CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 2 oktober 2008

 

1518c.

DE KAPPER.

 

Elke Zaoterdagenmrge stopte Harrie vur de deur.

D was "ons moeder" durre kapper.

In t Fraans is d "Kwaffeur".

Harrie ging n tffel zitte n laas dan de nuuwe kraant.

Van ons moeder kreeg ie koffie n die dronk ie meejpesaant.

Pavejotjes schr n kamme zette ze vur hum dan klaor.

Wantd hattie amml nodeg ammol nodeg vur der haor.

 

Harrie was ennen hele secuure

n ie wrkte vlug n rap.

Binne n ketierke zaat ze

in derre stoel onder de kap.

Ondertusse ging dan Harrie

nr n buurvrouw van ons moe.

Die was (d zulde wl begrpe)

k n n aander kapsel toe.

 

n assie dan daorvan terug kwaam.

( Harrie was cht rap n vlug)

ha ons moe in de kortste keere

wir ennen bol meej krulle trug.

Harrie hoeft nie mir te koome.

Zonder ons moe is mn hs mar leeg.

Daor zaat ik naa wir n te dnke

toen ik zn Nuujaorskrtje kreeg.