CUBRA HOME

NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX

LE LUTRIN

Poème héroï-comique en six chants

 


MARTIN HULSENBOOM

DE LUTRIJN

Komisch epos in zes zangen

 


Inhoud

De Lutrijn

Inhoud Hulsenboom

Paap van gramschap

 

 

Korte inhoud

De thesaurier bekleedde de hoogste waardigheid in het kapittel waarvan hier sprake is en hij leidde de diensten met alle tekenen van het episcopaat. De cantor nam in de hiërarchie de tweede plaats in. Eertijds bevond zich in het koor, op de plaats van laatstgenoemde, een enorme lezenaar of lutrijn, die hem bijna geheel aan het zicht onttrok. Hij liet haar verwijderen. De thesaurier wilde haar op haar plaats terugzetten. Daaruit ontstond een geschil, dat het onderwerp van dit gedicht vormt.