CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


24 april 2006

.

Nr 't ziekenhs

 

Ik hb oe toen beloofd., d'k nog es z vertelle

hoe 't vrder nog gegaon is mee munne knie.

't Wochte duurde nog 'n week of drie

vur d m'n vrouw, me n 't ziekenhs kos bestlle.

 

Om lf uur (of daor omtrnt )

wier ik op de zaol verwocht.

Ze hielden daor 'n bd vur mn gered.

'k Was wl nie bang mar... ik hagget toch nie bred.

Tot d'k om half twee nr 't " snijhs wier gebrocht.

 

Daor wier toen flink gesleuteld n gesneeje.

n alles kos ik volge op 't schrm.

Ik docht toen bij m'n ge....Peer,,,ochrm.

Mar...n 'n half uur was 't led geleeje.

 

Vur d den dokter afscheid van me naam, kwaam ie nog bij me staon.

Ge meugt de irste weeke nog nie voetbalspeule zee.

"D vn ik nie z rg" zi'k, "Dor zit ik cht nie mee.".

Vural om d de wnterstop naa nt is ingegaon.

 

Vur 't bte donker was, stond ik ths wir op de stoep

Ik moet er nog n wnne, d strompele mee krukke.

n al doeget dan w zeer, d maag de pt nie drukke.

Want....ik z wir bij m'n vrouw....en bij der rtesoep.