CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 

19 april 2007

 

Verkennen

 

As ge pas op internet zit gaode irst de zaok verknne.

Ge zuukt oe ge t aopezuur, jdaor moete cht n wnne.

t Is wrkeluk "fenominaol" w ge allemaol kunt vne.

Afbildinge van grote kunst mar k hele gemne.

 

Ge komt soms,(zonder dgge t wit) van de rgen in den drup.

n z belaande ik tot slot in de Seeniooreklup.

Ik hb op munnen aauwen dag, daormee al veul leut gehad.

Ik wies (beGod) nie d ik in dees laand, zveul schrversvriende had.

 

Ze raoie me( ten slotte) aon, steeds wir iets in te stuure.

Omzette in t A-B-N is n hele procedure.

n drrom meense van dees club krde sommige verhaole

in t brabants n die meugde dan. (zelf).. int ABN vertaole.

 

 

Verkennen

 

Als je pas op internet zit ga je eerst de zaak verkennen.

Ge zoekt je eigen t apezuur, jadaar moet je echt aan wennen.

t Is werkelijk "fenominaal" wat ge allemaal kunt vinden.

Afbeeldingen van grote kunst maar ook hele minne.

 

Je komt soms,(zonder dat ge t weet) van de regen in de drup.

En zo belande ik tot slot in de Seniorenclub.

Ik heb nu op mijn oude dag, daarmee al veel leut gehad.

Ik wist niet dat ik in dit land, zoveel schrijversvrienden had.

 

Ze raden me( ten slotte) aan, steeds weer iets in te sturen.

Omzetten in t A-B-N is n hele procedure.

En daarom mensen van deze club krijgen julloe soms verhalen

in t Brabants en die mag je dan. (zelf) int A.B.N. vertalen.