CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 7 mei 2009

 

1308

 

ÈNE NAOM

Toen ik geboren werd en aangegeven

Noemden ze me Pietje (P. J. M.)

Dat was van tevoren zo bedisseld.

Dus daarin had ik zelf geen stem.

 

Onze Opa heette Pieter

En onze vader net als hij.

En daarom was ik de derde Pieter

De derde Pieter op rij.

 

Toen ik later zelf een zoon kreeg

Werd niet lang naar een naam gezocht.

Natuurlijk moest hij Pieter heten

Want iedereen had dat toch wel verwocht.

 

Onze Opa, onze Vader, ikke

En dan als vierde mijne zoon

Hebben daarboven Sinte Pieter

Als ene goede schutspatroon.

 

Omdat ik altijd (heel m’n leven)

Zijne naam met eer gedragen heb

Hoop ik dat die hemelpoort niet dicht valt

Als ik eenmaal neerval op die klep.

----PJM----

 

 

Toen ik geboore wier èn òngegeeve

Noemden ze me Pietje (P. J. M.)

was van te veure bedisseld.

Dus daorin ha ik zèlf gin stèm.

 

Onzen Opa hiete Pieter

Èn onze vadder nèt as hij.

Èn dörrom was ik den dèrde Pieter

Den dèrde Pieter op rij.

 

Toen ik laoter zèlf ene zoon kreeg

Wier nie lang nòr ene naom gezocht.

Natuurlek moes ie Pieter hiete

Want iederêen ha verwocht.

 

Onzen Opa, onze Vadder, ikke

Èn dan as vierde menne zôon

Hèbbe daorboove Sinte Pieter

As ene goeie schutspatrôon.

 

Omdè ik aaltij (hil m’n lèève)

Zenne naom meej eer gedraoge hèb

Hoop ik die heemelpoort nie dicht valt

As ik daor nirval op die klèp.

----PJM----