CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel075

 

D was et enigste d paaste

 

Sien vond en briefke in de bus

dt wir oprming wier.

Ze zeej : Ak enen bontjas wil,

dan leej men kaans naa hier.

Alle zeegeltjes diese had

heese rap ingeplkt

zo d der tong zo zuutjesaon

op schuurpepier gelkt.

Ze heej de buukskes ingerld

z kwaam ze aon der gld _

n gong al in de vurverkop

vur znne jas te vld.

Nrts was te kln, bisam te krt

tch krg ze dere zin

ze kcht toen van et zeegeltjes-gld

et vl van en brin.

 

===Lechim===

 

Dat was het enige dat paste

 

Sien vond een briefje in de bus

dat het weer opruiming "wier".

Ze zei: Als ik een bontjas wil

dan ligt mijn kans nu hier.

Alle zegeltjes die ze had

werden ras ingeplakt

zo dat haar tong zo zoetjesaan

op schuurpapier "gelekt".

Ze heeft die boekjes ingeruild

zo kwam zij aan haar geld

en ging al in de voorverkoop

voor zo een jas te veld.

Nerts was te klein,Bisam te kort

maar toch kreeg ze haar zin.

Ze kocht toen van het zegeltjesgeld

het vel van een BERIN.

 

======

 

Sjel076

 

Der nffe...

 

Et gao ten koste van de sport

as in de raod beknibbeld wort.

D blkt naa wl, omdttie vort

gin gld mir in en putje stort.

Mar kkt is nr den aandre kaant

ist vur de schonste vant laand

op dees menier gin grote schaand

waor Willem II is ngelaand?

Waor blft et roemrk Willem II

de hlft van de stad die zit er mee.

Want durt beslt van Bee n Wee

trkt alles strak nr Pee es Vee.

Iets wgge van te vurre wiest

mar rreges isset tch wl triest...

As Tilburg top-voetbal verliest

isser nffe de pt gepiest.

 

=====

 

Er naast.

 

Het gaat ten koste van de sport

als in de raad beknibbeld wordt

Dat blijkt nu wel omdat ze "vort"

geen geld meer in een putje stort.

Maar kijk een naar de andere kant

Is het voor de schoonste stad van het land

op deze mannier geen grote schand

waar Willem II is aangeland.

Waar blijft het roemrijk Willem II

de helft van de stad die zit er mee

want door het besluit van Bee en Wee

trekt alles straks naar Pee Es Vee.

Iet wat je al op voorhand wist

maar ergens is toch wel triest

als Tilburg topvoetbal verliest

is er toch naast de pot gepiest.

 

============