CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 

Sjel017

 

De irste week

 

Fltend kwaam Kriesje aachterom

zen haande in zen zakke.

Hij keek of ie niks ha gedaon

d kende van die brakke.

Mar mnneke zde daor al?

et is ng mar tien uure

Ik dcht d bij jullie de school

toe hallef twaalf zo duure."

J moeder, ds ons juf der schuld

d is gatjn en mooie.

Ze zeej: Den irste die ng prt

zak hel rap bte gooie."

Ik kek hel fkes Drikskes aon

nou ds k ginne gkke.

Kom aon Kriest - zeej - dan zulle wij

op vurhaand mar vertrkke."

 

===michel===

 

De eerste week.

 

Fluitend kwam Chrisje achterom

zijn handen in zijn zakken.

Hij keek of hij niets had misdaan

dat ken je van die brakken.

Maar manneke, ben je daar al

het is nog maar tien uren.

Ik dacht dat bij jullie de school

tot half twaalf zou duren.?

Ja moeder, dat is ons Juf haar schuld

dat is "gatjen"een mooie.

Ze zei: De eerste die nog praat

zal ik heel rap buitengooien.

Ik keek heel even Drikje aan

noudat is ook geen gekke.

"Komaan Christ", zei hij, "dan zullen wij

op voorhand maar vertrekken".

 

===Michel===

 

Sjel018

 

De koeie laache...

 

Waoter drinke ds gevaorlek

want et is nie zver mir

toch dronk ik et alle daoge

smreges vruug n saoves wir.

Mar ze zin op de tilleviesie

tgao meejt waoter glad verkeerd.

toen hkket smrges n saoves

meej en pilske geprebeerd.

Mar naa worret bier wir duurder

n de frisdraank die stgt mee

et komt zo wd dtter strak niemand

nog iets gezonds te drinke heej.

Allen de koeie stn te laache.

Ze zgge: "Naa koom et pas goed,

omd iederen van den rmoei

vort wl rome drinke moet."

 

===Lechim===

 

De koeien lachen.

 

Water drinken is gevaarlijk

want het is niet zuiver meer.

Toch dronk ik het alle dagen

s morgens vroeg en s avonds weer.

Maar ze zeiden op de televisie:

Het gaat met het water glad verkeerd.

Toen heb ik het s morgens en s avonds

met een pilsje geprobeerd.

Maar nu wordt het bier weer duurder

en de frisdrank die stijgt mee.

Het komt zo ver dat er straks niemand

nog iets gezonds te drinken "heej".

Alleen de koeien staan te lachen

zei zeggen: Nu komt het pas goed.

omdat nu iedereen van armoe

voortaan wel melk drinken moet.

 

===michel===