CUBRA HOME

INHOUD MIDDENSTAND

INHOUD SMARIUS

 

 
De ingezonden rijmen bij de Smarius-actie in 1949 - Naamdichten en Limericks

Naamdichten

 

Byke de boerin

IJlt met haar korf en

Kruik aan de arm

En lachend gezicht

Brabants Roem

Rond bazuinend

Over Tilburgs

Smarius fabrieken.

 

50 jarig jubilé

Daarover zijn Smarius Clienten te vree.

 

Smarius producten zijn zo fijn

Met de bruiloft en festijn

Alle dagen smaakt het goed

Reuzen fijn en altijd zoet

In de trein en op de reis

Uit en thuis met sneeuw en ijs

Smaakt het reuzen fijn.

 

Prima waar en kwaliteit

Ruik je zo de pak al uit

Op de fiets en in de trein

Daar moet het zeker Smarius zijn

Uit met Pa en Moe en Rie

Coba Neeltje en Sofie

Tot besluit van deze reis

Even naar een smulpaleis

Nemen daar nu tot ons zin, Smarius beschuitjes in.

 

Smarius

Maakt

Alles

Rechtstreeks

I Uit

Uitstekende

Spullen

 

Smarius koek, koekjes en beschuit zijn:

Smakelijk

Mooi

Aangenaam

Royaal en

In

Uitmuntende

Samenstelling verkrijgbaar in kwaliteitszaken.

 

Smarius viert haar gouden jubilee,

Met al haar trouwe klanten mee,

Altijd nog waren die tevree,

Reeds vijftig jaar toch munt zij uit,

In fijne koek, prima beschuit,

Uit beste grondstoffen bereid,

Steeds een product van kwaliteit.

 

Smarius

Maakt

Alles

Recht

In

Uw

Smaak

 

Smarius produceert nu vijftig jaar

Met z'n personeel de beste waar

Allen klanten weten dat

Raden iedereen in de stad

In de Goirke straat eens te probeeren

Uiteindelijk zal men het dan leeren

Smarius klant te zijn en zijn producten te begeeren.

 

Over Uw producten denk ik aldus: het

Smaakt

Mij

Altijd

Reusachtig

Iets

Uit

Smarius' BAKKERIJEN

 

   
Limericks  

Als ik nu mijn keus moet bepalen

Dan kan ik alleen maar verhalen

Dat ik slechts geniet

Bij wat "Smarius" mij biedt

Omdat "Smarius producten" niet falen!

 

 

Speculaas wil ik elken dag eten

't Zou mij spijten als ik werd vergeten

'k Eet ze altijd heel graag

Maar ook steeds is mijn vraag:

"Is 't van Smarius?" want dat moet ik weten!

 

 

Als zieken en ouden van dagen

Soms tobben gaan met hun magen

Krijgen zij bij bezoek

Altijd "Smarius" koek

Want dat kunnen zij prachtig verdragen!

 

 

Pa sloeg Jan voor straf op zijn broekje

Hij moest daarna staan in een hoekje

Toen huilde hij hard

Totdat weg ging zijn smart

Maar… alleen door een "Smarius" koekje!