CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 

SMMELE IN OEWEN GE TD

(Carnavalsmotto) 2009

 

As ge nog nr de school gaot

fris n dartel zt

n alles nog van A tot Z moet leere.

Dan is t zaok, om hel hard te studeere

n allen te smmele in oewen ge td.

 

Nao jaore leere

komt de pubertd.

Zij zuukt nr hij, n hij zuukt nr n zij.

Td van de liefde n de vrijerij.

Dan ist: Nie smmele in oewen ge td.

 

nkomde nog es toe,

n de volwassenhd.

Gaode de maotschappij in - n karrire maoke?

Dan zulde moete wrke tot oe voege kraoke

n.meude nie smmele in oewen ge td.

 

Mar..ens dan komt de td van pesjoeneere.

Oover vurbije jaore prakkezeere.

Zrgt dgge dan nog "bij de pinke" zt.

Dan..Meude smmele in oewen ge td.

 

Komde nog ot in de kerk

van td tot td)?

Of hier allen mar in de Krkemis.

n strak (messchien) bij oew begrffenis..

Dan smmelde zuutjes

nr de euwighd.

AMEN