CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel085

 

Et is wir zo

 

En zondag nie nrt Waandelpark

meej de vrouw n de knder

mar allnig nr et voetbalvld

d vnd onze paa veul fnder.

Daor staotie twee keer drie ketier

meej oope mond te kke

n komt z rond zis uur nr hs

harstikke hes vant kwke.

Hij it hap-snap n zit dan wir

nr 'Sport in bild' te gaope.

Tot d d afgelope is

dan gaotie ligge slaope.

Ons moeder mot der ge daor

sondags mar wir in schikke

ze Pa zeej: 'Ds naa enml z,

meej ene sprtman lk ikke.

 

LECHIM

 

Het is weer zo

 

A.S. Zondag niet naar het wandelpark

met de vrouw en met de kinderen.

Maar slechts naar het voetbalveld

dat vind onze pa veel fijner.

Daar staat hij twee maal drie kwartier

met open mond te kijken

en rond zessen weer naar huis

zijn stem is hees van het "kwijken".

Hij eet hap-snap en zit dan weer

naar sport in beeld te gapen.

En als dat afgelopen is

dan gaat hij liggen slapen.

Ons moeder moet zich s zondags daar

toch steeds maar weer in schikken.

Onze pa zegt: Dat is nu eenmaal zo

met een sportman gelijk als ikke.

 

===michel===

 

Sjel0086

 

Et weer

 

Ik lster lken dag drie keer

w De Bilt zeej van et weer.

Zomme nog gin sneuw gn krge

blvet dreug of komt er rgen

En dipressie t et Oste

vrder kunde oew ge troste

d de wnd w gao bedaore

waornao et messchien wir op gao klaore

Op et list zgge ze dan

dt ok nog veraandere kan

meer int Noorden n et Zuije

hier n daor verspraaide buije.

D vn ik vant hille spul

ng de grtste flauwe kul.

want zon bui valt, weezeluk waor,

aaltij hier n not nie daor.

 

===LECHIM===

 

HET WEER.

 

Ik luister elke dag drie keer

wat de Bilt zegt van het weer.

Zoude we nog sneeuw gaan krijgen

blijft het droog of valt er regen?

Een depressie uit het oosten

verder kunt ge je wel troosten

dat de wind wat gaat bedaren

waarna het wel op zal klaren.

Op het laatst zeggen ze dan

dat het nog veranderen kan.

Meer in het Noorden dan het Zui-en

hier en daar verspreide bui-en.

Dat vind ik van het hele spul

nog de grootste flauwe kul

want zon bui valt, wezenlijk waar

altijd hier en nooit niet daar.

 

===michel===

 

Sjel 087

 

Et kerwaai is geklaord

 

Langt in zene luie stoel,

agge vuult w ik bedoel

meej en nutje bij de haand,

pas gevuld toe n de raand

zaat Sintreklaos te prakkezeere,

hoe dttie et getij kos keere

Mar j, alles was tgepakt

hij heej de kneup mar durgehakt.

Hij riep zen Piete bij mekaar

ze krge ieder en segaar

n kwaam er toen meej vur den dag:

Gullie krgt allemol ontslag.

et kerwaai is wir aachter de rug

komt in november mar es trug.

De Piete grijnsden n ene zeej:

Ziezo, ds wir en jaor WeeWee.

 

===Lechim===

 

Het karwei is geklaard.

 

Languit in zat Sinterklaas te "prakkezeren"

hoe dat hij het getij kon keren.

Maar ja.alles was al uitgepakt

hij heeft toen de knoop maar doorgehakt.

Hij riep zijn Pieten bij elkaar

en zij kregen ieder een sigaar.

en kwam er toen mee voor de dag:

Jullie krijgen allemaal ontslag

het karwei is nu achter de rug

kom in November maar terug.

De Pieten grijnsden en ene "zee"

Zie zoo, dat is weer een jaar W.W.

 

===MICHEL===

 

Sjel088

 

enen dag allen

 

De Naoris ha al mndelang,

gevlast op Heemelvaort

dan ging zen vrouw bte de stad

n stiekem haj w gespaord.

Irst smreges lkker vf van rood,

smiddags nr Willem II

n saoves meej en flske bier,

goed lui bij de TeeVee.

Hij stripte alle daoge aaf,

op zenen almenak

n rammelde meej et sprptje,

in zenen aachterzak.

Mar giestere was Naris, ochrm,

op slag enen aandere meens

hij liep as en kiepke zonder kop,

verslaoge hrs n geens.

Want zen vrouw zeej: ,,en donderdag,

agge allnig zt

behangde de hskaomer mar,

dan hdde volop td".

 

===LECHIM===

 

Een dag alleen.

 

De Naris had al maandenlang

gevlast op Hemelvaart.

Dan ging zijn vrouw buiten de stad

en stiekem had hij wat gespaard.

Eerst lekker s morgens vijf van rood

s middags naar Willem II

en s avonds met een flesje bier

goed lui bij de Tee Vee.

Hij streepte alle dagen af op zijnen almanak

en rammelde met zijn spaarpotje in zijnen achterzak.

Maar gisteren was hij op slag ineens een ander mens.

Hij liep als een kip zonder kop verslagen hers en geens.

want zijn vrouw zei: A.s. Donderdag als je toch alleen hier "zijt"

behang je huiskamer maarwant dan heb je alle tijd .

 

Sjel089

 

Ene schraole trst

 

De moeders hbbe wir ene zrg

et begient al smrgens vruug

n saoves asset bdtd is

zn ze harstikke muug.

Want Pietje heej zen trui gescheurd

Sjaan heej en smrreg kleeke

kln Kriesje viel zene knie kepot

w heej d jong gekweeke.

Ieder ogenblik is er wl w

d blft zo virtien daoge

j agget hel eerelek bekkt

zn moeders te beklaoge.

Toch doe iedere moeder der wrk

mar dnkt: Ak strak de kaans zie

n de knder zn wir nr de school

dan vat IK Paosvekaansie".

 

===LECHIM===

 

Een schrale troost.

 

De moeders hebben weer een zorg

het begint als s morgens vroeg.

En s avonds als het bedtijd is

zijn ze hartstikke moe(g).

Want Pietje heeft zijn trui gescheurd

Sjaan heeft een smerig kleeke

Klein Krisje viel zijn knie kapot

en raakt niet uitgekweken.

Ieder ogenblik is er wel wat

en dat blijft zo veertien dagen.

Ja, als je eerlijk bekijkt

zijn moeders te beklagen.

Toch doet iedere moeder werk

maar denkt: Als ik straks de kanszie

en de kinderen zijn weer naar school

dan pak ik PAASVAKANTIE.

 

===MICHEL===