CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


17 april 2006

 

Den Ortopeet

 

Ik zal oe nog vertlle, (vur d 'k 't vergeet)

van m'n bezuuk, n den ortopeet.

As ge unnen rm of ben gebrooke ht.

Is d den dokter die alles wir " zt".

 

Ik hagge't al hel lang in munne knie.

n den hsdokter zee:"Ik weet 't k nie"

" Gaot er mar mee nr 't ziekenhs,

want in dieje knie, is 't nie pls."

Nao d den Ortopeet de foto's ha bekeeke

n n men ben ha getrokke

zeetie: " 't Is unne meniskus....

ik hoef nie te gokke".

 

Diejen dag h'k nog bij hil w dokters gezeete.

Irst in 't LAB om munnen bloeddruk te meete.

Toen moes ik bloed geeve n piese in 'n flske.

Ik wier wl geholpe, dur 'n hel aorig mske.

 

Ik wier van den hoek nr 't kasje gestuurd.

n d hee z den hille mrge geduurd.

Bij 't liste loktje, moes ik aaf gn spreeke

wanneer ik maag kome....nou d duurt nog weeke.

 

n intusse lop ik hier ths mar te hinke.

Tillevizie te kke n koffie te drinke.

Ik laot nou n dan, unnen boer n 'n scheet.

Mar....strak gao'k wir terug nr den ortopeet.