CUBRA HOME

NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX

LE LUTRIN

Poème héroï-comique en six chants

 


MARTIN HULSENBOOM

DE LUTRIJN

Komisch epos in zes zangen

 


Inhoud

De Lutrijn

Inhoud Hulsenboom

Paap van gramschap

 

 

DE LUTRIJN

 

Colofon

 

De Lutrijn is de eerste Nederlandse vertaling van Nicolas Boileau-Despréaux’ Le Lutrin, waarvan de eerste vier zangen in 1674 verschenen, in 1683 gevolgd door nog eens twee zangen.

 

Vertaling

Martin Hulsenboom

 

Research, vormgeving en eindredactie

Ed Schilders en Martin Hulsenboom

 

Uitgave

Bibliomachia

 

Tweede druk

 

ISBN 978-90-822545-1-8

 

De Lutrijn werd in september 2014 in boekvorm uitgegeven in een oplage van 50 exemplaren (ISBN 978-90-822545-0-1).

 

Ten behoeve van de digitale heruitgave is de tekst enigszins herzien.

 

Copyright vertaling © 2015 Martin Hulsenboom