhoeven

 

Ed Hoornik

 

Anton van Duinkerken

 

Math. Kemp

 

Jan G. Elburg

 

Harriet Laurey