CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 

5 april 2007

 

VURJAOR 1989

 

Meej Paose was 't Zoomerweer.

D mokte wnig meej.

Dan...wr 't koud, tt op 't list

de sneuw wir bte leej.

 

De bome stn volp in bloej

as 't naa mar nie gao vrieze
want aanders zulle we dit jaor

nog hil w frt verlieze.

 

Tnbone keele n rads

die kunne der wl teege

Mar...'t blommezaod in munnen bak

zit nie om vrst verleege.

 

De mnd April, doe wesse wil.

D is al lang beknd.

't Kan rgen vrst f haogel zn

f kaauwe schraole wnd.

 

Mar...ens dan ist kaoj weer gedaon

D is, waor we op hope.

Dan kunde gerust den helen dag

in oe Boezeroentje lope.

 

Dan stn de bome cht in bloej

n alles komt tt lve.

Dan hk meer zin in munnen hf,

dan ths te zitte schrve.

 


VOORJAAR 1989

 

Met Pasen was 't Zomerweer.

Dat maak je weinig mee.

Dan...wordt 't koud, tot op 't laatst

de sneeuw weer buiten lee. (ligt)

 

De bomen staan volop in bloei

als 't nu maar niet gaat vriezen
want anders zullen we dit jaar

nog heel wat fruit verliezen.

 

Tuinbonen kelen en radijs

die kunnen der wel tegen

Maar...'t bloemenzaad in mijnen bak

zit niet om vorst verlegen.

 

De maand April, doet wat ze wil.

Dat is al lang bekend.

't Kan regen vorst of hagel zijn

of koude schrale wend.

 

Maar...eens dan is t slecht weer gedaan

Dat is, waar we op hopen.

Dan kun je gerust den hele dag

in je Boezeroentje lopen.

 

Dan staan de bomen echt in bloei

en alles komt tot leven.

Dan heb ik meer zin in mijnen hof,

dan thuis te zitten schrijven.