CUBRA HOME

INHOUD MIDDENSTAND

INHOUD SMARIUS

 

 
Brieven aan Smarius

Mijne Heren,

Op eerste plaats wensen wij Uw van harte gelijk met Uw 50 jarig bestaan van Uw zaak. Wij moeten Uw prijzen, dat Uw heeft mogen gelukken, zo'n zaak op te bouwen in 50 jaar. Uw producten zijn van kwaliteit heel goed.

Gaat zo door, en verders goede zaken.

 

Aan de jubilerende Smarius fabrieken,

Daar ondergetekende niet bepaald een dichterlijke aanleg heeft, en hij het daarom niet in spreuk of slagzin wil bekendt maken hoe hij over Smarius producten denkt, zoo wil hij zijn ervaringen met "Smarius" in eenvoudige woorden neerschrijven.

Kort na de eerste kennismaking met "Smarius" zagen zijn kinderen, Jan, Martha en Rietje kans om in een onbewaakt ogenblik (Moeder was buiten aan de was) een hele Smarius koek op te peuzelen in minder dan een kwartier tijd. Gezien hun leeftijden, ze zijn respectievelijk zes, vier en anderhalf jaar oud, mag dat wel een bijzondere prestatie genoemd worden.

En daar Jan ter verontschuldiging aanvoerde dat hij nog nooit zoo'n lekkere koek gegeten had, pleit zulks toch wel voor de bijzondere kwaliteit der Smarius producten, daar hun ouders ook zelf de Smarius producten boven ieder andere verkiezen.

 

 

Geachte Jurij,

Hierbij een ervaring van de Smarius Producten. Mijn grootmoeder zestig jaar oud en altijd ziekelijk wenst al jarenlang de beschuit van Smarius en zegt dat zij niets anders liever heeft dus daarom heeft ook mij Moeder altijd die Smarius beschuit speciaal voor mijn kleine broertjes en zusjes en die groeien er maar best van het zijn er tien in getal en gebruiken ze meestal de een heeft liever koek den anderen beschuit maar zijn er allemaal dol op. Mijn Vader wenscht niets liever dan Smarius speculaas en ik zelf lust het allemaal graag dus naar mijn mening zal bij ons wel altijd Smarius zijn.

 

M.H.

Hier bij zendt ik u dan de "Smarius Gouden Prijsvraag" waarvoor ik veel moeite heb gehad maar altijd is de koek, beschuit en speculaas heel lekker geweest, en we blijven ze voortaan eten.

Per week aten we:

3 pakken beschuit f 0,78

2 peperkoeken f 1,--

Nu mijne heren ik hoop dat deze moeite niet voor niets is geweest, en dat mijn gedichtje u aangenaam is.

 

Koekjes, beschuit en vooral de koek van Smarius zijn niet te overtreffen. Dit heb ik vernomen met het uitventen van U koek met het oude en nieuw. Overal heb ik gevraagd of ik de woordjes eruit mocht halen. En dan was het antwoord: het gaat ons uitsluitend om de heerlijke koek. Dus de koek geeft hier de doorslag maar niet de prijsvraag.