CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


27 maart 2006

 

EETE VAN ENNE STEN

 

Vruuger deeje wij fondoewe.

Op de kmping barbekjoewe.

Ok al was fondoewe dan

saome sppe t en pan.

 

Ik heb tt naa toe not geweete

degge van unne sten kond eete.

In zonne sten zit michaniek

n d wrkt p illetriek.

 

Mistal hdde nkele stene

n daor zitte dan" omhene".

Binnenin daor zn w vakke

waor ge sjampions kunt bakke.

 

Schltjes pindasaus n sjielie

( J d is 'n hel gepielie.)

Knfloksaus n sjrriesap

vat van alles mar unnen hap.

 

Stukskes brod in Riete mandjes

Vles ...mar zonder vtte randjes.

Vles van gefileerde hnne.

Vles n stkskes, vls n pnne.

 

Vles van vrekes n koeje

leej daor op dieje sten te schroeje.

't Leej te roke n te sptte.

Ds w 'daanders dan gourmtte.

 

Soms dan ztte ze vur de sfeer

hier en daor w krse neer.

Mar paas op, dge oe mouwe

nie boove de vlam gt "houwe"

want in nkele ogenblikk

is oewe jas dan n 't fikke.

 

Bij zonne sten wort wn gedrnke.

Reegelmaotig bijgeschnke.

Zo-iets d maag nie stagneere

n de fls moet sirkuuleere.

 

Zon pertij kan uuure duure,

tt ze oe nr hs toe stuure.

Zde immol ths gekome

dan moete oe pak nog laote stome

 

Want dieje lucht van vles ..d witte

gao wl in oe klere zitte.

MAR....ge meugt vur hogtijdaoge

vur dieje sten....ons ng es vraoge.