CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 21 mei 2009

 

506

n Vrouwenhand en een paardentand

die staan maar zelden stil.

Nou Corrie ziek is weet ik pas,

wat of dat zeggen wil.

 

Ik ga voor de zesde keer omhoog,

met n dienblad, koek en thee.

Ik neem dan empasant ok nog

 de krant wel voor haar mee.

Zo krijg k van haar, de orders mee

wat er allemaal moet gebeuren.

Van t opendoen van t gordijn,

 tot t sluiten van de deuren.

 

De knop van 90 graden die

 is voor de witte was.

Schrijf dat maar op, vergeet dat niet,

 want dat komt steeds van pas.
n Bord met n gouden randje mag

niet in de magnetron.

Ik wist dat niet, tot dat ik zag

 dat hij ook vonken kon.

 

Ik draaf de trappen op en af,

 met koffie en met koeken.

Want nou Cor ziek is  komen zij

, haar allemaal bezoeken.

De bloemen die zijn meegebracht,

die zet ik in de vazen

En ga de trap maar weer eens op

 met limonadeglazen.

 

Onder alle die bedrijven door,

 ga ik kop en schotels wassen.

t Hondje piest toch niet in huis!,

 Daar moet ik ook op passen.!!

De aardappels moeten geschild,

t vlees moet aangebraden.

De groenten moeten schoongemaakt,

 t bestek moet in de laden.

 

Ik moet nog nor de bakker toe,

 en ook nog naar de slager.

n Halfje gesneden brood.

 En t vlees alleen maar mager.

Ons Lieske komt, heeft ze gezegd,

ze komt niet elke dag.

    Ze poetst de kamer, strijkt de was,

 niet met de Franse slag.

 

Daar word ik wel eens van beticht,

 maar.. ik heb er niet voor geleerd.

Geloof me maar, ik doe mn best,

 al gaat t steeds verkeerd.

Een ding ging deze week kapot,

n bordje van t gebak.

Dat heb ik vlug maar weggestopt

 in ene vuilniszak.

Ik weet nu na n week pas goed

wat het spreekwoord zeggen wil.

n Vrouwenhand en n Paardentand, die staan mar zelden stil.

----------------------------PJM----------------------------------

n Vrouwehaand n unne prdetaand

die stn bekaanst noot stil.

Nou Corrie ziek is weet ik pas, w of d zgge wil.

Ik gao vur de zisde keer omhog, mee n dienblad, koek en thee.

Ik neem dan impesaant ok nog de kraant wel vur der mee.

Zo krg k van heur, de orders mee, wtter ammol moet gebeure.

Van t opedoen van t gerdn, tot t slte van de deure.

 

De knop van 90 graade die is vur de witte waas.

Schrf d mar op, vergit d nie, want d komt steeds van paas.

n Bord mee n gouwe rndje maag nie in de magnetron.

Ik wies d nie, tot d ik zaag dettie k vonke kon.

 

Ik draof de trappe op en aaf, mee koffie en mee koeke.

Want nou Cor ziek is  koome ze, heur allemaol bezoeke.

De blomme die zn meegebrocht, die zt ik in de vaoze

En gao de trap mar wir es op mee limmenadeglaoze.

 

Onder alle die bedrve deur, gao ik kop en schootels waase.

t Hundje piest toch nie in hs!, daor moet ik ok op paase.!!

De repels moete geschld, t vles moet ngebraoie.

De gruunte moete schongemokt, t bestk moet in de laoie.

 

Ik moet nog nor den bkker toe, n ok nog nr de slaager.

n Hallefke gesneeje brod. n t vles allen mar maager.

Ons Lieske komt, heese gezeej, ze komt nie lken dag.

Ze poetst de kaomer, strkt de waas, nie mee de Fraanse slag.

 

Daor wor ik wl es van beticht, mar ik hr nie vur geleerd.

Geleuf me mar, ik doe mn bist, al gaoget steeds verkeerd.

en ding ging deeze week kapot, n bordje van t gebak.

D hb ik vlug mar wggestopt in unne vulliszak.

 

        Ik weet nou nao n week pas goed, w d spreekwoord zgge wil.

n Vrouwenhaand en Prdetaand,

die stn mar zlden stil.