CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 

8 februari 2007

 

     

VURBIJ 1993.

 

De Sintereklaos is wir vurbij

D fist is wir gedaon.

De klompe zn wir tgehld

de reekeninge zn betld.

We gn op Nuujaor aon.

 

De klne Nick die vroeg unnen bl

n Koentje unne toeter.

Mar Ts...die makte niks mir ws

Die wil gelk den irste prs

die wil unne kompjoeter.

 

Wij wiere vruuger blijgemkt

meej 'n potlod n unne gum.

W skerbisjes n taaj-taaj

unne sjoocoolaade pappegaaj

d was wel 't maximum.

 

Ons aawelui, die moeste daor

ng dikkels veul vur laote.

Ze spaorden 't zelf t derre mond

n draajden ieder kwartje rond.

D hak nie in de gaote.

 

't Jaor lopt nr z'n ndje toe.

't Is hst Krsemis.

We hoope cht, dt vlgend jaor

den oorlog stpt n dtter dan

minder llnde is.