CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel067

 

De Praktk is aanders...

 

'Paa, ik zit meej en grot preblem

wk jou es vraoge wil

tgao om parkeere n passeere

is d en breej verschil?'

D vroeg ons Sjefke vleeje week

- w die vur vraoge heej -

mar je, omdttie leere wil

hkket em mar gezeej

"Et verschil is mar twee ltterkes

ds ene knnekeutel

mar d verschil in de praktk

gift hil w meer gemeutel.'

'Al zik oe d naaw duuzend keer

dan zddet ng nie snappe.

Tis iets waor ge pas aachter komt

agge rap t wilt stappe.'

 

===LECHIM===

 

De praktijk is anders.

 

Pa ik zit met een groot probleem

wat ik jouw eens vragen wil

het gaat om passeren en parkeren

is dat ook een breed verschil?

Dat vroeg ons Sjefke verleden week

"wat die voor vragen "heej".

Maar ja omdat hij leren wil

heb ik het hem maar "gezeej"

Het verschil is maar twee lettertjes

(dat is een konijnenkeutel)

maar dat verschil in de praktijk

geeft heel wat meer gemeutel.

Al zou ik je dat duizend keer zeggen

dan zou je het nog niet snappen.

Het is iets waar je dan pas achterkomt

als je heel snel uit moet stappen.

 

============

 

Sjel068

 

D kreeg ie wl

 

De Peer brcht iedre zaoterdag

en buske blomme mee.

zolang al dtter hullie Trees

gin ,,dank je" mir vur zeej.

Mar vleeje week toen had ie er

smrges nie n gedcht

n nao et schtsen op de T.V.

waare ze tverkcht.

D stond Treesse nie rreg aon

ze ging ngal te keer.

ch meens, maaw nie, ik krg van jou

not niks" blafte de Peer.

,,Oh ne? n toen ik onderlist

en goei kaaw ha gevat

toen hdde gij ze tch van mn

ok rap oovergehad".

 

==LECHIM==

 

Dat kreeg hij wel.

 

De Peer bracht elke zaterdag

een bosje bloemen mee

zo lang dat er zijn vrouw Trees

geen dankjewel meer voor"zee".

Maar verleden week toen had hij er

int geheel niet aan "gedocht"

en na het schaatsen op T V

waren ze uitverkocht.

Dat stond zijn Trees niet erg aan

ze ging nog al te keer.

Ach mens ik krijg van jou

nooit iets antwoordde toen Peer.

"Oh neeen toen ik onderlaatst

een goeie kou had gevat

toen heb je ze toch ook van mij

heel vlug overgehad.

 

=======