CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


 

Sjel023

 

Den aawe trdmeule . .. et vl is opgermd

De siegeuner is wir bkker

de rmtevaorder brrebier

de metros verkpt wir schoensmr

den olliesjeik is kruienier.

en haorem-daome zumt wir raome

et daansmerieke ruurt wir pap

n ok de fee gao alle daoge

wir meej der gruuntekr op stap.

De kiele hange n den drgdraod

ge ruukt gin bier mir n gin zwet.

Strak meej ene mottenbol de kaast in

vurt volgend karneval gered.

Zo gn we nao vier daoge fiste

meej allemolle ooverstag

n sjokke vur et 'Geef ons heede . . .'

wir int garl van alledag.

 

===LECHIM===

 

Den aawe trdmeule

De zigeuner is weer bakker

De ruimtevaarder kruidenier

De matroos verkoopt weer schoensmeer

De oliesjeik is weer barbier.

Een haremdame zoomt weer ramen

het dansmarieke roert weer pap

en de fee die gaat alle dagen

weer met de groentekar op stap.

De kielen hangen aan de droogdraad.

Je ruikt geen bier meer en geen zweet.

Straks met een mottenbal de kast in

weer voor het volgend jaar gereed.

Zo gaan we na vier dagen feesten

met zn allemaal weer overstag

en sjokken voor het "Geef ons heden"

weer in het gareel van alledag.

 

===michel===


 

Sjel024

Onzen oopaa.

Ik moog - as knd - meej onzen oopaa

dikkels nr de Weraanda mee.

n dan zeetie: 'Kk, mene jnge,

Dst schonste gruun w Tilburg heej.

'Al die bome n die plaante,

heej onze Lieve Heer gezt';

Zen iltige haande strilden de blaoier,

et lek verdomme en gebd!!

n tch was et nie zonne fne

messchien zit ie wl in de hl,

mar dgge daor van aaf moest blve

d begreep onzen oopaa wl.

De meens heej not nie meuge leere

hij laas meej moeite zene kraant

hij kos gin hogeschool regeere

mar hij gebrkte zen verstaand.

 

===Lechim===

 

Onze opa.

Ik mocht als kind met onze opa

vaak naar de Warande mee.

En dan zei hij:Kijk mijn jongen

dat is het mooiste groen dat Tilburg "hee"

Al die bomen en die planten

heeft O.L Heer gezet.

Zijn eeltige handen streelden de bladeren

het leek verdomme wel een gebed.

Toch was hij niet echt een "fijn"

misschien zit hij wel in de hel.

Maar dat je daar van af moet blijven

dat begreep onze opa wel.

Hij heeft vroeger nooit mogen leren

en las met moeite zijne krant.

Hij kon geen Hogeschool regeren

maar hij gebruikte zijn verstand.

=============