CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 13 november 2008

 

1504c

 

DE (TILBRGSE ) KOERIER.

 

Al 50 jaor vn ik in men bus De Tilburgse Koerier.

Hij leej n week lang op mn toffel n ik leesm meej veul plezier.

Ik heb meej den oprichter der van as knd dikkels gespuld.

Hij heej (d moet toch zn gezeej) hier in dees krkestad

n grote leegte opgevuld.

 

We zeeje toen nog Joske n Pietje teege mekaore.

Zo nou en dan, dnk ik wl es trug n die vuroorlogse jaore.

Ons Taante Jaans n ome Dorus waare vruuger Joskes buure.

n de vekaansie was ene td om me daor nr toe te stuure.

 

Aachter de hze in die straot hadde ze flinke tne.

Daor hbbe we ( d week nog goed) veul lope rond te strne.

Krse,appel n prmebome pre n mrketons.

t Was gruun of rp.we aaten t. "t Was alleml vur ons.

 

We rkten wl es van d frt flink n de schterij.

Mar d ging nao ennen dag dag of drie van ges wir vurbij.

k Z naa de taageteg gepasseerd mar d nog nie vergeete.

n dk respkt vur Joskes heb wil ik hierbij laote weete.