CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel081

 

Den hof gered,zonder zwt

 

Peer vroeg Ketrien de vleje week

hoe schaai et onderhaand?

Wanneer wort hier et gras gemaaid,

den hof leeter vur schaand

Gij hlt mar es zon roldingske,

d is aaltij gemak

aanders sjoefelde toch mar rond

meej oew haande in oewe zak

Peer zeej: Md d komt vur mekaar

mar witte wttie deej?

in de plak van en grasmesjien

brocht ie zis knne mee.

Die bisjes knaauwe riep ie grts

vur jou de waai wl kaol

n dan hmme ok nog aachteraaf

zis keer en lkker maol

 

===Lechim===

 

De tuin gereed zonder zweet.

 

Peer (vroeg Katrien verleden week)

hoe zit het onderhand?

Wanneer wordt hier het gras gemaaid?

De tuin die ligt voor schand.

"Jij haalt maar eens zon roldingetje

dat is altijd gemak

anders loop je toch maar nodeloos rond

met je handen in je zak."

Peer zei: "Meid dat komt voor elkaar"

maar weet je wat hij dee?

In plaats van een nieuwe grasmachine

bracht hij zes konijnen mee.

"Die beestjes knagen,( riep hij trots)

voor jou het gazon wel kaal

en dan hebben we ook nog achteraf

zes keer een lekker maal.

 

===michel===

 

 

Sjel082

 

Et Aaw jaor...

 

Ist jaor wir om dan kkte trug

hoet vur oe is gewist

de kaanse diegge ht gehad

n diegge ht gemist.

Mar ge ht ene schraole trost

agge et kunt besffe

meense die wzer zn as gij

zaate der ok wl nffe.

Darom trk et oe mar nie aon

al viel et messchien w teege

iederen die heej op zene td

zen trkke ts gekreege

Agge gin honger ht gehad

n gin drst ht geleeje

ch meense, mpper dan tch nie

z asteblief tevreeje.

 

===LECHIM.===

 

Het oude jaar

 

Is het jaar weer om,dan kijk je terug

hoe het voor je is geweest.

De kansen die je hebt gehad en die je hebt gemist.

Maar je hebt ene schrale troost

als je het kunt beseffen

Mensen die wijzer zijn dan jij

zaten er ook wel "neffen".

Trek het je daarom maar niet aan

al viel het misschien soms tegen.

Een ieder heeft op zijne tijd

zijn trekken thuis gekregen.

Als je geen honger hebt gehad

en je hebt geen dorst geleden

ach mensen mopper dan toch niet

ben alstublieft tevreden.

 

===michel===