TEKST
HOME

 AUTEURS

TEKSTEN

INTERVIEWS
SPECIAAL
BRABANTS

BIBLIOTHEEK

A. Vos

Van Heukelom via Manhattan naar Tilburg
en terug

Klik op een illustratie of HIER voor de tekst


INLEIDING
Met dit verhaal heb ik de literaire wedstrijd gewonnen die in 1997 door reclamebureau Scheepens en Boekhandel Gianotten werd uitgeschreven. De opdracht luidde: maak een tekst of een foto met als thema 'Ik heb iets met Tilburg'. Dat heb ik gedaan, en ik won. Helaas kon ik niet op de prijsuitreiking aanwezig zijn wegens een ernstige ongesteldheid (griep). Omdat ik het geldbedrag reeds te voren beloofd had (mocht ik winnen) aan de Stichting Dr. P.J. Cools, een stichting ter bevordering van de aandacht voor het oude boek, was de voorzitter van genoemde stichting zo vriendelijk mij te vertegenwoordigen bij de uitreiking, en het bijbehorend geldbedrag uit handen van burgemeester J. Stekelenburg in ontvangst te nemen en op zak te steken. Helaas zijn door deze toedracht indertijd misverstanden ontstaan die ik betreur. In de plaatselijke pers werd gesuggereerd dat niet ik maar Ed Schilders de schrijver van dit verhaal zou zijn. Noch de heer Schilders noch ik was daar gelukkig mee. In vele ingezonden brieven werd de heer Schilders ten onrechte beticht van zaken waarvoor hij niet verantwoordelijk was, en werd ik miskend als auteur van nevenstaand verhaal. Het doet mij dan ook genoegen nu op deze web site een en ander te mogen rechtzetten. Daarvoor wens ik mijn hartelijke dank uit te spreken aan de redactie van Literair Tilburg.

NAAR TEKST

TERUG NAAR BEGIN VAN DEZE PAGINA

 

A. Vos op 5-jarige leeftijd in Heukelom; met damesfiets van Gazelle, en emmertje.