CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel083

 

Ellef-Ellef

(1977)

 

Tiests boerekieltje hangt al klaor

om presies ast vurrig jaor

et karneval in te wije.

En kusje hier, en kusje daor

vond hullie Pita gin bezwaor

ze liet em mar betije.

Mar tch heese vendaog gezeej :

Ik gao dees jaor nie meej oe mee.

nr den llefde van den llefde,

want z as gij oe pilskes vat

zede om twaalef uur al zat

ds iedre keer et zllefde.

Tiest dcht : Ge ziet mar wgge doet

ik zuuk gin herrie ast nie moet

Ommers : et Akkedeert naa goed

 

=====Lechim.=====

 

Elf-Elf.

 

Tiest zijn boerenkieltje hangt al klaar

om precies als het vorig jaar

het karnaval in te wijden.

Een kusje hier een kusje daar

vond zijn vrouw Pieta geen bezwaar

Ze liet hem maar betijen.

Maar toch heeft ze vandaag gezegd:

Ik ga dit jaar niet met je mee

naar de elfde van de elfde.

Want zo als jij je pilsjes vat

ben je om twaalf uur al zat

dat is ieder jaar het zelfde.

Tiest dacht: Je ziet maar wat je doet

ik zoek geen herrie als het niet moet.

Immers: Het accordeert nu goed.

 

==============

 

Sjel0084

 

En vurpruufke

Agge strak op vekaansie gaot

welk laand doeternietoe.

Dan vatte daor venges ok

en slukske aaventoe.

D hoeft dan aaltij nie persee

koffie f thee te zn.

Op en terraske in de zon

smaokt k bist en glas wn.

Wie gre en vurpruufke wil

die krgt dees week de kaans

ast wnfst op den Heuvel is

alles gao op zen Fraans.

Mar pruuft daor naa nie toepertoe

want et is gin zuurkesnat

Ge zt vur dgger rg in ht

van wn ok lkker zat.

 

Lechim

---

 

Een voorproefje

 

Als je straks weer op vakantie gaat

welk land doet er niet toe

dan pak je ook vanzelf daar

een slokje af en toe.

Dat hoeft dan altijd niet perse

koffie of thee te zijn

op een terrasje in de zon

smaakt best een goed glas wijn.

Wie graag een voorproefje hebben wil

krijgt deze week de kans

als het wijnfeest op De Heuvel is

alles gaat daar op zijn Frans.

Maar proef daar nu niet bovenmatig

want het is geen zuurtjesnat.

Je bent voor dat ge er erg in hebt

van wijn ook lekker zat.

 

===michel===