INHOUD AUDIO INTERVIEWS
INHOUD WTT
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

 

Tilburgse dialectsprekers - genterviewd in 1978-1980

Aflevering 7 - Interview met dhr. en mevr. Staps, beide 'op de textiel' geweest

Transcriptie en samenvattingen: Hans Hessels

Datum opname: 16-5-1978, bejaardenflat Trouwlaan

Genterviewden:  De heer en mevr. Staps-van de Pol

Geboortedatum: beiden van 1896

Beroep: textiel

Bijzonderheden: opa Staps is de toen bekende Stien Ollie, hij (Piet) oorspronkelijk van Broekhoven, zij (Josje) van de Akkerstraat, St. Anna

 

Onderwerpen:

straten op Korvel, Nol en Mie Viool, Stien Ollie, ezelskarretje, rolschaatsen met garenpijpen, erg veel markante Tilburgers en ondernemers, Peer Luiten, Nol Viool, Guus Hersmus, Kiske van den Hout, Jan Boemelgtje, Wieske Snuf, De Jordaan, Pietje Trommelen, toddenhandelaar Meekes, stratenmaker Heijnen, lampenfabriek De Volt, zatlappen, Krvels Huukske, Veejstrtje, Bartje Tal, Beekse Bergen, verstoppertje, zandvloeren, moosput, mesthoop, blauwsloot, groene zeep, stof verven, volderij, ophanging Hilvarenbeek, Galgenven, onschuldige veroordeling, verlies stadsrechten, waterhoentjes vangen, voorkomen Oirschot, rechtbank in Hilvarenbeek en Tilburg, vogeltjes vangen, zwemmen in de Ley, straatspelletjes, ijspret, diabolo, nette mensen, jongensspelletjes, reisje Bond zonder Naam, moord Marietje Kessels, instrumentenfabriek, Tentoonstelling Stad Tilburg 1909, Heer Muizenberg

 

Tilburgse woorden:

fiejol (= viool)

de reme (= de arme mensen)

de soosjaale (= de socialisten)

eezelskrke (= karretje getrokken door een ezel)

kapplleke (= cafeetje)

op de tkstiel (= in het textielvak)

rlschtsen (= rolschaatsen)

boerewrek (= boeren)

laoj (= lade)

den kker (= akkerland)

nom (= vt/nam)

plangke hs (= houten/planken huis)

tl (= teil)

tdde (= vodden)

ollg (= oorlog)

kappietalist (= kapitalist)

lrlojeraaj/lirlojeraaj (= leerlooierij)

strtje (= straatje)

blaawslot (= blauwsloot, vervuild door verfstoffen textielindustrie)

stkvis klppe (= op stokvis hameren om deze soepeler te maken)

mist (= meestal)

zkske (= zaakje)

ollienutje (= pindanootje)

hoorentje doen (= verstoppertje spelen)

teej (= thee)

mieljeuw (= milieu)

hiegiejeene (= hygine)

wit zaand (= geel zand)

hske (= huisje)

moosput (= afvalwaterput)

mesthop (= mesthoop)

tacheteg (= tachtig)

blaawlop (= blauwsloot)

durheene (= doorheen)

gjeemiese stffe (= chemische stoffen)

wffer (= wat voor)

gruune zep (= groene zeep)

volderij (= vollerij)

smoutollie (= olie waarmee in de textiel de wol soepel werd gemaakt voor bewerking)

ptaasene (= ?)

ammejak (= ammoniak)

piedelaast (= ?)

zowaor (= zowaar)

verbaol (= proces verbaal)

vurkoome (= voorkomen bv bij rechtzaak)

waoterhnneke/-hoeneke (= waterhoentje)

gebroek (= moerassig gebied)

kwb (= moerassig gebied)

t de weeg kunne (= uit de weg kunnen)

majesjesee (= marechaussee)

plling (= paling)

wiel (= draaikolk)

durlopende list (= straatspelletje)

zaddoek lgge (= zakdoekje leggen)

stroje dak (= strodak)

s (= ijs)

slippere (= glijden op ijs)

slipperbaon (= glijbaan)

glijbaon (= glijbaan)

kakhiele (= tegen de hielen van een ander glijden zodat hij valt)

rijtg (= rijtuig)

repe (= hoepelen)

touwke springe (= touwtje springen)

diejabooloowe (= met diabolo spelen)

diejabooloow (= diabolo)

gummieringeske (= gummi ringetje)

blkke (= blikken)

kwjonge (= kwajongen)

verkeerd geboore (= verkeerd geslacht gekregen hebben)

joodele (= janken)

bokkesprong (= boksprong)

schrke sliep (= straatspelletje)

asoosjaale (= asociale mensen)

kreugelratte (= straatspelletje waarbij de een door de ander als een kruiwagen wordt voortbewogen)

degschoep (? = )

kontroole (= controle)

toehouwe (= dichthouden)

zuster (= verpleegster)

xxx (?) kepot schiete (= ?)

ene meneer (= een heer)

waaj (= weide)

tetonstlling (= tentoonstelling)

kommieteej (= comit)

alleman (= iedereen)

moobieliezaasie (= mobilisatie)

 

(Oude) toponiemen:

Hrges nd (= Herringsend = Haringseind = het huidige, noordelijke begin van de Korvelseweg)

Oel (= Oerle)

Krvels Huukske

De Paddewaajkes

Vrekesstrtje

lelupke (?)

De Lupkes

De Kwtterie

Poepesteeke (= latere Hoogtedwarsstraat)

Jordaan (= volksbuurt in de Hasselt)

Piejeshaove (= Piushaven)

Bikse Brege (= Beekse Bergen)

Galgevn

De Laaj (= riviertje de Ley)

 

Volksfiguren/ondernemers/instellingen e.d.

Nl n Mie Fiejol

Finsnsjus (= Vincentius, armenvereniging)

Kiske de Paoter

Guus Hrsmus

Stien Ollie

Peer Lte

Kiske van den Hout

Jan Boemelgtje

Wieske Snuf

Pietje Trommelen

Bart Meekes

Drikske de Brouwer

Bartje Tal

de Volt (=lampenfabriek)

gebroeders Heijnen (= grondwerkersbedrijf)

Kappesiene krk (= kerk van de Capucijnen)

Kssels febriek (= (instrumenten-)fabriek van Kessels)

Tilburgse Velox

Hubert van den Muizenberg (= voorzitter tentoonstellingscomit 1909)

Vrolijk Trio in Veneti (= zangtrio tijdens tentoonstelling 1909)


I-1

Heer en mevr. Staps vertellen over de straatjes op Korvel en Nol en Mie Viool.

 

Et Hrges nd (?), Krvelsplein, Oel, Krvels Huukske, de Paddewaajkes. Ok de, ok de Vrekesstrtje, de lelupke (?), dan de Lupkes, dan kwaamde ik dnk d d de Kwtterie was. J, d weet ik nie. Daor tussenin, ik gelf d d de Kwetterie waar n dan de Poepesteeke, h, h, h... De Hoogtedwarsstraot, d was vruuger et Poepesteeke!

 

n dan kwaamde tusse tweej tntjes, daor hadde de boere, de boere der waaj n dan hadde daor de, de tn van de febrieke, van die heere dan

 

n dan hadde hier Nl Fiejol n Nl n Mie Fiejol woone

 

Fiejol speule! Fiejol speule! Jao, daor konde op daanse. Daor konde op daanse! Asser, asser jongk vollek was dan ging hij fiejol speulen, heej Piet!?

  Luister naar het bestand

 

I-2

Stien Ollie - foto:Regionaal archief Tilburg. Rechts: Kiske de paoter (Cornelis Smeulders); schilderij van H.F.J. Weijers, 1891; foto uit: Ronald Peeters, Tilburg in beeld 1865-1945 (1979)

 

Enkele volksfiguren worden aangehaald en het echtpaar vertelt over Stien Ollie met zijn ezelskarretje die inwoonde bij de familie Staps toen de heer nog een kind was.

 

van de reme, van de soosjaale, van Finsnsjus n, n al n zo. Daor eete ze wir van, h!

 

 

n Kiske de Paoter op zene kaaj! J, Kiske de Paoter zin wij aatij! n Guus Hrsmus n Hoe wast ok wir? Stien Ollie h, h, h

 

..Twas ene goeje man hor, mar hij dronk veul! Jao hij, hij wonde bij ons in. n dan han wij... Bij ons ts hadde daor ene grote breeje gang n as naa kwaampie aaltij aon meej zen eezelskrke. Mar assie er meej zen eezelskrke nkwaam dan komder niemer aaf!

 

As zenen eezel meej zene kp nr de stad stond dan, dan bleefie staon mar meej zene kp nr Broekhoove stond  dan bleefie niemer staon assie Want die leej de kapplleke meej aon, h! Kefeejkes, kappllekes zin ze vruuger

 

En dan gong ie zo vur de raom staon Ieie Oo! En dan zi den oopaa, den aanderen oopaa die zaat te wve Die zi dan teegen ons moeder, die zi dan: Den eezel is er al dus Stien zal wl koome!

 

n dan spande ons moeder diejen eezel t n dan spande ze em in d aander krke n dan lisser de zeis op, op d krke n dan gong ons moeder gras maajemn moeder. Want die kos ons moeder kos beeter maaje as mn vaader!

  Luister naar het bestand

 

I-3

Staps en zijn vader waren beiden op de textiel, vertelt hij, een beetje stads met Heikants. Thuis hadden ze nog een houten getouw. De wieg werd vaak aan het getouw gebonden om die te laten schommelen

 

Die was op de tkstiel! Die was, die was ok op de tkstiel Wij hbbe amml op de tkstiel gewist! As mnnen oopaa, d zeg ik die waar meej mn De vaader van mn vaader, h, die zaat tuis meej en houtere ketaaw te weeve! Bij ons heej acht, achtien jaor en houtere ketaaw in huis gestaan!

 

Naa hbbe ze die rlschtsen, h, mar wij as kleine kindere, h, hlde wij wl ot die, want d waare zon ijzere spoelen daor d die pp ingao, h, meej d gaore derop. Die hlde wij dan dikkels wg n dan en paor touwkes durheen n die bonde wij onder ons schoene, war!

 

En ons moeder kos goed boerewrek, h. n as ons moeder aachter was dan paaste den oopaa op de klne, h. Mar d, d was vruuger zon wieg, die schommelwieg h. n dan bond ie n de, n de wieg en touw n dan meej d hij n et wve was n die laoj op n neer trok, h, dan schommelde die wieg!

 

Jaa, dan nomde ze meej nr den kker! Wij han, bij ons hbbe we ng wl enen hond gehad die de kat meej nr den kker nom!

  Luister naar het bestand

 

I-4

Nol Viool (ook wel Jan Viool, en daarnaast nog vele andere volksnamen) - Arnoldus van Sommere (1842-1928) - foto uit We hebben gezongen en niks gehad, Rolf Janssen, 1984)

 

De interviewer vraagt het echtpaar uit over markante Tilburgers. Achtereenvolgens passeren Peer Luiten, Nol Viool, Guus Hersmus, Kiske van den Hout, Jan Boemelgtje en Wieske Snuf de revue.

 

n Peer Luite meej zen rgeltje (in koor) n Nl Fiejol ok n Peer Lte, jao Piet! Nl Fiejol!

 

Die, die, die, kom, dan hattie zon rgeltje vur zenen bk hange, zon draajding n Kiske van den Hout, die was ng nie zo oud

 

Jan Boemelgtje dan ha, ha, ha, ha! Jan Boemelgtje zin zer teege mar meer weet ik er nie van want die liep zo aoreg!

 

Bij Wieske Snuf, bij Wieske Snuf, d schojen is

 

Mar Wieske Snuf, j, die is pas dod, h! Want die zit daor in de, in de, ze zgge Jordaan! In, in de Hasselt daor zgge ze Jordaan teege, h. Daor wont Wieske Snuf! Vruuger wonde ze in Broekhoven, in de plangke hze!

 

Ammel plangke hze vur de wooningnood! n h, h, n, d was Wieske Snuf nie, d was Hoe hiet ie ok wir? D was ok zonnen halleve gk. n dan ston ze ammel dur die spleet te kke, die knder

  Luister naar het bestand

 

I-5

De 'planken huizen' aan de Jan van Rijzewijkstraat; circa 1947. Foto: Regionaal Archief Tilburg. Het betreft hier de zogenaamde 'maycrete-woningen' die na de oorlog de woningnood moesten lenigen. Een aantal van deze noodwoningen bestaat tegenwoordig (2015) nog steeds.

 

Het echtpaar Staps vertelt door elkaar over een aantal typische figuren uit die periode; Nol Viool, Pietje Trommelen en andere mensen die in de planken huizen woonden.

 

Wie was d? ch die daor oover de, in de Nuuwstraot wonde bedoelde gij? oJaa Och j, hoe hiete d die? Hoe hiete die ok Och d was Nl Fiejol wl! D was Nl Fiejol nie! Die wonde daor op de Nuuwstraot wl, op de Lupkes! Nl Fiejol wonde wl op de Lupkes!!

 

Pietje Trommelen! Pietje Trommelen! H, h, h, h, h! Hbbe we tch gelaage!! n die waare vort versleete, die h die hskes war! n toen wonde, wonde wij, die Jan van Rijzewijkstraot is er ng waor nouw et Laurens Kosterplein is, h. Daor stonde  plangke hze, h, n daor wonde toen Pietje Trommelen. Toen waare de knder, de knder waaren em ammel nt plaoge. Teege die, die, die deur nt schuppe. Hij komt meej zen tl waoter bte gelope, nr de knder goje n daor laag ie zllef meej den mmer waoter, ha, ha, ha, ha!

 

Mar dieje Meekes die daor naa op de Piejeshaove wont, h, dieje Meekes die daor n de Piejeshaove wont, die heej ok meej tdde gedaon! Die heej ok in tdde gedaon! Jao, die heej ok in de plangke hskes gewond! En die kon gin ltter schrve! Hij is nouw dod! Mar zij is eigelek en Indiese! Zij is en Indiese! Klara d is en Indiese! Hoe Klara meej dere naom hiet d weet ik eigelek nie!

  Luister naar het bestand

 

I-6

Fragment wordt deels overkwetterd door een kanarievogel/vink. Er wordt verder gesproken over Bart Meekes, stratenmaker Heijnen en de Volt. Ook vroeger liepen er zatlappen over de straten.

 

n dttie bij Drikske de Brouwer ng in de sleuf gestaon heej in int grondwrk. Bart Meekes! n issie, issie vur den ollg, is hij zo meej, meej Drikske tdde langs de straot gegaon n daor, zo heej hij, Bart Meekes, zen gen opgetrokke

 

Ik wo zgge n naa znt kappietaliste!!

 

Dan die Heijnen! Die Heijnen die, die, die van, van dieje straotemaoker! Die, die ooveral die grote wrke nneemt! Nou, die heej hier aachteraon in Broekhoove meej, ik gelof in de, ik gelf in de Duifstraot. Ik weet  nie presiesf Lijsterstraot, d kan ok!

 

En die, die meej en ouw vrachtwaogentje toen de Volt daor in de Gruunstraot begonnen is, h, want d is irst, is ok aaltij Daor heej irst daor de Volt is, h, d is vruuger en lrlojeraaj gewist van Gust Smetsers (?). n toen isser en lampefebriekske ingekoome

 

Vruuger hadde zatlappe ok wl. Want daor bij ons dan kwaamde van d, d Krvels Huukske, dan kwaamde dur d strtje, de Hesperenstraot hiete d. Dan wonde wij in et Veejstrtje. Daor hbbe wij aaltij vruuger gewond. Vruuger vaader n moeder. Dan kwaame ze zo van d kefeej van de Krvelsewg aaf n dan liepe ze daordeur

 

Daor wast van de boer, gras en alles want daor stonde nrges gin hze n daor wast van, van tweej fabriekante n d liep nr et Krvels Huukske toe n daor dieje blaawslot

  Luister naar het bestand

 

I-7

Het gesprek van heer en mevrouw Staps gaat voort met een scheldversje over Bartje Tal de viskoopman, de gebroeders Heijnen voor grondwerk in de Lijsterstraat en de Voltfabriek. Vroeger maakten ze vaak uitstapjes naar de Beekse Bergen en namen pindas en koude thee in flessen mee.

 

Stkvis klppe, hdde gij et daor oover!?

 

Bartje Tal

 die zit hier n daor n ooveral

 mar mist in de Bierhal!

 

Toen is hier de Volt begonne. D was en lampefebriekske n heetie meej en aaw vrachtwaogentje, want die was aaltij zo meej mooters nt prulle, h, issie meej en aaw vrachtwaogentje issie begonne! Heijnen! Mar die meense die hbbe derge omhog gewrkt, h, n moete nou mar es kke wn zkske dt is, de gebroeders Heijnen!!

 

Vruuger ginge wij meej de knder nr de Bikse Brege toe, h!? Daor naa et Safaripark is, dieje kaant, dieje kaant, ammel die grote brege, war. De Bikse Brege, die nou de Bikse Brege, h, war Piet!? Ginge we aaltij meej de knder nr de Biks Brege. n de knderwaoge, we naame pindas meej, ollienutjes war

 

n hoorentje din wij vruuger h, hoorentje doen. D was verstoppertje speule. Wij zin aaltij hoorentje doen, hi!?

 

n dan en, en paor flsse teej meegenoome n dan teej op was dan ginge we bij den boer, daor was ng enen boer, ginge we meej de fls ginge wij bij den boer waoter haole!

 

Mar naa zgge ze van mieljeuw n hiegiejeene. Dan zal ik oe vertelle op gewoon op zen Tilbrgs gezeej. Wij wonden in en hske meej zaand, h. Jao, in zaand n dan roje dinges n dan wit zaand oover de vloer n alles

  Luister naar het bestand

 

I-8

Over wc-huisjes,de moosput, de mesthoop, de blauwloop en het gebruik van chemische stoffen zoals bij het verven van de wol. Groene zeep werd van smoutolie gemaakt. Tenslotte wordt gesproken over een onschuldig veroordeelde die bij het Galgenven werd opgehangen.

 

Et hske zin ze vruuger, war. Nou n d was aachter was en grot gat f veur. Irst de plangk eraaf! D was en grot gat n dan schppe ze, flak vur ons keukedeur, schppe ze gewoon die Diejen boer, die heej meej emmers nr, nr, nr veure brnge. Dan was daor ene moosput n daoraachter laag den msthop. Mar we zn tch tacheteg jaor gewrre, nie!?

 

Vruuger hadde die blaawlope. De blaawslot zin ze vruuger, die liepen er durheene. Mar nouw kan ik d men ge wl goed begrpe dsse daor oover beginne want ge moet es kke die gjeemiese stffe wffer rtzoj dttet is.

 

Mar waor ge, waor ge gruune zep van kunt maoke weet ik wl. Waor, hoe dgge gruu gruune zeep konde maoke d weet ik wl. Die wrd in de volderij gebrkt, h. Die wier ze, die wier van smoutollie gemkt. J, smoutollie. Daor din ze ptaasene bij n dan mkte ze zo gruune zep van. J, vloejbaare gruune. J, daor wiere de stukke meej gevolderd n ammejak

 

Ammejak, ptaasene n smoutollie! Mar in smoutollie daor zit piedelaast in. Piedelaast!

 

Mar tis aaltij beweerd d die toen onschuldeg veroordeeld is in Beek n d die opgehange is in et Galgevn. Drrom hiet et Galgevn!

  Luister naar het bestand

 

I-9

Over een ten onrechte veroordeelde man in Hilvarenbeek voor wie later een stok werd geplant. Zou de stok groeien, dan was de man onschuldig. Hilvarenbeek was vroeger een stad, aldus de heer Staps, die door deze kwestie haar stadsrechten verloor. Hij moest zelf eens in Oirschot voorkomen voor het vangen van waterhoentjes.

 

Die heej aaltij daor aachter bij Jonkers gestaon. Dieje man wier onschuldeg veroordild, zo hb ik ge n ze stooke ne stk in de grond zo n die zou, zowaor as dieje stk zal groeje zeetie, zal ik bewze dt, dt onschuldeg is n et is ok, dieje stk is gn groeje. D was al enen hillen bom toen ik ene jonge was, hor!

 

Beek is vruuger ok en stad gewist, h! Hilvarenbeek is en stad gewist n die heej daordeur zen rchte, zen rchte verloore! Want, want Beek as gij in Hilverenbeek vruuger en verbaol kregt dan moeste gij in Orscht vurkoome!

 

Ik z ok in Orscht vur moete koome! Vur waoterhnnekes vange!

 

Gebroek, zin wij vruuger aaltij h, die kwbbe dan, d moeras, h. n aanders konde we niemer t de weeg. We waare nt waoterhoenekes vange n toen kwaame de majesjesees!

 

n toen z ik te voet nr Orscht vur moete koome!... We han er vier uuren op gelope nr Orschot toe n daor hk vier gulde vur betld!

  Luister naar het bestand

 

I-10

Het echtpaar gaat nog even door over de rechtbank in Tilburg en Hilvarenbeek maar de heer verdwaalt al snel in vogeltjesvangen met zijn broer. Vervolgens komt het riviertje de Ley (Laaj) ter sprake

 

ge ht tch gewoon dinges, want op et Krvelplein ston en hkske. Teegenoover et dinges van. Vertl es, teegenoover J daor hdde, d weet ik wl, d hdde daor gehad, dsser ng!  D was, j, d was gewoon vur gewoon dronkeschap n zo!

 

Veugelkes vange!! H, h, h Ik n onze Kees, men, men bruur, waaren es nt voogeltjes vange n dan hamme zeuve noordsijsjes gevange n toen, die gonge we zo langs et kenaol... Ik zg: Verrkt teegen onze Kees, Der zit ene plling! Ooo, die zulle we ok mar meejneeme! Kwaame we ts, zeej ons moeder: W hdde gevange? Zeuve noordsijsjes meej ene plling!!

 

In de Laaj hb ik zwmme geleerd! Nouw moete gij es goed kke! De Laaj is niks mir! D is, d is ene strom die komt van Moer van Belgi aaf! Mar nouw liep de Laaj vruuger zo mar, dan mktenie ginders wir zo enen draaj n d waare wiele! n die waare hiiil diep! n daor zaate van die draajklleke ng in. Ik weet nie of gij d ot geheurd ht... n daor, n zo in die wiele daor hbbe, hbbe ik zwmme geleerd!

  Luister naar het bestand

 

I-11 

Mevrouw Staps vertelt over spelletjes die vroeger op straat werden gespeeld, vooral in de winter het slipperen en kakhielen. Maar ook diabolon en bokspringen.

 

Touwspringe n durlopende list n, n, n zaddoek lgge n Allerande spllekes din wij n De Kappesiene krk witte te staon dnk, h? n Wij wonden in de Hsperestraot, h. Wij wonde rcht teegenoover Der stonde mar en paor hze, een, tweej, drie, vier, vijf, zs, en meej en stroje dak. n daor ginge wij aatij speule!

 

En ast dan s was Der waare ng gin autoos, h, wl d de rijtge daor kwaame. n dan kwaame we daor van de pad aaf We ginge slippere zin wij vruuger aaltij, slipperbaon, glijbaon zgge ze naa. Kwaame we afgeslipperd. Zo deraaf, hi, n dan was de aander baon die moes erop n die kwaam elkaar toen teege, teege de krk omhog!

 

n kakhiele zin ze dan, hi. n dan han we klompen aon n dan zin ze: N, ge moet nie kakhiele! N, gao mar vur ons t! Kke f gij et goed knt n ineens hup zgge n dan vielde op oew gat! Ha, ha, ha!

 

Asser zon rijtg kwaam dan ginge ze: Halt koetsier, de vrouw moet kakke! Hie, hie, hie, hie, hie! Dan moester zo vur gn staon!!

 

Repe n, n touwke springe n diejabooloowe! Nou was er ginne snt vur ene diejabooloow want op de Krvelseweg moeste aanders diejabooloowe meej zon gummieringeskes aon, h. Dan krede bij de margariene krede zonne, cht zonnen blkke diejabooloow, h

 

Ons moeder heej aatij gezeej: Gij bnt en kwjonge! Gij zt verkeerd geboore! zisse dan! n ik slao sssjjjwww dieje diejabooloow omhog. Op oew neus, h. Dan, dan konde wl joodele, h!

 

n, n bokkesprong n, n j, hoe ist Schrke sliep! H, h!

 

toen we bij de Krvelseweg ginge speule, daor wonde ammel nttere meense wonden ammel die w meer waare. Dr wonde wl tusse aandere ok mar ik wil zgge der wonde ok ntte meense ammel, h! n die asoosjaale kwaame ammel van de Paddewaajkes, van et Krvels Huukske aaf!

Luister naar het bestand

 

I-12

Detail uit een prent van de week van Cees Robben, 1966.

 

Wederom Mevrouw Staps aan het woord. Ze beschrijft haar onophoudelijk gebabbel in allerlei omstandigheden, ook tijdens een reisje met de Bond Zonder Naam naar Haarlem.

 

Moeder! Ons Fie doet kreugelratte. n dan din ze zo de degschoep (?) tussen mekaar n zo n doen ze ok Houwe ze oewe kop zo meej oewe, tussen oew bene oover elkaare. Ik weet naa ng hoet moet n ik slao meej de jonges meej, h n dan kwaam ons moeder:D gij toch zisse, Kwjonge!, zisse dan

 

Ik moes gewoon op kontroole koome mar, int ziekenhs koome en ... De zuster, ik zeej teege de zuster: Zuster?,  Wat isser?, zisse. Ik zg: Zuster, doet asteblief, doet asteblief ene  pleister op mene mond , ik zg: want ik kan mene mond nie toehouwe! n ooveral waor ik koom, war Piet? Jaoao....

 

Ik zi: Och zuster!. Ze was nie verkleed mar ik zi tch zuster teege der!

 

Saoves kreege we dan en lkker gezlleg aovendje meej, meej xxx (?) kepot schiete. Dan kregde dan  prze n toen zat er ene meneer nffe men, die wont in Wassenaar, h, meneer ja. Hij zi: Mevrouw Staps kunde gij nie zinge? Ik zg: Ikke nie! Ik kan nie zinge!

Luister naar het bestand

 

I-13

De interviewers willen meer weten over aftelversjes maar het echtpaar trekt zich daar niets van aan. Mevrouw vertelt liever over de moord op Marietje Kessels.

 

Daor em Kssels febriek is gewist! Kssels febriek, witte gij instruumntefebriek aachter de Noordhoekse krk n daor, daor wast himmel waaj, h. n daor heej toen de tetonstlling gestaon. Neegetieneege! De, de heer Muizenberg was daor bij et kommieteej!

 

Mar daor in de Noordhoekse krk is ng en knd in vermoord!  Jao, d weete ze wl! D wit alleman! Witte gullie d nie? Marietje Kssels, d wit tch alleman! Marietje Kessels vermoord! Nie? In neegetientweej! Ze hbbe not de daader gevonde!

 

We hbben er en prntje van gehad ok, zon schon zwarte krulhaor, zo

 

De pestoor kreg de schuld. n mar dr waare ze nt schilderen ammel n toen, toen kreg de kster de schuld n toen heej de schilder de schuld gekreege. Smiddags om twaalef uur moet et gebeurd zn. Snaachs, snaachs nie, ooverdag!

 

n toen is de schilder nr Belgi gegaon n toen n de moobieliezaasie is de schilder truggekoome!

 

Tis not tgekoome wiet gedaon heej! Et was en moord boove in de, et toorentje in de Noordhoekse krk!

 

n alleman kreg en prntje toen, hi Piet!?

Luister naar het bestand

 

I-14

Het Veneti-paviljoen op de tentoonstelling Tilburg Stad (1909). Foto: Regionaal Archief Tilburg.

 

Mevrouw verhaalt over de Tentoonstelling Stad Tilburg van 1909 ter gelegenhgeid van 100 jaar stadsrechten, die gehouden werd achter de fabriek van Kessels waar ook een mini-Veneti was opgebouwd. Ze vernoemt de secretaris van de Tilburgse Velox, Hubert van den Muizenberg.

 

Aachter de febriek was en grote tetonstlling n daor was Veneti himmel meej zwm...  meej grot waoter n alles!

 

En toen was daor Vrolijk Trio in Veneti n die footoos van et bestuur omd onze pa daor.Dieje, de heer van dieje winkel, de heer Muizenbrg ouw meense knnen em amml!

 

Dan waare ze ammel zo, ammel verkleed nt in Veneti, h.W zonge ze toen? En hebben zij die schne Berta al in der onderbroek op straat gezet!

Luister naar het bestand


Naar het begin van de pagina