INHOUD AUDIO INTERVIEWS
INHOUD WTT
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

 

Tilburgse dialectsprekers - genterviewd in 1978-1980

Aflevering 4 - Interview met de heer Van den Aker

Transcriptie en samenvattingen: Hans Hessels

Datum opname: 1978

 

Genterviewde:  De heer Van den Aker. Hij werkte als baas bij Thijssen/Matthijssen-(???) (Houwer/Halle(?)), mevrouw werkte ook op de fabriek. Hij komt oorspronkelijk uit de Missionarisstraat, Noordhoek.

 

Onderwerpen:

Katholieke Bond Tuinstraat, saamghorigheid, de wilde staking in 1937, Bond Koole, voedselverstrekking bij staking, cafs van t Hof en de Haas, Jantje Brouwers, de lage lonen, Drees, Marietje Kessels, boekje en prentjes van MK, cafs Noordhoek, steenhouwerij Petit, aanleg kanaal en Piushaven, omgeving Piushaven, De Hoeve, dodentransporten, begrafenisondernemers, thuis opbaren, doop, rijkdom en armoede, muziekinstrumenten, Orpheus, kiosken en muziekkapellen, bedevaarten, Driekoningen, Koosje Koosje, lampions, kazernes, gaslantaarnaanstekers,  windhoos, latrines, caf Elissen, schaft, de kermis, gildes, kruisboogvereniging, honden africhten, vogeltjes, Sarola motor, Acht Zaligheden, motorfietsen, bombardement Rotterdam, puin ruimen, Moerdijkbrug, Mannaerts en Janssen-De Horion, Govers op Korvel, Goyaerts, Felix Donders, schoenfabrieken en brand van Arendonk, Vrij Uit, verschillen in dialect

 

Ene Sarreleeja (Sarola), ene zwaore Sarola, honderdaachteseufeteg kieloow!

 

Bijzondere Tilburgse woorden:

voldersbaos (=voldersbaas), bukkeme (=bokkingen), ollgstd (=oorlogstijd), pliesiebuuroow (=politiebureau), kster (=koster), buukske (=boekje), tkoome (=uitkomen, hier van een geheim), ingeweeje, vvt inwije (=inwijden), prntjes (=prentjes), hardstenkapperij (=steenhouwerij), kenaol (=kanaal), gienderwd (=daarginds), Den Biestenhoutakker (=Biest-Houtakker), Lnshaajke (=Lijnsheike), ndderaand (=naderhand), meejpesaant (=tegelijkertijd, van Frans en passant),ttakking (=vertakking), allemel (=allemaal, vergelijk: ammel, amml etc.), ouwverwts (=ouderwets, ook aawverwts), femielieleeje (=familieleden), vroegertd (=in vroegere tijden), Roosephoeve (=Rozephoeve), Orschtsendk (=Oirschotsedijk), etzllefde (=hetzelfde), dodsbidder (= lijkbidder), wpke (=webje, hier van takken etc. bij overlijden), palmtkske (=palmtakje), kiest (kist), blaos (blaas, zwelling), bezije (=aan de zijkant), middelsne (=medicijnen), onverschilleg (=maakt niet uit), outoow (=auto, ook ootoo), monieka (=harmonica), den f daander (=het een of het ander), konsrtje (orkestje), Orfeejus (=Orpheus), kiejsk (=kiosk), van klnsaf aon (=van jongsaf aan), opgebrcht (=grootgebracht, opgevoed), stillekesaon (=zoetjesaan), aoola (=aula), Den Hllegen Ek (=De Heilige Eik), nilles (=de heilige Cornelis, die in Esbeek werd aangeroepen tegen o.a. kinkhoest, maajmnd (meimaand), Driekonenge (=Driekoningen), mndje (=mandje), krrefke (=korfje), spilleke (=spil), derdeur (=erdoor), wirskaante (=weerskanten), hj (=had hij), tas (=kop), vrrek (=vork), illktriek (=electriciteit), lmpke (=lampje), petrollie (=petroleum), bronollie (=petroleum), krib (=bed), strojzak (=strozak), krremes (=kermis), kefeejke (=cafeetje), weejseej (=wc), grit (=fijngemalen steentjes e.d.), kooperslaoger (=koperslager), prts (=praats, praatjes), zummem (=zullen we hem), klikker (=hefboom (?)), brput (=beerput), schft (=schaft), rgel (=orgel), bazzeroentje (boezeroen), mallemeule (=mallemolen), hoogaatie (=reuzenrad), ootoosktters (=autoscooters), gebakkraom (=gebakkraam), nooga (=nougat), ollieblle (=oliebollen), plling (=paling), deugenieterij (=deugnieterij), krsboog (=kruisboog), knrrievoogeltje (=kanarievogeltje), zeebravinkske (=zebravinkje), zwaore mooter (=zware motor), sjk (=shag), zwijnderij (ook zwnderij = zwijnerij), stillekes (=stilletjes), middelek (=hier als: onmiddellijk), em (=hij (Kempisch Vlaams)), spt (=spuit, hier brandspuit), Vier Geslachte (rubriek in vroegere Vrij Uit), diejalkt (=dialect)

 


 

1

 

Van den Aker vertelt over zijn tijd als baas, de katholieke bond en de wilde staking in 1937.

 

n daor hbbek lang saome meej gewrkt gehad, n toen, die was daor den baos, de voldersbaos eigelek n toen is hij gestrreve n toen bn ik in zen plts gekoome

 

J, daor bn ik toen ok onder gewist, d was de kattelieke bond in de Tuinstraot toen dieje td tt n de staoking toewant we hbbe toen ng es en staoking gehad, n d was toen in 37, en wilde staoking!.

 

de mnse die staokten amml mar wij moese meej zs f zeuve man, wij waare ngeweeze vur den baos, wij moge nie meej staoke!.

 

Mar toen zg ik ok teege men andere maote, we waare toen meej zeuve man die daor b mekaare waare, ik zg as gllie nouw wilt blve wrreke, ik zg dan moete vort binne blve, ik zg want ze brnge oe naor hs, vendaog f mrege krge we ng en pak slaog erbij!.

 

n toen zn we nr Kees Kpers gegaon, d was toen de voorzitter in, van den bond in de zijstraot

  Luister naar het bestand

 

2

 

Hij vertelt verder over de staking en het gebrek aan geld bij de bond. Ook de lonen voor de fabrieksarbeiders waren erg laag.

 

..n toen bnneme ok nr die vergaadering gewist in de Koejstraot n d was toen dieje td Koole n ng ene waare daor de leiders mar d was van dieje kommuunistiese dinge toen al meer, h...

 

n toen kosseme saoves f  tweej keer in de week bij Toon van t Hof op de Bredssewg in die kefeej daor vruuger de Haos gezeeten heej.

 

den enen td krede brod onder oewen rem n den aanderen td krede en stuk f drie bukkeme n dr koste saoves meej opstappen d was al wgge kregt van de, van hil den dingeen gin lon!!

 

Et ging oover den diejen, hmeer gldndderaand hbbe ze d gedaon gekreege, zo stillekes aon, h.

 

Ik heb toen bij Jantje Brouwers gewrrekt gehad in den ollgstd want toen bn ik meej, meej wrkverlf gekoome, pas tweej mnde n toen wrrekte ik bij Jantje Brouwers neegeneneegeteg uren in de week. Van smreges vf tt saoves neege n saoterdagsaoves tt twaalef uure n dan kregeme en dubbeltje per uur!.

 

Want toen dieje td d dieje, d diejen Drees hier toen ammel in die beweeging zat, j, die wrrekte netuurlek amml veur!

  Luister naar het bestand

 

3

 

Van den Aker kent nog vele bijzonderheden van de moord op Marietje Kessels! In de omgeving van de Noordhoek is er naast de kerk en de fabriek van Kessels nog veel meer verdwenen

 

Daor hbbek zlf ng verschillende keere nr wiste kke asse dieje moordenr oover de straot heene laajde vant pliesiebuuroow aaf nr de krk.

 

De pestoor Zinniq Bergman isser van gestrreve, de kster, die isser toen nr Bls toe gevlucht n de schilder Mutsers (Mutsaerts) hbbe jaoren in Bls gezeete, dus ds not nie beknd gewist!.

 

Mar der is toendertd en buukske tgegeeve gewist van d kind van Kessels n der stond, in d buukske heej ingestaon as d die ouwe man Jongbloets, die zat achter in de krk n as die ng enen dag had kunne leeve f tweej, dan had et t kunne koomemar nouw mog et nie tkoome omd de Noordhoekse krk nie ingeweeje was toen dieje td.

 

Gedachtenisprentje Marietje Kessel - coll. RAT

 

Der zn prntjes van tgegeeve meej, meej footookes ok van et kind van Kesselsvan die muuziekinstruumntefebrieknouw d was ng gin vf menuute van hs aaf.

 

n den ooverkaant van, van de kerk, daor hadde vruuger de bierhal (?) van Panhuysenn n den ooverkaant hadde Piet Krse (Kruyssen), die kefeej n dan hdde teegenoover op den hoek, hdde Jantje Vorselaars zitte, ok en kefeej!.

  Luister naar het bestand

 

4

 

Vervolgd wordt over steenhouwerij Petit (Langestraat) en de aanleg van het kanaal en de Piushaven waarvoor een aparte aftakking moest worden aangelegd.

 

Bedrijfspand van de firma Petit - coll. RAT

n dan hadde die hardstenkapperij van, van Petit, d was daor ammel enen hoek mar ds, hil et zaakje is daor ammel wg vort, hds ammel vort wg.

 

et kenaol d was ng nie gelk oopen toen wast, in den ollgstd ok ng gebeurd, en bietje vur den ollgstdwant den dk hier, die, die, de verkeerswg, den dk, ds zaand wr den dk meej opgehogd, ds ammel zaand hier t et kenaol!.

 

n toen zn wij op de schtse, zn wij ng ojt oover et kenaol gereeje gienderwd nr den Biestenhoutakker toe toendertd n toen is d, is d durgetrokke gienderwd gelk nr Dongen op aonn van Tilburg aaf  kwaam et tt hier op de Lnshaajke, zak zgge.

 

De Piushaove dttis, d hbbe ze toen ndderaand ok meejpesaant tegelk oope gemkt daor, h, d kenaol, d is durgetrokke van, j, van, van, van Den Bosch aaf, zak mar zegge, nr hiere toe n toen in de Piushaove hbbe ze daor zon ttakking gekreege.

 

Daor hbbe ze toen hze van, van de Hoeven aaf hbbe ze nkele hzen af moete breeken h, want toen kreg daor, kreg daor, van de Hoeven aaf kreg hij daor en aftakking oover de Bosscheweg aaf ng, zak zgge, kreg hij en aftakking nr de Piushaove.

  Luister naar het bestand

 

5

Van den Aker over de nieuwe huizen en fabrieken bij de Piushaven. Plots worden de vroegere dodentransporten van haaj naar dorp en stad besproken.

 

rondom Piushaoven n zomoete es kkede Leenherenstraot n de Groenstraot, d was vroeger allemel een vld, zak zggen dan hadde daoraachter hadde d febriekske van, van dinges, van.van Franke, d vrverijkevan daor, j, d zaat daoraachter ok n toen is ndderaand, is d febriekske ng ngekoome van de, van d kinderwaogefebriek van Mutsers (Mutsaerts) n zo.

 

Dr stonde vruuger allemel mar van die ouwverwtse hskes het stond ammel vol mar et was ammel oud!.

 

Dan wier zon zandkar meej prd n waoge, wier zon lk op zon zandkar geleejegeztn dan ginge der nkele femielieleeje, ginge der rondom op zon kar zitte n dan brnge ze oe van t de haaj t, zak zgge, dsse oe nr et drp toe brnge!.

 

En hil ouwe taante van mn grotmoeder, zak zegge, die wonde toen vroegertd op Roosephoeve in Oisterwijk, d was teege den Orschtsendk aon n d was wd de haaj in n die zaat daor op en boerderij!

 

n dan vur et drp nt n de Strom daor stpte de waoge n d wrt gelk van de waoge gehld n dan wrret, van daoraaf ginge wij nr de krk!

 

In Tilburg ging d presies etzllefde! As hier in de haaj, iemand vrder in de haaj iemand wonde, dan brchte zem ok nr de stad toe!

  Luister naar het bestand

 

6

 

Over begrafenisondernemers, doodsbidders en het dagenlang opbaren van de doden in huis. Denissen, Tieleman en van Gestel worden genoemd

 

Wepke - coll. RAT

 

Jao, ge hd van die dod, ge hd van die dodsbidders hadde, die kwaame dan. Want vruuger, vruuger hadde op veul pltse as de meense enen dojen in hs hadde, dan wier der zon wpke bte gezt, en paor stene teege mekaaren aon n daor zon palmtkske tusse, en boske stroj.

 

As vruuger ne meens dod was, dan stond dieje meens, die stond in hs in en kiest n dan stond ie vur et raom n dan kosse de meense van bten et raom, koste, koste gij nr den doje stn te kke!.

 

Tweej, drie daoge stonde ze zoiets den doj, den dojen in hs n dan brchte ze em wg j, d was de kl in!

 

En dan had ze smreges asse dan die kiest daor, diejen dksel omhog di, had ze zon blaos bezije op dieje mond zitte, dan was die, die middelsne n et wrreke gewist f zo, h, n d kwaam daor in die blaos n dan din wij die blaos lleke keer aaf. D hbbe we drie daoge gedaon zolang tt ze begraove wier!.

  Luister naar het bestand

 

7

 

Het (niet) feesten rond geboorte en doop en de tegenwoordige rijkdom. Er wordt ook gesproken over het vervaardigen van gereedschap en (muziek-)instrumenten.

 

Asser ene, ene klne kwaam hier f daor, onverschilleg, dan ging zon vroedvrouw, die ging er meej, h, omgewikkeld in den rem meej en paor (???) erooverheene n dan ging ze der meej nr de krk n dan wier zon kind gedopt n dan kwaam et wir ts!

 

Toen zaate de meense in, die hadde gin snte, jo! Der zaate gin snte bij de meense, hu! Mar nt as naa! Naa wil den ene ng grotter as den aandereonverschilleg wlleke pltse dgge naa zt. Tis meej hze kope, tis meej hze vrkope, tis enen outoow, tis en, tis dit f tis dt!

 

Toen ik bij Thijssen-Halle (?) ging wrreke, toen waaren er vier jonges waaren der. En toen ik bij Thijssen-Halle wrrekte, toen was den irste dsse daor en fiets krege, die hadde ng not gin fiets gehad n ze moese meej viere moese ze fietse leere bij ons op de, op de plts, op de febrieksplts!.

 

Nt as toen die lui, nt as die van, van Kessels. Ge had aaltij hier of daor meense die mkten en monieka f den of daander instruumnt n zo. En d zn ok wl pltse dsse zon kln konsrtje b mekaare kosse krge, zak zegge, meej en paor man..

  Luister naar het bestand

 

8

 

Van den Aker over Orpheus, harmonietjes, kiosken en muziekkapellen die vroeger bestonden. Hij ging ook naar de bedevaartsplaatsjes in de omgeving als er muziekkappellen optraden.

 

Mar nt as vruuger van Orfeejus (Orpheus) ok, die hadde en schon, en btegewoon goej harmenie n die spulden in et Wilhelminapark, ginge ze sondagsmiddags, spulde ze dan en meziekske, h. En nt as op den Heuvel op de kiejsk ok aldaor heej vruuger ok ene kiejsk gestaon die muziek gaaf. Krvel presies inder!.

 

Van klnsaf aon zk opgebrcht van Krvel zo stillekesaon ammel deeze kaant in, van dn nr daander. Mar j, dan krde oover, dan krde zo es w. Want nt as, den plts, den buurt vnde dit n daander buurt vnde d. En zo krde b mekaare dsse zo iets op gn rme f iets b mekaare trommele n dsse zon hrmenieke van maoke f zo

 

in de aoola hier van, van et hs, dan was ok zon, zon  hrmenieke van die aaw manne die ok ammel bij de meziek gewist waare vruuger n naa meej de aaw manne bij mekaare gebleeve zn n dan geeve ze hier f daor zon, zon konsrtje, hEt Hrmenieke noeme ze derge, hDs leuk!.

 

Mar nt as in Orscht daor bn ik ok verschillende keere nr toe gewist toen in dieje td, in dieje td, d was den Hllegen Ek! En Esbeek de was vur de, vur de, de nilles, vur de kinkhoest!

  Luister naar het bestand

 

9

 

Vervolgd wordt met de bedevaarten naar Sint Job, de Hasseltse kapel, Den Bosch en Esbeek en het Driekoningen en Koosj Koosje zingen. Lampions en sterren werden vaak zelf gemaakt!

 

Sint Job d was Berkel-Enschot, d was himmel nie zo wd h, hier bi,  zo w bi, binnendeur dan waar, dan zder zoHasselse kapl ok, daor gingde sondagsmreges, sondags, sondags ngal dikkels nr toe, mar j, ds lke keer in de maajmnde mar, h!.

 

Et was netuurlek ammel vur knder, hde snoep n de snte, meer krede not nie!!

 

Dan gingde Driekonenge zinge, dan ginge ze de straoten aaf n dan hadde zon mndje bij, zon krrefke, n dan krede ooveral en paor (...) f en snoepke n zo f meense wr ge ene snt van kregt n agge dan ts kwaamt hadde meschien en kwartje f tweej kwartjes.

 

Mn vadder ha vruuger, die was timmerman, die ha zon str gemkt. Zon, zon, zon, zon dinge rond gemkt n dan zon spilleke derdeur n wirskaante en str, en str gemokt, zo van die hout mar, n dan hj ie onder de dinge zon, onder spilleke en touwke aon en agge dan trok dan begs die strre rond te draajen, h!

  Luister naar het bestand

 

10

 

Er wordt nu gesproken over het leven als soldaat in de kazerne. Van den Aker was een tijd in Harskamp gelegerd en kwam oorspronkelijk uit de Missionarisstraat, Noordhoek.

 

n as ge dan en tas verongelukte f ge verongelukt en ms f ge verongelukt oewe vrrek f oewe leepel dan koste ng betaolen ok!!!

 

n ze begosse meej die hoofdkusses te goje, dsse de lmpkes van et dak afgojde, dan koste die ok ammel ng es betaole, d ging ammel van die neegeteg snten aaf!

 

D was ammel gas, toen was er gin illktriek!

 

was er zonne man, zon man van et gaslicht ngestld meej zonne lange stk meej zon lmpke veur derin, petrollie, h, en knoetje in meej bronnollie n dan gingie saoves dieje lantre veur in d gtje steeke, de lantren nmaoke.

 

f, f op bd ligge saoves, op, op de krib, zak zgge, n dan die kusse, die hoofdkusse, d was ammel mar stroj, stroj, strojzak n en strojkussentje n en deekentje der ooverheen meej en laokentje n dan wier smreges f saoves, wier d kussentje van aachter oewe kp t getrokke!.

 

Ik hb drie mnde in de Harskamp gezeete n, n dan sliepeme gewoon in tnte n op en gegeeve memnt  toen, d was nt meej de Tilburgse krremes n toen wasser zon windhoos gekoome n toen waaren er van de honderd tnte, zak zgge, wl tacheteg gelk in mekaare gewaajd!.

 

Koske van de Wouw  wonde op de hoek van de Misjenaaresstraot (Missionarisstraat) in d kefeejke daor!

  Luister naar het bestand

 

11

 

Het is nu de beurt aan de latrines in het legerkampement van barakken en tenten. Ten slotte komt de kermis ter sprake.

 

En die weejseejs, die waaren er toen ng gin. En dan wieren er en paor van die paolen in de grond gezt n daor laag zonnen ballek laag ooverheene n as gij behoefte moest doen dan koste gij meej oew blote reet op zonnen ballek gn zitte, dan viel d aachter oewe rug, viel d in zonne grit neer!

 

Toen kreg ik zo es moejte meej ene n d was ene kooperslaoger, die was hier bij Smans in de Gasthsstraot toen dieje td en daor knden ik em van n die h ngal veul prts.

 

n toen zaatie dan op zen gemak, zaatie daor ok op diejen ballekik zg teege mnne maot,  ik zg gdverdomme, ik zg daor zittie, ik zg naa zummem tch es te pakke neeme n wij stillekes aachteraon ok ammel bij diejen ballek n ik stot meej menne schouwer zo in ene keer teege dieje klikker aon n hij viel aachteroover in diejen brput, h, h, h, ik zg gdverdomme, heej!.

 

D was augustus, was d. J, d was vier daoge krmes f drie daogen eigelek mar.  Zaoterdag begos d, d was zaoterdag, zondag, mndag n woensdag!

 

n tusse de middag hadde dan en hallef uur f drie kwertier schft.

Luister naar het bestand

 

12

 

In de middagpauze vanuit de fabriek gauw even naar het caf Fons Elissen aan de Noordhoek. Vervolgens wordt gesproken over de Tilburgse kermis en de schuttersgilden.

 

En dan wonde Fons (Aleejaose = Elissen), die wonde daor op de Noordhoek, d kefeejke, ik weet nie f ge d ot wl nie, d, dieje kefeej daor ot geknd htn daor stond aaltij enen rgeln dan ginge wij om twaalef uur, gn wij schfte n dan ztte we de zaak stil n dan vlug, vlug in et bazzeroentje zo mar n en paor klumpkes aon nt doen f ge stond te wrreke, gauw fkes nr Fonske Illese (Elissen), gauw en glske bier drinke n dan wir in et febriek!.

 

Jaaaene mallemeule n enen hoogaatie n ene ootoosktters n zo n dan gebakkraome n snoep n nooga, ollieblle n, j, pllinge n zo. As ge dan saoves nr de krmes waart gewist dan moeste enen bl ollieblle meejneeme f et was nie goed, h, dan hoefde nie ts te koome!.

 

n deugenieterij hbbek not gin tgehld hor, flauwekul n zo.

 

Wl b de krsboog gewist! Krsboog zk wl ot bij gewist! Mar aanders, aandersN, d was toen mar en gezlschap onder mekaare, zo mar en vereenegingske dgge zo, jao, meej en man f tien twaalef, zak zgge, dgge dan zon, zon, zon dinge had n dgge es op en plts hier f daor es nr toe gingt, dgge es ene keer gingt schieten n zo.

  Luister naar het bestand

 

13

 

Van den Aker heeft honden en vogeltjes gehouden en op een zware Sarola motor gereden. Hij maakte ritjes door de Acht Zaligheden maar ook naar Rotterdam om shag te halen.

 

tweej, drie grote honden in de koj n dr was ik ok aaltij meej onder de hondeklub bij boerke Mutsers toen dieje tdginge we ok aaltij en paor keer in de week saoves oefene ast goej weer was n sondagshonde africhte!

 

voogeltjes hk ok aatij gehad, knrrievoogeltjes, zeebravinkskes n zo..

 

n en jaor of aacht mooter gereeje gehad, zwaore mooter gereeje vruuger mar j, daor zk ok t moete schaaje dk niemer kos want in den orlg moes ik em afgeeve

 

Publiciteit voor Sarola-motoren

 

Ene Sarreleeja (Sarola), ene zwaore Sarola, honderdaachteseufeteg kieloow!

 

Jaa, dan reeje we sondags dan hier es nr toe n dan daor es nr toe, dan es nr Rotterdam n dan wir es en nd vrder n zo n dan, n dan gong we nr de Acht Zaligheden zo n dan din we zo w rondrije zo, en liefhbberij zo mar es, h. Ik had em eigelek zo mar vur de liefhbberij!.

 

f d we fkes nr Rotterdam reeje om en paor pkskes sjk gn te haole daor bij, op de febriek, h, h, h

Luister naar het bestand

 

14

 

Na de ergste bombardementen op Rotterdam is van den Aker nog op de fiets naar daar gereden om de ravage te aanschouwen. Tijdens de oorlogsjaren maakte hij nauwelijks nog (fiets-)tochtjes. Mevrouw van den Aker schuift nu ook aan.

 

Toen et zo wt afgelope was die grotste zwijnderij daor in Rotterdam, dan bn ik meej de fiets nr Rotterdam toe gereeje. Dan reej ik smreges om aacht uur reej ik ts wg n ik was nt om twaalf uur was ik in Rotterdam daor n de, n de Wilton febriek!

 

n dsse daor langs de haove dieje pn van die bank n van die hze diese ammel daor van boovenaf ammel wgschove n ammel de haoven inn dsse daor doj meense onder dieje pn thlde meej kachels n alles n daor meense onder dieje pn ttrokke

 

Moerdkbrugdan gingde oover de brugdan koste de brug oover, allen en rijbaon oover de brug, h, der waare wl  pltse waor stukken t waaren n gaoten in waare, mar j, dan moeste vurzichteg zn, h.

 

Toen zk, toen zk nrges niemer gewist. Aaf n toe hier f daor es nr toe gaon meej de fiets f zo, marik hb menge zo nrges mir op toegeleej om nrges ng wd gn te fietsend gaoter ammel stillekes aafn naa maak niemer fietse!

 

O j, op de Krvelsewg, j, van dinge, jao, d weet ik wl van Krse (Kruijssen), j, nou j!

  Luister naar het bestand

 

15

Gesproken wordt vervolgens over winkelzaken aan de Korvelseweg, de politieke partij van ex-kapitein Felix Donders en de schoenfabrieken van Janus en Cees van Arendonk

 

Het winkelpand van Govers op Korvel, 1936 - collectie RAT

 

Govers op Korvel die heej ok gezeete nffe de febriek van, van Goyaerts op den hoek in de Heuvelstraot. Hier hadde et hs van, van Goyaerts n dan hadde de poort n dan gingde daoraachter de febriek in n dan daor onder de inrit, daor hb ik mn irste wieg gekcht!.

 

n Horsten-van Geloven n van Gestel-DondersFelix Donders, d kannek nie zgge

 

die had en partij gehad, Felix Donders, jmar ik weet niehij was kapitein in dienstj, d weet ik wl mar w, wttie hier tgevoerd heej ndderaand, d weet ik nie f dttie eigelek en bedrf f iets ha

 

Toen d febriek afgebraand is hbbe zem (Cees van Arendonk) middelek teege de grond n gespootejjaods afgebraand daorop de Krvelsewg

 

aachter zonnen bom stond em zo te kken, h, n zo w dichterbij zo n daor was dan den braand n diejen braandweer, die, die had daor zeeker reg in n der zt er en de spt n die spot em zo aachter diejen bom t!.

 

Toen wonde wij ng in de Milstraot (Meelstraat), zo lang is d geleeje j, ik hb driejenvirteg jaor in etzllefde hs gewond in de Ballingstraot. [Banningstraat?]

  Luister naar het bestand

 

16

 

Mevrouw herkende in De 4 Geslachten in Vrij Uit haar oude huis in de Ballingstraat. De interviewer vraagt naar verschillen in dialect tussen boven en onder de spoorlijn maar de heer en mevrouw kunnen dat niet beamen.

 

de kraant niedaor die Vier Geslachte op stondeVrij Uit! In Vrij Uit! Daor stn vier geslachten in n et jongste paor wont in mn hs daor ik gewond hb, Ballingstraot vvendrteg!.

 

Ik koom van, van den Besterdmar ik bn nie op Gurke nie, wl, wl Besterd, Besterd n omgeeving daor. Mar ik bn Stokhasselt bn ik geboore mar bij ons, w d vruuger was,  was wel gemakkelek  van dn hs nr daander h, snapte nie?

 

As ge nouw, j, vrder komt nr Lon f  zo, dan die kaante, nr Ktsheuvel dan wir wl, mar nt as hier, nt as hier in Tilbrg op zen ge, gelf ik nie d in hoofdzaak eigelek en aander dinge heej gehad, en aander diejalkt.

  Luister naar het bestand


Naar het begin van de pagina