CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel061

De Ringbaon? Niks mir aon...

 

Agge op de Ringbaon wonde

vuulde oe ge vruuger rk

meej veul gruun n stoere bome

n ge had ene Schone kk

Van lieverleej is d veraanderd

der kwaame aotos toepertoe.

Die moete rije, mar ok stilstaon,

mar niemand wit er waor of hoe.

Ze kunne daor der blkke trommel

vur der ge deur nie kwt.

D hiet dan: en ffer brnge,

n den heedendaogse td.

Ge zult er meej moette gn lve

meense van de Ringbaon ost,

Beton vur gruun, ds de vurtgang

mar ene verrkte schraole trst.

 

===Lechim===

 

De Ringbaanniets meer aan.

 

Als je op de Ringbaan woonde

voelde je je vroeger rijk.

met veel groen en stoere bomen

en je had een mooie kijk.

Van lieverlee is dat veranderd

er kwamen autostoepertoe.

Die moeten rijden maar ook stilstaan

maar niemand weet meer waar of hoe.

Ze kunnen daar die blikken trommel

voor hun eigen deur niet kwijt.

Dat heet dan: Een offer brengen

aan de hedendaagse tijd.

Je zal er mee moeten gaan leven

mensen van de Ringbaan Oost.

Beton voor groen, dat is de vooruitgang

maar een verrekte schrale troost.

 

===============

 

Sjel062

De prs wl wrd

 

r komt onder de Palsring

as die strak hillemol klaor is

n tunneltje vur voetgangers

omdt er daor veul gevaor is.

J, d wort daor en druk gedoe

Autos rije der meej hope

zo dtter gin plaots ooverblft

om daor ng gewon te lope.

Vur et verkeer wier goed gezrgd

meej schone breeje weege

mar ene waandelr heej steeds

zen prt ng nie gekreege.

Tis fn d de geminteraod

d naa ok op gao lsse.

Van mn maag de tunneltje gerust

en half meljoen gn ksse.

 

===LECHIM===

 

De prijs wel waard.

 

Er komt onder de Paleisring

als die straks helemaal klaar is

een tunneltje voor voetgangers

omdat er veel gevaar is.

Ja. dat wordt daar een druk gedoe

autos rijden er hopen

zodat er haast geen plaats meer is

om daar gewoon te lopen.

Voor het verkeer werd goed gezorgd

met mooie brede wegen

maar een wandelaar heeft daar nog steeds

zijn portie niet gekregen.

Het is fijn dat de Gemeenteraad

dat nu ook op gaat lossen.

Voor mij mag dus dat tunneltje

best een half miljoen gaan "kossen".

 

==============