CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel090

 

En Zondag...

 

En Zondag wor et belastinggld

vur ammol gehalveerd

En Zondag krgt gin meens en bon

assie nie goed parkeert.

en Zondag lpt de staokerij

ooveral op en nd

en Zondag zn meej et kabint

links n rchs goed kontnt.

en Zondag dan wint Willem II

dere wdstrijd meej gemak

en Zondag krg ik van ons Sjaan

zeuve flsse kejak.

D zal ammol en zondag zn

waor ik meej zgge wil:

Geleuft er mar gin mieter van

want dan ist en april

 

-------michel---------

 

A.S.Zondag.

 

Zondag wordt het belastinggeld

voor ieder gehalveerd.

Zondag gaat niemand op de bon

als hij niet goed parkeert.

Zondag loopt het staken overal op een end.

Zondag zijn wij (links en rechts)

met dit kabinet content.

Zondag dan wint Willem II

de wedstrijd met gemak.

Zondag dan krijg ik van ons Sjaan

zeven flessen cognac

Dat zal dan allemaal Zondag zijn

waarmee ik zeggen wil:

Geloof er maar geen mieter van

want dan is het een April.

 

===michel===

 

Sjel091

 

t blauw der aaf...

 

Gong Drik vruuger naor karneval

dan dronk ie niet te flauw

zwaaide ie dan snaachs nr hs

zaag ie hartstikke blauw.

En pilske hier, en nutje daor

was wttie gre moog

zen neus ha dan ok vort en kleur

die er cht nie om loog.

Naa laas ie d et kielebal

de boel 'ontblauwe' gao,

hij zeej: 'Snappe die meense nie

dk naa vur gaoper stao?'

Mar hullie Jaans riep: 'Maaw mar nie,

lap et n oewe lrs

agge zo durgaot wort oe neus

van blauw vanges prs

 

===HIM===

 

Het blauw er af.

 

Vroeger ging Drik naar het Kielenbal

en dronk dan niet te flauw.

Als hij s nachts dan naar huis toe zwaaide

zag hij pimpelblauw.

Een pilsje hier, een neutje daar

was wat hij heel graag mocht.

Zijn neus had daarom ook een kleur

van al dat geestrijk vocht.

Nu las hij dat het Kielenbal

de boel ontblauwen gaat,

Hij zei: Snappen die lui dan niet

dat dan Giel voor gaper staat.

Maar zijn vrouw Sjaan riep:

Zeur maar niet, lap het maar aan je laars.

Als je zo doorgaat wordt je neus

vanuit zichzelf paars.

 

=====

 

Sjel290

 

Gekleurd d maag nie

 

Zeg Tirrus hddet ok geheurd

hoet in Endhoove gao ?

Int gaasths gn ze daor de kleur

vant ondergoed vort nao.

D weet ik van ons Tilleke

die wo daor ok nr toe

om te verpleege, mar ik dnk

dsset naa niemir doe.

Ze heej teminste giestere

al teege me gezeej

dsse om gn te wrke daor

zo gin fieduusie heej.

'Want agge daor premoosie mkt

lopte de kaans messchien

dgge dan irst oe ondergoed

zult moete laote zien.

 

===Lechim===

 

Gekleurd.dat mag niet.

 

Zeg Tirrus, heb je ook gehoord

hoe het in Eindhoven ga?

In het ziekenhuis gaan ze de kleur

van je ondergoed daar na.

Dat weet ik van ons Tilleke

die wou daar ook naar toe

om te verplegen maar ik denk

dat ze dat nu niet doe.

Ze heeft tenminste gisteren

al tegen me "gezeej"

dat zij om daar te werken

heel geen fiducie "heej"

Want als je daar promotie maakt

loop je de kans misschien

dat je dan eerst je ondergoed

zult moeten laten zien.

 

===========

 

Sjel093

 

Et waoter wir duurder...

 

Ik zaag in de vurrige Koerier

drie oaw mnnekes zitte

z fn onder de Lndenbom

w praote n w pitte.

Toen vroeg ik zo men ge aaf

waor zon die oover braoje?

n zo mar vur de aorighei

hk er es nr geraoje.????

Hoe ist Drik, hddet al geheurd

et waoter gao omhog,

want de menister schrf dees week

dt van hum naa wl mog"

,,J dieje meens die prt gemak

zlf zit ie er nie mee tusse

want ik gleuf d zukke lui

himmol gin waoter lusse"

 

LECHIM

 

Het water weer duurder.

 

Ik zag in de vorige Koerier

drie oude mannen zitten

onder de Heuvelse Lindenbooem

wat praten en wat pitten.

Toen vroeg ik me mezelf af

waarover zouden die praten

en zo maar voor de aardigheid

heb ik er maar naar geraden.

Hoe is het Drik, heb je het gehoord

het water gaat omhoog.

want de minister schreef nog deze week

dat het van hem wel "moog".

Ja, die minister praat gemak,

die zit er niet mee tussen.

Want ik geloof dat zulke lui

helemaal geen water "lussen".

 

===michel===

 

Sjel094

 

ene Smrlap blft ie...

 

Zen Trees w nr de huishaawbeurs,

hij liet ze mar betije,

Mar ze zaat er tch oover in

dttie honger zo gn lije.

ch zeej de Sjuul gao mar gerust

ik zrg wl vur men ge

n gij zult zlf daor gienderwt

wl w te eete krge

Vierkaante rpel schlden ie

(de gruuntes nvenaant)

Terwl ie die nt spuulle was

is hilt spk ngebraand.

Hij is nao zeuve klaore mt

nr de frutboer toe gewist

n saoves loog ie teege der :

Ne,ik hb oe nie gemist

 

Lechim

 

Een smeerlap blijft hij.

 

Zijn Trees wou naar de huishoudbeurs.

Hij liet ze maar betijen.

Maar toch zat ze er over in

dat hij thuis zou honger lijen.

Ach zei de Sjuul "ga maar gerust

ik zorg wel voor mijn eigen

en jij zult zelf daar op die beurs

ook wel wat te eten krijgen.

Vierkant piepers schilde hij

de groente navenant.

Terwijl hij die aan het spoelen was

is het spek ook aangebrand.

Hij is na zeven "klare met"

naar de frietboer toe "gewist".

En s avonds loog hij tegen haar:

Nee,ik heb je niet gemist.

 

===Lechim===

 

Sjel095

 

Et moet rges vandaon koome

 

W zo onze Sjaarel tch verdiene?

Ze lve lk de grote td

Gao ik mar fkes nr de winkel

dan zk al half mn weekgld kwt

Fftig gulde vur en bloeske

et dubbelde vur en paor schoen

enen dlder vuren kumke kffie

Ksnap nie waor set alleml van doen

Jullieje Sjarel heej enen auto

hij kan gewon niemir te voet

strak gaotie ng d rotding vatte

assie fkes kakke moet

n dan w krde agge daor zt ?

en kuukske meej w slappe thee

n, lt ons zo mar wijer lve

ik gao wl lopend nr de plee

 

===Lechim===

 

Het moet ergens vandaan komen

 

" Wat zou onze Sjarel toch verdienen?

Zij leven gelijk de grote tijd.(rijken).

Ga ik maar even naar de winkel

ben ik zo al half mijn weekgeld kwijt.

Tachtig gulden voor een bloesje

het dubbele voor een paar schoen.

Drie gulden voor een kopje koffie.

Ik snap niet waar ze het allemaal, van doen."

" Jullie Sjarel heeft een auto,

hij kan gewoon niet meer te voet.

Straks gaat ie nog dat ding eens pakken

als hij weer effen kakken moet."

En dan, wat krijg je, als je daar bent?

n Koekje met wat slappe thee.

Nee, laat ons zo maar verder leven.

Ik ga wel lopend naar de plee.

 

-----------m--------------

 

Sjel096

 

Et is mar hoeget zgt....

 

Ze ginge saome nr de stad toe

affn, zoiets d knde wl.

twee vrouwe meej grote tasse

lkker op dere sjanternl.

Gaaw fkes ene lunsroem binne.

in en kpke soep han ze wl zin.

daor zaat wl veul gruun n peekes

mar hl wnig vlswrk in.

Ze liete toen et mdje kome

n ze hbbe alle twee

zas allen vrouwe d kunne

ntjes teege heur gezeej:

"Meuge wij oe soms iets vraoge

agger fkes td vur ht:

hdde gullie ginne slachter

of lopt ie in de ziektewt?"

 

LECHIM

 

Het is maar hoe je het zegt.

 

Ze gingen samen naar de stad

enfin, zo iets ken je wel.

Twee vrouwen met hun tassen

lekker op "sjanternel".

Gauw even nog een lunchroom binnen

in een kop soep hadden ze zin.

Daar zat veel groente enzovoort

maar heel geen vleeswerk in.

Ze lieten toen het meisje komen

en hebben alle twee

( zo als alleen dat vrouwen kunnen)

tegen haar "gezeej":

Mogen wij je even iets vragen

als je er de tijd voor "het".

Hebben jullie hier geen slager

of loopt hij in de "ziektewet"?

 

===michel===

 

Sjel097

 

ene Rustige snipperdag

 

Et wasmesjien d pompt n spuult

n raotelt as de pst

de plaotespeuler stao kaaihard

meej Abba n de rst.

De stfzger die jaankt n hoemt

de papegaoi kwkt mee.

Tis en temtaosie vur ene vnt

diet gre rusteg heej.

n aagge vraogt: kan et nie w zachter

Ze zgge vlak in oe gezicht

dgge ene maawert bnt.

En bietje hrrie kan ik wl aon

mar nie al d lewaai,

ak wir is snipper zuuk ik strak

en hutje op de haai.

 

===Lechim===

 

Een rustige snipperdag

 

De wasmachine pompt en spoelt

en ratelt als de pest.

De platenspeler staat keihard

met Abba en de rest.

De stofzuiger die jankt en hoemt

De papegaai jankt mee.

Het is een temptatie voor een mens

die het graag wat rustig hee(ft.)

Envraag je of het wat minder kan

dan ben je een ouwe vent.

Dan zeggen ze vlak in je gezicht

dat je een zanik bent.

Een beetje herrie kan ik wel aan

maar niet al dat lawaai.

Als ik weer eens snipper zoek ik wel

een hutje op de haai. (hei)

 

=================

 

Sjel098

 

Et bild op den Heuvel...

 

Mee duuzende zmmer nr toe gegaon

as knder, meej blomme belaoje

n hbben er zingend uurelang

in de zon staon te zwte n braoje.

Mar naa ister en week of aacht terug

en stuk van de muur afgereeje

en den ene lantre kwaam dur dieje klap

ok meej veul geweld nr beneeje.

Was zoiets twintig jaor vruuger gebeurd

waare zet saanderedaags koome maoke

mar naa blft alles mar ligge zt leej

d bild schnt gin meens mir te raoke.

We kunne wel maawe d Tilburg ng steeds

de schonste stad van et laand is.

Mar as zonne pnhop daor aacht weeke leej

vn ik dt ene gloeiende sahaand is.

 

===LECHIM===

 

Het beeld op de Heuvel.

 

Met duizenden zijn we er heen gegaan

als kinderen met bloemen beladen

en hebben er zingend urenlang

in de zon staan te zweten en braden.

Maar nu is een week of wat terug

een stuk van de muur afgereden.

en een lantaarn kwam door die klap

met veel geweld naar beneden.

Was het twintig jaar eerder zo gebeurd

dan waren ze snel komen maken

maar nu blijft alles maar liggen zo het ligt

en het schijnt niemand nog te raken.

We kunnen wel zeggen dat Tilburg nog steeds

de schoonste stad van het land is.

Maar als zo een puinhoop daar acht weken ligt

vind ik dat het een eeuwige schande is.

 

================

 

Sjel099

 

ene Trostprs...

Naa hagget zoomer motte zn

de zon zo moette schne

mar tis daogeleks kaaw n nat

n et sezoen loopt tne.

Ge lt saoves van rremoei

de kachel zuutjes braande.

De vissers n de kaant vant kenaol

zitte te klappertaande.

De baanke van de Lndenbom

stn triestig n verlaote

inplak dtter den A.O.W.

zit te prme n praote.

Mar je, die hbbe ene trost,

asse de Nuujaor haole

meuge ze as et durzal gaon -

gin belasting mir betaole.

 

===LECHIM===

 

Een troostprijs

 

Nu had het zomer moeten zij

de zon had moeten schijnen.

Maar het is dagelijks koud en nat

en het seizoen loopt ten einde.

Ik laat s avonds al armoede

de kachel een beetje branden.

De vissers aan de kant van het kanaal

zitten te klappertanden.

De banken bij de Lindenboom

staan triestig en verlaten

in plaats van dat er A.O.W. ers

samen zitten praten.

Maar ja, die hebben toch een troost.

Als zij het Nieuwe jaar halen

hoeven ze( als het door zal gaan)

geen belasting meer te betalen.

 

===============

 

Sjel100

 

n aander fist

 

Tis wir gewon, gin trubbel mir

meej al die Hllige-daoge

ons Sjaan heeget niemir zo druk

ge heurt ze niemir klaoge.

We eete wir fn zuurkolstaamp

f snrt meej enen hiel.

De vrouwe stn wir n de waas

et mansvolk n dere stiel.

De kiendjes die zn wir nr schol

tis ammol wir bijt aawe

et is vurlopeg wir gedaon

meej et vekaansie haawe.

Mar j, oover en week of vf

brsed wir ooveral

dan zmme wir drie daoge -vrij

want dan ist karneval.

 

=============

 

Weer een ander feest

 

t Is weer gewoon, geen trubbels meer

met al die Heiligendagen.

Ons Sjaan heeft het niet meer zo druk.

Je hoort ze niet meer klagen.

We eten weer fijn zuurkoolstamp

of snert met enen hiel.

De vrouwen staan weer aan de was

de mannen aan hun stiel.

De kinderen zijn weer naar de school

alles is weer bij het oude.

Het is voorlopig weer voorbij

met dat vakantie houden.

Maar ja, over een week of vijf

bruist het weer overal.

Dan zijn we weer drie dagen vrij

want dan is het carnaval.

 

-----------------------