CUBRA HOME

INHOUD MIDDENSTAND

INHOUD SMARIUS

 

 
De ingezonden rijmen bij de Smarius-actie in 1949 - 4 en 5 regels of meer
4-regelige rijmen

Een prijsje zou een ieder willen

Waarom zou ik veel woorden verspillen

Voor Smarius producten geldt ook thans

't Spreekwoord: Goede wijn behoeft geen krans.

Ook al viel er geen f 1000,- te winnen

Zou men van Smarius' producten niets dan goed kunnen verzinnen.

't Is pijnlijk niet origineel te kunnen zijn,

Maar koekjes van Smarius verzoeten die pijn.

Van Smarius koek, koekjes en beschuit

Groeit iedere kleine en grote guit

Het is een heerlijk en tevens voedzaam lekkernij

En thans geheel van toewijzingen en bonnen vrij.

Patinten, die geen brood kunnen verdragen,

Komen dikwijls om 'n Smarius beschuit vragen.

Werkelijk dat gaat er in

met blijde zin!

Mijn dochtertje die zuchte O jee O jee

Ik kan zins lang niet naar het WC

De bakker rade ons toen Smarius koek

Maar nu heeft ze steeds een vuile broek.

Het lekkerste van alle dingen

zijn Smarius' krakelingen

maar tot ons groot verdriet

zijn ze er altijd niet.

Als je iedere dag 'n Smarius product gebruikt

Dan voel je je lekker en gezond

Dan ben je vanzelf steeds opgeruimd

En je komt de week weer rond

De Waterman lag gereed voor het vertrek

Maar plots verscheen de "kappie" aan dek

Hij commandeerde: Nog geen trossen los

Wij nemen eerst nog een "Byke Bros"

Ben je gezond of ben je ziek

Heb je buikpijn of reumatiek

Heb je trek of vraag je wat

Is toch Smarius je dat!!

Banket, beschuit en koekjes

De lekkerste op aard

Ik dacht "Wat is 't leven

Toch zonder Smarius waard?"

Veel echtscheiding kan worden voorkomen,

Als op het stadhuis wordt vernomen

Dat 50 jaar trouw tussen man en vrouw

Men met een Smarius koek zal belonen.

De kwaliteit van Smarius koekjes, beschuit en speculaas

behoeft verder geen relaas.

Alle huismoeders roepen uit volle borst

"Ons huishoudgeld aan Smarius-producten besteet is nooit vermorst."

Daar is mijn man van opgeknapt

van die heerlijke Smarius beschuitenpap

Al deden de Doctoren nog zo goed hen best

maar Smarius beschuit zorgde voor de rest.

De heerlijke koekjes van Smarius zijn

Lekkernijen voor groot en klein

Ze zijn heel bros en fijn van smaak

't Is prima kwaliteit en pak maar raak.

Ik ben licht en rond

Door mij is iedereen gezond

Ik reis door het gehele land

En kom bij iedere rang en stand

Beschuiten vind ik altijd fijn

Als ze maar van Smarius zijn

Ze zijn heel groot en bros van smaak

Van de beste bloem zijn ze gemaakt.

Waar Abraham de mosterd haalde?

Weet niemand meer op deze aarde.

Maar had hij Smarius gekend

Dan was hij daar naar toe gerend.

De kwaliteit staat bovenaan

bij 'n Smarius product

Daarom smult men zoo smakelijk

Men is en blijft verrukt!

n ding is warius

Kwaliteit is Smarius

Gaat U eens proberius

Dan zal ervaring lerius

Artikelen van Smarius

Beschuit, koek, speculaas

Men mag er over twisten gaan

Toch blijven zij de baas!

Neemt een verstandig besluit:

Koopt Smarius koek, koekjes en beschuit

D kwaliteit

bij uitnemendheid.

Eet iedere dag Smarius beschuit en koek

Dan komt er geen dokter op bezoek

Al zou hij nog zo graag willen

Wij zeggen: "Smarius producten smaken beter als pillen."

Al zwerf je ook van Oost naar West:

Je aardt thuis toch steeds 't best.

Al zoek je ook van Noord naar Zuid:

Je blijft bij Smarius Beschuit!

Met een boekske in een hoekske

En daarbij een Smarius' koekske:

Het grootste kruis van heel m'n huis

Is zo stil dan als een muis!

Eens geprobeerd

Smarius begeerd.

Men staat immers paf.

Smarius producten zijn af.

Woon je in Catzand in Bommel of 't Noorden

In 't uiterste Zuiden, of aan de Zeeboorden

Een begrip in den lande van nuchtere geest:

"Smarius in 't goud" smullers viert feest.

'n Halve eeuw, 'n heele tijd

'n Klein leien dakje groote narigheid

'n Vaste troost, als 't licht van de zon:

De producten van Smarius zijn van de bon.

Wat zegt U? "Geen eetlust bij de kinderen?"

Geef hun koek van Smarius en niets zal hun hinderen

Om met smaak nu door te eten.

Ja, ja, je moet het maar weten!

Smarius' koekjes, speculaas

eet men niet alleen met sinterklaas

Ook op andere hoogtijdagen

hoort men er altijd naar vragen.

Ik vroeg aan de Sint een fiets

Maar och arm er kwam niets

Nu wil ik het met U prijsvraag proberen

Of het geluk zich in dit geval niet naar mij wil keren

Woordjes had ik met de vleet,

Daar ik z graag Smarius eet.

Mijnheer, U ziet, ik deed mijn best,

Zorgt U daarom nu voor de rest.

 

Rijmen van 5 regels en meer

 

Over 50 jaren was Smarius een vent.

Die legde het eerste fundament.

Om te bouwen aan een zaak.

En viel bij vele in den smaak.

Ieder is er over content.

Die zijn producten ook maar kent.

 

Smarius heeft nu 50 jaar.

Gewerkt geloofd dat maar.

Om op dat fundament te bouwen.

Van 's morgens tot 's avonds laat te sjouwen.

Hij trok van stad tot platte land.

Om te krijgen weer een klant.

 

Smarius is over 50 jaren goed begonnen.

En heeft veel klantjes gewonnen.

En die klant is blijft helaas.

Want zijne koek en speculaas.

Zowel de koekjes als beschuit.

Zijn lekker voor oud en jong en kleine guit.

 

Smarius viert nu zijn gouden feest.

En wat is Smarius in die 50 jaren geweest.

Een kleine zaak gegroeit tot groot.

Omdat hij zijn klanten iets aanbood.

Dat was bij ieder naar den zin.

Zo was het, van af het begin.

 

50 jaren zijn verstreken.

En nu heeft Smarius het zo bekeken.

Om een prijsvraag uit te rijken.

Dan kan ieder het bekijken.

En ze vinden het allemaal fijn.

Dat zijn klanten, klanten zijn.

 

En nu nog gefeliciteerd.

Want iedere klant heeft geprofiteerd.

Van uw goede merk artikkelen.

Die zich steeds deden ontwikkelen.

Dit heeft Smarius op zijn naam.

Op deez gebied is hij bekwaam.

 

Ik als klant wensch u op deze dag.

Dat de goede God uw geven mag.

Een toekomst van vreugde en pleizier.

Dat wensch ik uw nogmaals hier.

Dat Smarius blijft bestaan.

En naar het 60 jarig jubileum mag gaan.

 

Smarius'-producten op den disch

Verzekert ons steeds appetijt.

Hun 50-jarige ervaring is,

Waarborg voor kwaliteit.

 

Of het koekjes heet koek of beschuit

Ik koop bij voorkeur, als het lukt

Ook al is deez' prijsvraag aan de kant

Toch steeds Smarius product.

 

De beste gelukwens, Smarius,

Bij Uw gouden jubile.

Dat is dat iedere klant steeds zegt:

"Smarius, wij zijn tevre."

 

Heel Tilburg, nee heel Holland zegt:

"Smarius die jubileert,

En iedere klant van Smarius-product

Daarvan ook profiteert."

 

Want Uw producten, Smarius,

Zijn van zulk een goede faam,

dat onze mond al watertandt

Bij het horen van de naam.

 

Proficiat met Uw gouden feest,

Breng ook in de volgende 50 jaar

Producten zoals de afgelopen halve eeuw,

Want die waren: "Voor elkaar".

 

Een halve eeuw is het geleden,

Dat 's Marius zaak werd opgericht,

En iedereen is nu tevreden,

Want 's Marius die deed zijn plicht.

 

Hij werkte voor 't belang van allen,

Zodat zijn waren wel bevallen,

Zijn zaak staat thans in 't goud "Fiat"

Wij wensen hem "PROFICIAT".

 

Tussen het heden

En 50 jaar geleden

Is op Neerlands grondgebied

Heel wat geschied

Daarom is 't de moeite weerd

Nu Smarius jubileert

Eens even te denken

Aan de Smarius geschenken.

Aan 't ontstaan der firma, denk ik niet aan

Daar ik toen niet heb bestaan.

Mijn ouders hebben me wel dikwijls verteld

Smarius producten hebben ons nimmer teleurgesteld.

Wijd en zijd

trok iedereen profijt

Van de Smarius beschuit, speculaas en koekjes

Bij feest en in de familieschaar

Zei ieder: "Geef mij Smarius maar,

't Is zeker en gewis

Dat dit product het beste is.

Smarius koek, beschuit en speculaas

zijn soortgelijke artikelen de baas."

Het was geen wonder

Dat door oorlogsgedonder

Niet elk mens

Kon worden bediend naar wens.

Doch Smarius voornaamste ding

"De Klant is Koning"

Bleef ondanks bruut geweld

Steeds voorop gesteld.

Na onze bevrijdingsjaren

Was de wereld nog niet tot bedaren.

Onze soldaten werden uitgezonden

Naar overzeese vagebonden

Doch wij leefden mee

Met die jongens overzee

Want in elk gezonden pakket

Werd 'n Smarius product gezet

Immers: Oost West

Smarius is het best.

Voor de jongens was dat boffen

Omdat Smarius nimmer werd overtroffen

Haar speculaas is fijner

dan de lekkerste haas.

Haar koek en beschuit

Gaan nimmer de wereld uit

Omdat iedereen weet

Dat men met Smarius het lekkerste eet.

 

O Moeder wat een groote prijsvraag

En U weet, Vader doet zoo iets graag

En laat hem nu niet wachten tot morgen

Laat hem daar van avond nog voor zorgen

Maar nu wild ons zusje haar bed wel uit

Als Moeder roept er licht een Smarius beschuit

Wand ze zijn zoo heerlijk en fijn

Dat het er wel twee of drie moesten zijn

Maar Vader en Moeder zijn de baas

Die geven ons Broertje en Zusje koekjes en speculaas

Als ik dan ook zoet naar bed toe ga

En 'morgens weer vroeg op sta

Dan weet ik het al vooruit

Er licht weer een Smarius beschuit

En dan 'middags om een uur of vier

Hebben wij het meeste plezier

Dan licht er bij ons kopje thee

Een koekje, ja soms wel twee

En nu moet U nog eens weeten

Als dat wij niets anders dan Smarius producte eten

Maar Vader en Moeder lusten het ook zoo graag

En zeggen zoo, leven de Smarius Gouden prijsvraag

Vader gaat alle dagen werken

Met speculaas bij zijn brood om te sterken

En nu gaan ik weer lekker naar mijn bed

Wand Moeder heeft al een beschuit klaar gezet

En nu gaan ik eindige wandt mij vertelseltje is uit

Dus mij Moeder blijft gebruiken Smarius koekjes speculaas en beschuit

En in de beste hoop dat wij het mogen blijven lusten

En nu wensch ik U alle een goede nacht en welte rusten

O, ja dat is ook nog waar en nu ben ik klaar

En wensch U een groote omzet dit jaar

 

Hier in Tilburg zijn vele bakkers zaken.

Bij de een kan men beter als bij de ander geraken.

Men heeft toch zeker een goede bakker nodig.

Maar niet alleen goed, maar ook een die is voordelig.

Daarom neem Smarius uit de Goirkestraat.

De bakker die voor de klanten is steeds paraat.

Zijn waren zijn van de beste kwaliteit.

En door prima vakmensen bereid.

Hij geeft zijn klanten waar voor hun geld.

Dit wordt door hun op prijs gesteld.

Door reeds na een keer bij hem te kopen.

Niet meer bij die bakker vandaan te lopen.

Smarius zegt ik geef mijn klanten 100%.

Dan weet ik zeker dat zij allen zijn content.

In Smarius beschuit koek of speculaas.

Is deze bakker elke andere de baas.

Ook voor feesten, bruiloften of partijen.

Slaagt men 't best in Smarius bakkerijen.

En als U voedzaam brood wilt eten.

Moet U Smarius niet vergeten.

Dit brood is zeer gezond en goed.

Want Smarius weet hoe hij 't bakken moet.

Dus U weet het voor alle waren van "den bkker".

Naar Smarius want daar is 't goed, gezond en lekker.

Als U 't bovenstaande steeds zult onthouwen.

Zal 't U zeker nooit berouwen.

 

't Was op een namiddag tijd,

Toen werd ik plotseling verblijd,

Met een cadeautje kant en klaar,

En wat was het, prima waar,

Een mooi versierde bus,

Met iets er in, dat ik graag lus,

En ook onze kinderen waren los,

En zijde, geef ons die Byke Bros,

En daar naast, stond nog een doos,

Van binnen zat ook iets loos,

En wel, die lekkere taai taai,

Wat hadden wij toch een lawaai,

't Was dien middag feest met sprits,

Want Smarius producten, aan de spits,

Dus kinderen, weest verblijd,

Want Smarius beteekent kwaliteit,

Luister naar mijn goede raad,

Gaat naar Smarius in de Goirke straat,

Bestel daar u producten, elke keer,

Dan gaat gij er telkens weer,

Dan zult ge later zeggen nog,

Moeder had gelijk toch,

Bij mij ook voortaan,

Smarius boven aan,

Hiep, hiep, hoera!

 

Toen ik voor vijftig jaren

In mijn wiegje lag te staren

Huilde ik tranen met tuiten

Om Smarius Beschuiten.

Maar toen ik werd een kind

Moest ik loopen als de wind

Naar de winkel op de hoek

Om te gaan halen een Smarius Koek.

Maar toen ik aan 't verkeeren ging

Kreeg ik veel bezoekjes

En telkens werd ik getracteerd

Op Smarius fijne Koekjes.

Maar toen ik werd een vrouw

Zei mijn man ik blijf je trouw

Maar jij blijft steeds de baas

Als je gebruikt Smarius Speculaas.

Nog ben ik niet bij de ouden van dagen

Maar mijn kinderen hoor ik telkens vragen

Moeder wij zijn allemaal verrukt

Als u tracteert van een Smarius product

De kwaliteit is fijn

Maar het moet van Smarius zijn

En allemaal zingen wij in koor

Wij blijven bij Smarius hoor.

 

Nog nooit van m'n leven,

Heb ik iets om koek gegeven.

Ik hoorde over SMARIUS roepen,

Daar wouw ik dan ook wel eens van snoepen.

Die viel mij erg in de smaak,

En verkochten die al ras in onze zaak.

Want al is onze winkel klein,

Daar smaakt de koek van SMARIUS fijn.

Mijn zusje wil beschuit van SMARIUS,

Ze wil geen merk van zo of zus.

En dan die SMARIUS speculaas,

Dat is nog eens baas boven baas.

Mijn Tante kwam eens op bezoek,

Ik zette op tafel heerlijke koek.

Er was ook speculaas van SMARIUS bij,

Je kunt wel raden wat ze zei.

Die speculaas wat is die fijn,

Die zal wel van SMARIUS zijn.

Ik heb er veel over horen praten.

Mag ik er nog een ik kan het niet laten.

Een heel blik kan ik wel op,

SMARIUS staat heus aan de top.

 

Het beste wat ons Neerland biedt,

Is dat wat men bij Smarius ziet.

Gebak koek brood en ook beschuit,

Dat alles blinkt bij Smarius uit.

De huisvrouw uit het heele land

Houden steeds Smarius bij de hand.

Een Smarius product in ieder kast

Houden heel Neerland anthousiast.

Dus daarom als er iets nieuws is

Wat Smarius aan het maken is

Neemt dan gauw de trein of bus

En meldt U dan bij Smarius.

Maar laat U niet te langzaam zijn

En mis toch nooit geen bus of trein

Want drommen menschen staan steeds klaar

Daar waar men krijgt Smarius waar.

Want dit zeg ik U nu heel spotaan

Het kan in Neerland heel raar gaan

Maar hoe het dan ook komen zal,

Is Smarius hier en Overal.

 

Ik droomde eens, zo sprak een man,

Dat bij mij de Kerstman kwam.

Ik, groot mens, wat zeg je daar wel van

Ik transpireerde ik werd gek er van

Ik droomde, dat elk vertrek

Prop vol zat met een massa koek

In de keuken, tot op het pannenrek

Op de zolder tot de bovenste hoek

Gebaricadeerd, lag ik in bed

Onder koek beschuit en speculaas.

"O Kerstman!!!" riep ik ontzet

Er staan geen merken op, m'n goede baas

O, Lieve Kerstman, heb dank, maar o spijt

Doch neem dat goedje maar weer mee

Geef mij maar "Smarius kwaliteit"

Dan is alles al Okee!!!

 

Smariuslied

Komt Oma 's Zondags op bezoek

Dan tracteer ik op smarius koek

Moeder koopt altijd smarius speculaas

Want die is bovenal de koek de baas

En wordt dan 's morgens zusje wakker

Dan zegt de kleine guit

Moe krijg ik wat lekkers, een smarius beschuit

Die smaken toch ook zo fijn

Die lust ik wel een vol dozijn

Vraag eens aan de winkelier daar op den hoek

Om zo'n heerlijke smarius ontbijtkoek

Geef die eens aan de kleine snaken

Gewis die zal hun heus wel smaken

Vergeet ook niet dat Smarius het u bied

En dit is tevens het einde van mijn lied.

 

Vele mensen klein en groot

Eten elke dag Smarius brood

Wat daar de reden van mag zijn

Weet men ook van groot tot klein

De productie die men daar maakt

Geloof maar gerust dat die smaakt

Heeft men feest of 'n communicant

Neem dan Smarius bij de hand

Want Smarius is alom bekend

En stelt iedere klant steeds content

Neemt men gebak, koek of beschuit

't Ziet er altijd even keurig uit

De klanten zijn daarom zeer voldaan

En zeggen dan allen ook zeer spontaan:

Smarius producten staan bovenaan!

 

Iedereen zowel groot en klein

Vindt Smarius artikelen even fijn

S'morgens vroeg bij het ontwaken

Laat ik mijn Smarius beschuitje heel goed smaken

En als ons klokje elf keer roept "koekoek"

Krijgen we een fijn sneedje Smarius koek

S'middags bij het drinken van de thee

Zijn wij met een Smarius koekje zeer tevree

En s'avonds voor het te rusten gaan

Laat moeder ons zo maar niet staan

Eerst een kopje melk met Smarius speculaas

Dan pas vliegen wij naar ons bedje als een haas

Wij gebruiken zoals u ziet

Al het goede wat Smarius biedt.

 

Dat zal ik van m'n leven niet

Mijn leven niet vergeten

Hoe heerlijk ik bij Tante 's Jaan

Die ochtend heb ontbeten

Met koek van Smarius en beschuit

Zo lekker vers en bros

En 's middags koekjes bij de thee

Toen kwam m'n tong pas los

En 's avonds kreeg ik speculaas

Dat was een smulpartij

Ik weet nu: Smarius is De zaak

Die aangewezen is voor mij!

 

Ik was laatst bij mijn kruidenier aan het werken

Die verkocht natuurlijk verschillende merken

Waarvan ik de meeste had geprobeert

Maar ik voelde, dat ik was verkeert

Eensklaps ontdekten ik in een hoek

Een fijne groote Smarius koek

Lang heb ik er niet op verzonnen

En ben direct aan Smarius begonnen

Eenmaal Smarius geprobeert

Mijn les was voor goed geleert

Voor mij is er dan ook maar n leus

Smarius is en blijft mijn keus.

 

De gouden kroon die heden prijkt

Op Smarius' Bakkerijen

Wier schittering zo verre reikt

Zal velen doen verblijen

Want deze zaak gaf 50 jaar

Het beste van beste

Daarom toch is haar klantenschaar

Verspreid in veel gewesten

De kwaliteit van haar product

Als speculaas, beschuit en koeken

Neen, niemand is het ooit gelukt

'n Betere soort te zoeken.

 

Ik zou wel kunnen schrijven 'n hl dik boek

Over de fijnheid en smaak van Smarius koek

Wat zijn deze koekjes fijn en zoet

Is 't daarom dat moeder altijd Smarius koekjes hebben moet

Bij de komst van onze kleine guit

Tracteren we iedereen op Smarius beschuit

Wat overtreft alles en is de baas

't Is Smarius speculaas

Ik was met Sint-Nicolaas buitengewoon blij

Want er waren taai-taai poppen van Smarius bij

Wat is dus voor ieder ideaal

't Is Smarius matriaal!

 

Met Uw 50 jarig jubileum komen wij U feliciteeren

en brengen U als jubileerende zaak deze wens ter eere

Wij hopen dat U bij deze 50 jaren

Nog vele na deze moogt vergaren

Dat U dit Gouden jubileum toch

met een diamanten mag verhogen nog

Komt U maar steeds met die zelfde merken

dan kunnen wij als klanten hieraan meedewerken

en laten wij dit niet verzwijgen

Uw klantenlijst ten toppunt laten stijgen

U kunt niet anders, U bent hiermee tevree

Wij voegen hier niets meer aan toe maar eindigen hiermee.

 

Hartelijk Gefeliciteerd

Dat is mij al jong geleerd

Als een zaak haar gouden viert

Dat iedereen dan meden tiert

Proficiat! Proficiat!

En dat wij in ons verder leven

Kinderen en visites Smarius producten kunnen geven

Want in ons dagboek zal het staan

Smarius producten bovenaan!

Ik zijn maar een gewoon fabrieksman

Dus neem mij niet kwalijk dat ik niet mooi schrijven kan

 

Annemieke zat te huilen,

Annemieke zat te pruilen.

Moeder zag 't betraande gezichtje

van haar lieve, lieve wichtje,

maar zij wist de reden niet

van Annemieke's groot verdriet

en zij vroeg vol medelijen,

Waarom zit je zo te schreien?

Annemieke sprak bedroefd:

"'k Heb Smarius koek nog nooit geproefd."

 

Na veel wikken en wegen,

heb ik het blad vol gekregen.

Het rijmen is maar niet zo gebeurd,

doch hierom niet getreurd.

Och Heren mijn beursje is zo plat,

doet er wat in en ge bent een schat.

Maar alle gekheid op een stokje,

wat ik nu schrijf is heus geen jokje,

Wat ik ook koop van koek of beschuit,

Bij de "SMARIUS" ligt m'n besluit.

 

Om eens welgemoed te smikken

echt eens veel en goed te bikken

om je vingers na te likken

en dan toch nog wat te pikken

tot je er van zit te hikken

en bijna geen "pap" kunt kikken

en de boord je haast doet stikken

Weet je hoe je dat kunt flikken?

'k Raad je daar toe enkele aan

Eens naar Smarius te gaan.

 

Als de mooiste droom uit een boek.

Zoo smakelijk is van smarius speculaas en koek.

Veerkrachtig als een Hugo de Groot.

Zij de beschuit voor klein en groot.

Of wij arbeider zijn of grote heren.

Vaste klant zijn wij, na eenmaal proberen.

Onze kleine guit die roept s'morgens luit.

Moe ik moet van smarius beschuit.

Die is voedzaam en word ik sterk en stap er flink op los.

Lang Leve Byke Bros.

 

Een bekering:

"Koekjes en Speculaas,"

- 't Zijn de woorden van mijn baas

"Neem ik nooit! Ik ben een man!

Zoetigheid!?! Ik hou er niet van!"

- Toen kocht ik Smarius' producten

- En of mijn list toen wel gelukte?

"Ik ben een man, dat is een feit.

Maar tegen Smarius' kwaliteit

Heb ik het afgelegd. En zonder spijt!

Ik ben een man dus: Smarius op zijn tijd!"

 

Veel spijs en smaak

zijn in de zaak

van Smarius te vinden.

Die is daarom

in 't land alom

bekend bij buur en vrinden.

't Zij dus bekend,

vreemd of gewend,

van Smarius proeven het blinden.

 

Een pakje uit Holland in de Oost

Brengt aan de jongens altijd troost

Daarom gingen wij bedenken

Wat of wij hun zouden schenken

't Moest iets hl fijn,

maar ook echt iets Hollands zijn

De oplossing was gauw gevonden

Wij hebben Smarius koekjes gezonden.

 

Ik ben wel een oorlogskind

Wat ik wel niet erg vind

Maar in de oorlog moet je weten

Heb ik van alles moeten eten

Dank aan Smarius Bakkerij

At ik toch steeds Lekkernij

Zijn beschuiten en zijn koek

Maakten alles toch weer goed.

 

Wij "Koning Klant" met zoveel hoofden zoveel zinnen,

Mogen op Smarius gouden feest ons wl bezinnen

Hoe te uiten Onzen dank, die hij verdient,

Omdat hij 50 jaar Ons zo goed heeft bediend.

Waarom Wij, na rijp beraad en in wijs beleid,

Tot dank voor goede service en prima kwaliteit

Hem bij dezen benoemen, voor 't ganse land,

Tot Hofleverancier van "Koning Klant".

 

Als de geur van malsche koek

Of speculaas de kamer vult

Waar het gezin bij 't middagmaal

Overheerlijk steeds van smult

Dan zegt Vader: 't is geen wonder

Eten is hier steeds een feest

Je kunt ruiken dat onz' Moeder

Weer in de Smarius winkel is geweest!

 

Ik moet aan Smarius lekkerneien

Mijn betoverde oogen weijen

En aan die heerlijke smaken

Die daar door steeds mijn gedachten raken

Ik at die heerlijke producten

Die mijn smaak altijd verrukten

Hier, hier luister ik verrukt

Naar de snaar die Smarius drukt

 

Ook het ziekenhuis St. Carolus,

Is een klant van Smarius.

Heel wat koeken en beschuit,

Gaan daar de keuken uit!

En vol lof weten de afdelingzusters te vertellen:

Dat hun patinten vragen,

Waar de Zusters die fijne spullen bestellen.

 

Zooals door de deegkwaliteit

Menig visje bijt

Is het Smarius gelukt

Door zijn fijne produkt

Dit te brengen overal

Waar het beslist bevallen zal.

 

Smarius bestaat thans Vijftig jaar

't Is precies een halve eeuw, das waar.

Maar Smarius gaat verder leven

Want kwaliteit bedenk dit even

Die brengt het ver zoals u ziet

Want anders haal je Vijftig niet.

 

Ik heb een broertje, o, zoo'n schat

Alleen met eten, was 't wat mat

De pap was hem nooit naar den zin

Totdat Smarius kwam, dat vloog er in

Moeder zegt als Smarius blijft komen

Klimpt hij over een jaar in de hoogste bomen

 

Al een halve eeuw

Als een goude leeuw

Staat Smarius in de anale

Tot op de dag van vandaag

Ik nog steeds zeggen mag

Niemand klopt hem in de finale.

 

Mijn mamma die riep Ria

Kom jij eens even hier

En doe er nu mij een plezier

Loop vlug naar Jan Snoek

De kruidenier om de hoek

Om een lekkere heerlijke Smarius koek

 

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat

Ziet men de wagens op de straat

Van het Westend tot de Heikant

Van de Hasselt tot Stuivezant

En welke wagens, wist je dat?

Ja zeker "Smarius" da's nogal glad

 

Al eet je Smarius koeken maar n keer

Dan wil je nooit geen andere fabrieksmerken meer

Al gebruik je Verkade of Paul Kaizer

Dan zeg ik maar wordt nu eens wijzer

Gebruikt nu toch Smarius en je wordt sterk als ijzer.