CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel069

 

De kepl is klaor...

 

Ze stao wir in der aawe gloorie

krk as vruuger, hel vertrouwd,

ok al is er rondomheene

bekaant alles volgebouwd.

Dur de glas- n looie rtjes

schnt de zon waozig n prs

Ge heur et knisperend gekntter

en ruuket braande van en krs.

t daansend licht van al die vlmkes

ztten et bild in volle glaans

zuutjes tikken in en huukske

de kraole van ene rozekraans.

De trubbel van stgers kalk n speecie

is Goddaank aachter de rug.

De Hasselt is wir wt gewist is

der Lieve Vrouwke d is trug.

 

===LECHIM===

 

De kapel is klaar.

 

Ze staat weer in haar oude glorie

net als vroeger: Heel vertouwd

ook al is er rondom heen

bijna alles volgebouwd.

Door de glas en lood ruitjes

schijnt de zon wazig en "peers"

Je hoort het knisperend geknetter

en ruikt het branden van de "keers".

Het dansend licht van al die vlammetjes

zetten het beeld in volle glans.

Zoetjes tikken in een hoekje

de kralen van een rozenkrans.

De trubbels van steigers kalk en specie

is Goddank achter de rug.

De Hasselt is weer war het geweest is.

Hun Lieve Vrouwke dat is terug.

 

============

 

Sjel070

 

D kan k wl en seprieske zn

 

Sintreklaos is wir int laand

iedern mkt seprieze

mar ik weet nie zeej Sjaareltje

wk vur ons Sien mot kieze.

Ze wil gin aander waasmesjien

gin zer om te strke

ok gin perkiete in en kooi

omd die te veul kwke.

Gin oddeklonje of d spul

om lekker van te ruuke

ik h genog men bist gedaon

gkao niemir wijer zuuke.

Meej veul gemartel n gemier

hk en rmke geschreeve

n daorbij zak se as sepries

en steevig kusje geeve.

 

===Lechim===

 

Dat kan ook een surprise zijn

 

Sinterklaas is weer in t land

eenieder maakt surprise

Maar ik weet niet zegt Sjareltje

wat ik voor ons Sien moet kiezen.

Ze wil geen andere wasmachine

geen ijzer om te strijken

en geen parkieten in een kooi

omdat die te veel "kwijken".

Geen au de cologne of dat spul

om lekker van te "ruuken".

Ik lang genoeg mijn best gedaan

ik ga niet verder : "zuuken"

Met veel gemartel en gemier

heb ik een rijm geschreven.

En daarbij zal ik haar als surprise

een lekker kusje geven.

 

==============