CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


 

Sjel033

 

Agge gaot hamstere

 

Meej Nuujaor gao den draank omhog

liefst twee-firtig de fles.

Ds zeej de Peer gin kattepies

ik haol er mar vaast zs.

Die schf ik ondert liddekaant

n ast dan strak begient

hb> ik tch in de gaauwighd

vftien gulde verdiend.

Mar Peer kreg onverwaachs bezuuk

hij spraak er toen enen aon

Van lieverleej zn daander vf

dezlfde wg gegaon.

Verrk zeej naa hk ng gin baot

gin drp mir, tis te zt.

n ons Jaans die heej van kaojighei

al daoge nie geprt.

 

===Lechim===

 

Als je gaat hamsteren.

 

Met Nieuwjaar stijgt de prijs van drank,

liefst twee veertig de fles.

Dat is ( zegt Peer) geen "kattepies"

ik haal er maar vast zes.

Die schuif ik onder het ledikant

en als het dan straks "begient"

dan heb ik toch in de gauwigheid

zon vijftien piek verdiend.

Maar.Peer kreeg onverwachts bezoek

en sprak een fles al aan.

Van lieverlee zijn de andere vijf

dezelfde weg gegaan.

Verrek( zei hij) nu heb ik nog geen baat

geen druppel meer. t is te zot.

En mijn vrouw die heeft van kwaadheid

niet meer tegen mij "geprot".

 

==============

 

Sjel034

 

Allee Hup !

 

Int begin toen zaage we et

Hil Tilburg brulde Hup

n optiemisten dromden al

van den Europa-Cup

We stonde bij de irste vf

we wonne keer op keer

kk, d was naa et Willem II

vol glorie van wleer.

Mar we zn steevig afgezakt

der klopt gin bal mir van

Snapte gij naa, hoe d zoiets

in ene keer mar kan ?

Allee, oe taande op mekaar.

Haawet nog fkes vaast

om d onder de middemoot

ons Rod-Wit-Blaaw nie paast

 

===lechim===

 

Allee hup.

 

In het begin toen zagen we het.

Heel Tilburg brulde Hup.

En optimisten droomden al

van de Europacub.

We stonden bij de eerste vijf

en wonnen keer op keer.

Kijk, dat was nu het Willem II

de glorie van weleer.

Maar we zijn stevig afgezakt

er klopt "geen bal" meer van.

Snap jij nu dat zo iets

in een twee drie maar kan.?

Allee, je tanden op elkaar

houd het nog even vast.

Omdat onder de middenmoot

het Rood-Wit-Blauw niet past.

 

==========