CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel079

 

Stadsverkeer.

 

Den Heuvel gaot er op vurt

et verkeer heej wir gewonne

mar aaltij heurde maawe van:

W zn ze naa begonne"

De fietsers t en aander stad

rije hst ammol goed

mar half Tilburg wit wir nie

hoetie naa fietse moet.

Ge zgt wl: Tilburg is gin stad"

mar toch lpte te klaog.

Wrom de laast van stads"-verkeer

nie as ene stads"-meens draoge.?

Tis weezelek zo moeilek nie

as dt messchien wel lkt.

Et wst ommers zen ge

as ge t oe ogen kkt.

 

===LECHIM===

 

Stadsverkeer

 

Den Heuvel gaat er op vooruit

het verkeer heeft weer gewonnen

maar altijd hoor je zeuren over:

wat zijn ze nu begonnen.

De fietsers uit een andere stad

rijden haast allemaal goed.

Maar half Tilburg weet weer niet

hoe of het fietsen moet.

Je zegt we : Tilburg is geen stad

maar toch loop je te klagen.

Waarom de last van "Stadsverkeer"

niet als een stadsmens dragen.?

Het is werkelijk zo moeilijk niet

als of het misschien wel lijkt.

Het wijst immers zichzelf als je

maar uit je ogen kijkt.

 

============

 

 

Sjel080

 

Doe k is w...

 

We zn z as er wort gezeej -

en stad zonder pretntie

mar aaventoe geeve we blk

van veul intelliegnsie.

Bouwe we en iglonium

zo ger nrgens kunt vne

w gn de Tilburgers dan doen?

J, afkeure n schne.

Ene tunnel gaaf n ons de kaans

vlig oover te steeke,

w ging de jeugd van Tilburg doen?

nt slope n nt breeke.

Der is wl iets verkeerd gedaon

mar as we gin STAD krge

gift dan de schuld nie nt bestuur

mar kkt irst es nr oe ge.

 

===LECHIM===

 

Doe ook eens wat.

 

We zijn ( zo als er wordt gezegd)

een stad zonder pretentie

maar nu en dan geven we blijk

van veel intelligentie.

Bouwen we een iglonium

zo als nergens is te zoeken

wat gaan de Tilburgers dan doen?

Jaafkeuren en vloeken.

Een tunnel gaf aan ons de kans

om veilig over te steken.

Wat ging de jeugd van Tilburg doen?

Hem slopen en afbreken.

Er gaat soms wel eens iets verkeerd

maar als we geen STAD krijgen

geef dan de schuld niet aan het bestuur.

Kijk eerst eens naar je eigen.

 

==============