CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 24 januari 2008

 

1420

Bisjes

 

Hallo Renee.maag ik jou iets vraoge?

"Hdde gij soms van "bisjes"verstaand?

Ik heb er in mn hskaomer tientalle zitte

op de vloer op t plefon n de waant.

 

t Zn wl gin grotte, mar ik vn t toch klote.

Hdde gij ziets al es meer geheurd.

k Hb lope verzinnehoe koome ze binne

hoe is d in Godsnaom gebeurd.?

(Renee zeej)

Ik z t k nie weetet kiere n reete

onder de schfpuiof onder de vloer?

As ik jou was dan zk, n sptbus gn kope,

mar ze wgkrge..ds nog enne toer.

(ons Lieske komt)

Mar Pa toch, w zn d vur aokelige biste

n ze vliege zomar ooveral rond.

n vural bij de keukekaast ligge de miste.

Ik zgse sebiet van de grond.

 

In n rk (zi ons Liesje) daor zie ik n kiesje

meej kln witte bntjes staon.

n ik zi verwonderd: ..daor koome der wl honderd

per uur t d kiesje vandaon.

 

Mar.sins dieje td hk hier in de kaomer

n mn hs nog nie en vlieg zien vliege.

Nou en..ik maag nie liege.

Die ging op de laamp zitte poepe

en vliegdie kan ik ( gelukkig) wl aon.

Daorveur gao k Renee toch nie roepe.???

 

BEESTJES.

Hallo Renee, mag ik jou iets vragen?

Heb jij soms van "beestjes"verstand.

Ik heb er in de huiskamer tientallen zitten

op de vloer, het plafond en de want.

 

Het zijn wel geen groten, maar ik vind het toch klote

Heb je zo iets ooit meer geheurd.

Ik heb lopen verzinnen.hoe komen ze binnen

Hoe is dat in Godsnaam gebeurd.

( Renee zegt)

Ik zou het ook niet weten..uit kieren en reten

onder de schuifpui, of onder de vloer?

Als ik jou wasdan zou ik een spuitbus gaan kopen.

Maar.ze weg krijgen wordt nog een toer.

(ons Lieske komt)

Maar Pa toch, wat zijn dat voor akelige beesten

en ze vliegen zomaar overal rond.

En vooral bij de keukenkast liggen de meesten

ik zuig ze direct van de grond.

 

"In een rek" zei Ons Liesje "daar zie ik een kiesje

met kleine witte boontje staan.

En ik zei verwonderd, daar komen er wel honderd

per uur uit dat kistje vandaan.

Maar.sinds die tijd heb ik, hier in de kamer

en het heus niet meer een vlieg zien vliegen

Nou een.ik mag niet liegen.

Die ging op de lamp zitten poepen.

Maar.een vlieg die kan ik ( gelukkig) wel aan.

Daarvoor ga ik Renee toch niet roepen.