CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel077

 

Den daas om

 

Ik ha men haand nie tgestooke

toen ik et huukske om w slaon

n daorveur heej ene pliessie

mn den daas toen omgedaon

Mar vemrge zeej den Dorus

reegelde ie et verkeer

mee zen pet op n enen daas aon

n d dan meej zukke weer

D moet van de kommesaaris

want die zeej : t Gift gin paas

ik haaw nie van oope brdjes,

bij et gezag heurt enen daas

Hbbe ze opgestrupte mouwe

omdt te ht is in de zn

of ze draoge ginne stropdaas

dan gn ze zllef op de bon

 

====Lechim====

 

De das omgedaan.

 

Ik had mijn hand niet uitgestoken

toen ik het hoekje om wou slaan

en daarom heeft de politie mij

de das toen omgedaan.

Maar deze morgen( zei de Dorus)

regelde hij het verkeer

met zijn pet op en een das aan

en dan bij zulk warm weer.

Dat moet van de commissaris

want die zegt het geeft geen pas

ik houd niet van open boordjes.

Bij het gezag daar hoort een das.

Hebben ze opgestroopte mouwen

om dat het te heet is in de zon

of ze dragen soms geen stropdas

dan gaan ze zelf op de bon.

 

============

 

Sjel078

 

Doeget zelf....

 

De Sjef d is ene knutselr

die cht van alles kan

al is iets ng zo veul kapot

hij mkt er ng w van.

De stfzger van hullie Trien

die mkte vort gewld.

Sjef zeej: D knap ik zlf wl op

dan ksset oe gin gld.

Hij draaide alle schroefkes ls

n nderhaand wir vaast

w laoter zeej: Ziezo ds klaor

die kan wir in de kaast.

Et lewaai d is er himml t

mar en ding vn ik gk

as hullie Trien naa zge moet

vat ze vger n blk.

 

===Lechim===.

 

Doe het zelf.

 

De Sjef dat is een knutselaar

die echt van alles kan.

Al is iets nog zo veel kapot,

hij maakt er nog wat van.

De stofzuiger van zijn vrouw Trien,

die maakte veel geweld.

Sjef zei: Die knap ik zelf wel op,

dan kost het jou geen geld.

Hij draaide alle schroefjes los

en ook nadien weer vast.

Wat later zei hij: Zie zo dat is klaar,

die kan weer in de kast.

Het lawaai dat is er helemaal uit,

maar een ding vind ik gek.

Als zijn Trien nu weer zuigen moet

pakt ze veger en "blek".

 

==============