C e e s  P r i n s e n 

INHOUD 

Twee kerstverhalen: De Klippel & De centenboom
Bank Numero 7 - een verhaal uit de dagen van het rijke roomse leven

Gebruiksvoorwerpen van vroeger 1 - Cees Prinsen is op zoek naar beschrijvingen van of herinneringen aan oude gebruiksvoorwerpen - Bekijk ze, en mail uw opmerkingen aan CuBra...

Gebruiksvoorwerpen van vroeger 2 - Cees Prinsen is op zoek naar beschrijvingen van of herinneringen aan oude gebruiksvoorwerpen - Bekijk ze, en mail uw opmerkingen aan CuBra...

Gebruiksvoorwerpen van vroeger 3 - Cees Prinsen is op zoek naar beschrijvingen van of herinneringen aan oude gebruiksvoorwerpen - Bekijk ze, en mail uw opmerkingen aan CuBra...

Gebruiksvoorwerpen van vroeger 4 - Cees Prinsen is op zoek naar beschrijvingen van of herinneringen aan oude gebruiksvoorwerpen - Bekijk ze, en mail uw opmerkingen aan CuBra...


Oproep - werk mee aan het dienstboden-project van Cees Prinsen - KLIK HIER VOOR INFORMATIE

Dina - de dienster in huize Prinsen

Gebruiken rond meiden en knechten