CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel055

Bejaarden van Parochie

St.-Anna voor drie dagen

naar Duitsland.

Nie de goeie lftd

 

Trees, waor is ons taante Nolda

n waor is onzen ome Kriest?"

Die zn vur drie daoge nr Dtslaand,

ik dcht d gij d ok wel wiest".

En dinsdag zn ze al vertrokke

schon om te zien,twas nt 'en fist

want zullie n verschaaie aander

zn not zo wd op rs gewist"

Ze kunne slaope bij bejaorde

dus hl veul kosse doeget nie.

Et is ammol fn vur mekaare

dur de zrge van de Frie"

Tch hasse vlak vur ze vertrokke

hel fkes en bietje sjagrn

want ge moest om meej te meuge

gin achttien mar vf n sisteg zn.

===michel===

 

Niet de goede leeftijd

 

Trees, waar is ons tante Nolda

waar is onze ome Krist?

"Die zijn voor een dag of drie naar Duitsland

ik dacht dat jij dat ook wel wist."

Dinsdag zijn ze al vertrokken

leuk om te zien het was net een feest

want zij waren net als sommigen

nooit over de grens geweest.

Ze kunnen slapen bij "bejaarden"

dus heel veel kosten zijn er "nie"

Alles is fijn voor elkaar door

de goede zorgen van de Frie.

Toch had ze voor ze vertrokken

nog een beetje chagrijn

want je moest om mee te mogen

geen achttien, maar vijf en zestig zijn.

 

sjel056

de Biste-kaomer"

 

De huure moete hier omhog

wier hullie ngezeej

Mar daor naame de huurders toen

himmol gin vreede mee.

Ze zin: De hskes van ons hs

die stn ng ammol bte

n drom kan den hsbaos fn

nr huurverhoging flte.

Toen kwaame vant Ketongercht

Eedelaachtbaore heere

de biste-kaomers" ooveral

hel sekuur kontreleere.

De huurverhoging gao nie deur

Den hsbaos moet betaole.

Ge ziet dgge t de poepdos ng

ot vurdl kunt behaole.

==LECHIM.==

 

Het W.C tje.

 

De huren moeten hier omhoog

werd de bewoners "aangezeej"

Maar daar hadden die huurders toch

helemaal geen vrede mee.

Ze zeiden: De poepdozen van ons huis

die staan nog helemaal buiten

en daarom kan de huisbaas mooi

naar die verhoging fluiten.

Toen kwamen van het kantongerecht

edelachtbare heren

de beste kamers overal

heel secuur controleren.

De huurverhoging gaat niet door

de huisbaas moet betalen.

Je ziet dus, dat je uit een"poepdoos"

nog voordeel kunt behalen.

==========