CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 1 januari 2009

 

1537

ASPERGES ME

( Besproei mij)

 

Ik denk wlles terug n vruuger,

Dn aawe rke Rmse td.

k Zuuk dan wl es nr schon dinge.

( D doede agge aawer zt)

We wiere dan aaltij gezeegent

vur d de liste mis begon.

t  Asperges Me  wier dan gezonge.

" Besproei mij", in t vakjargon.

 

Onze pastoor was rg scheutig

meej zenne grote waoterkwaast.

Hij ha n hel goei haand van sproeie.

n d wier figuurlek toegepaast.

As misdiender liep ik n paor meeter

daor meej n mmerke vur m t

Die t dichtste bij t gangpad zaate

kreege t miste waoter op der snt.

 

Boove op t koor zonge de heere

saome meej t allergrtst gemak.

Die hadde vur dsse begosse

soms al gepruufd van de kejak.

We zn sins t Vatikaons Konsilie

die mooi gebrke ammol kwt.

t Is vandaog den dag, toch hil w aanders

dan in dieje Rke Rmse Td.

----PJM----