CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


 

Sjel045

 

Asse de kaans mar krge

 

De vrouwe-naoikraans t de buurt

die is op rs gegaon,

meej twintig kaokels in en bus

gin meens was te verstaon.

Ze han ammel snuupkes in der tas

duukskes meej oddeklonje

vur d ieder zen pltske ha'

gaaf et al veul bezonje.

En koffie-toffel onderweegs

veul schons om nr te kke

meej honderd-duuzend Oe's en Ah's

liete ze d ok blke.

n toen et stl op honk afkwaam

heurdet al in de verte.

Der manne draofde rap nr hs...

... Ze waare nt beljrte.

 

===Lechim===

 

Als zij de kans maar krijgen.

 

De vrouwennaaikrans uit de buurt

die is op stap gegaan.

Met twintig kakels in de bus

geen mens was te verstaan.

Ze hadden allemaal snoepwerk in hun tas

doekjes met au de cologne

Voordat ieder gezeten was

gaf dat al veel "bezonje".

Een koffietafel onderweg

veel moois om naar te kijken.

Met honderdduizend ohs en ahs

luiten ze dat ook blijken.

En toen dat stel op huis afkwam

hoorde je dat al in de verte.

De mannen draafden rap naar huis.

Ze waren aan het biljerten".

 

===========

 

Sjel046

 

Blot slao dod...

 

Hee Jaonus, kkt is zk al brn?

Zeej Fien de vleeje week

Toen ze half blot opt waaike laag

n Jaonuke... die keek.

Hij wreef oover der schouwerblaoi

meej zen verilte haand

Fien riep: Schaait daor naa mar mee t

Ik z gelk verbraand.

Hij strilde oover dere rug

Hel zuutjes naor omleg,

Toe dsse ng wier n de Jaon

en goei opmieter kreg.

Och - zeej de Jaon - slaon doe gin pnt

D gooi ik in men pet

Vandaog hk meer van oe gezien

As twintig jaor in bd.

 

Lechim

 

Bloot sla dood.

 

Zeg Janus kijk eens, ben ik al bruin

zei Fien verleden week

toen ze half bloot op het gazonneke lag,

en Januske die keek.

Hij wreef over haar schouderblad

met zijn vereelte hand.

Fien riep: Schei daar nu maar mee uit

ik ben gelijk verbrand.

Hij streelde over hare rug

heel zachtjes naar "ombleeg" (omlaag)

Totdat zij nijdig werd en Jaan

de wind van voren kreeg.

" Och, zei de Jaan, slaan doet geen pijn

dat gooi ik in mijn pet.

Vandaag heb ik meer van jouw gezien

dan twintig jaar in bed.

 

-------------------m---------------------