Pozie (o.a. in het dialect van Goirle)

Geel Zand

Vuurstintjes ktse

Het wegkruis op Abcoven in Goirle
Voorwoord, volledige inhoud en nawoord door Ineke Stroucken

Onderweg
Gedichten met een katholieke kijk