CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


13 februari 2006

 

Den Ielegaol

Hij sjokte dag n daag,

dur park n oover weege.

n iederen dag opnuu,

had ie wnd n rgen teege

n niemand die d zaag.

 

Hij was enen illegaole

n zonder logemnt

die moet lve van de wend.

Die nkel hinderpaole

n nrgens tkomst vend.

 

Mar gij en ik, wij blnden

wij zien dieje meens nie gaon.

Wij prebeere t te vne

w ons zal gunstig schne

zo druk is ons bestaon.

 

Dieje meens zuukt alle daoge.

Hij vend allen mar rust

in parken n portieke,

leege textielfebrieke.

Gin vrouw die hum ot kust.

 

Wij zaage dieje meens nie

toen stond er in de kraant:

"Enen ilegaol gevonde,

gevonde langs de kaant."

Mar.mrge ist vergeete,

we gn gewon deur meej eete.

--Dan leet ie onder t zaand.