CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 

21 december 2006

 

KERSTOVERPEINZINGEN

 

Tweeduizend jaar al gaat het nu  weer Kerstmis worden.

Tweeduizend jaar voor rijken een welvoorziene dis.

Voor armen slechts de kruimeltjes of halflege borden.

En wij maar zingen dat dit feest een feest van Vrede is.

 

Ja, duizenden gaan de Kerstnacht naar kerken en kapellen.

Zij willen dan weer proeven van de sfeer.

Van liedjes, kaarsjes toeters en van bellen.

Maar verder zie je ze het hele jaar niet meer.

 

Wat wil voor ons dan Kerstmis eigenlijk zeggen?

Het zou een feest van Vrede moeten zijn. ! !

Een tijd om oude vetes bij te leggen.

Een eind te maken aan verdriet en pijn.

 

Twee duizend jaar geleden kwamen Wijzen uit het oosten.

Zij kwamen op kamelen aangesneld.

Het zou miljoenen mensen kunnen troosten

als daar dit jaar een eind kwam aan het geweld.


Tweeduuzend jaor al gaoget 't nou

 wir Kerstmis worre.

Tweeduuzend jaor vur rke 'n wlvurziene dis.

Vur rme allen de krmeltjes of halfleege borden.

n wij mar zinge dt 'n fist

'n fst van Vrede is.

 

Jao, duuzenden gaon de Kerstnaacht

 nr krke n kaplle.

Ze wille dan wir pruuve van de sfeer.

Van liekes, krskes toeters n van blle.

Mar vrder ziede  ze  hil 't jaor nie meer.

 

W wil vur ons dan Krsmis

 genlek zgge?

t Z 'n fist van Vreede moete zn. ! !

Ene td om oude vetes bij te lgge.

En 'n  nd te maoke n verdriet n pn.

 

Twee duuzend jaor geleeje

 kwaame Wze t 't ste.

Ze kwaame op kameele ngesnld.

't Z miljoene meense kunnen trste

as daor dees jaor 'n nd kwaam n 't gewld.