INHOUD W T T
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

 

Klik hier om deze teksten te downloaden als PDF-bestand

W zeetie?
door Ed Schilders


In 2009, het jaar waarin in Tilburg werd herdacht dat de stad 200 jaar geleden stadsrechten kreeg, werd door het Brabants Dagblad een wedstrijd georganiseerd om dit feit te herdenken. De krant ging op zoek naar de Tilburger die het plaatselijk dialect het beste kon spreken. De wedstrijd kreeg de naam W zeetie?, en aan mij werd verzocht de teksten daarvoor te schrijven. De wedstrijd zou zich uitstrekken over meerdere ronden, waarbij steeds een van de kandidaten zou afvallen. Bovendien was het een internetwedstrijd, waarbij de kandidaten hun tekst voordroegen in een filmpje op de website van de krant. Het publiek kon dan stemmen op de kandidaat van zijn voorkeur. Wegens deze opzet werd aanvankelijk bedacht dat de tekst een feuilleton moest zijn, een verhaal in delen met een ontknoping in de finale tussen de twee overgebleven kandidaten. Dit idee bleek bij nader inzien niet zo praktisch. Er zouden immers vele maanden verstrijken, en het was maar de vraag of de bezoekers zich de verhaallijn zouden blijven herinneren. Bovendien hield die opzet in dat alle kandidaten hetzelfde verhaal zouden voordragen, iets wat ongetwijfeld de mogelijkheid bood om de prestaties te vergelijken, maar tegelijk toch ook een beetje saai. Zeker in het begin van de wedstrijd die van start ging met zes kandidaten. Daarom werd besloten om de kandidaten teksten te geven die voor een belangrijk deel identiek waren, en dus even moeilijk of makkelijk, maar die ook een persoonlijk tintje hadden.
Na een algemene voorronde waarbij tientallen kandidaten in Boerke Mutsaerts hun beste beentje voorzetten bij een deskundige jury, bleven er dus zes kandidaten over. In totaal zouden er dus achttien teksten geschreven moeten worden voordat de finale bereikt was. Die achttien teksten vindt u hieronder. Helaas bleek de tekst die door beide finalisten werd voorgedragen niet meer te vinden! Mocht die alsnog boven water komen, dan zal die te zijner tijd op deze pagina worden geplaatst.

Ronde 1: Et schonste

1 Karneval

t Schonste Tilbrgs, zin ze. Wie prt er et schonste Tilbrgs? Ik dcht bij men ege: daor zak naa es n meedoen. D leek me wl gef, Tilbrgs Kampiejoen Tilbrgs Knaawe wrre. Et lkt wl Aaidls. n naak dur de vurronde gekoome z, naa gaoget er pas cht om spanne. Want die aander vf, die zn ok nie op der mundje gevalle ok nie.

We hbbe de schonste stad vant laand, meense, mar witte gullie wddik et allerschonste van de schonste stad vn? Karneval. We hbbener jaore op moete wchte, mar toen mogget van den brger die hiette Kees de slooper toen waar et in ene geprmeteerd: enen opstoet. Wn fist! lk jaor gaok waogeslouwe omdk zo nuuwschiereg z wsse der dees jaor wir van braoje. n nr et leutere lstere, d doek ok gre. f meejkwke op et blrkonkoer. Witte gullie dtter in Tilbrg ene Tonpraotakkedeemie is? Wr ge kunt leere leutere? N, d heej niks meej krkezk te maoke. n dan hmme ng de krkebrlft, de krkemis en et krkekonsrt. Ge zt er mar druk mee as en kln bske, meej karneval. Al waar et mar mee dwle.
Mar et schonste van Karneval vn ik den opstoet. Meej al die hogkre, n die strpe. Kp zlf ok welles meejgelope. ene keer alleneg, en ene keer meej zen tweeje. Toenk alleneg waar waar ek twids, n meej zen tweeje ware we driedes.
Afijn. Ik lop dus meej in den opstoet, n langs de kaant stao zonnen aawen Tilbrgse meens meej en kln klutje te kke, n ik heur diejen brak zgge: Oopaa, der zitte namml gatter in den opstoet. n toen zeej dieje meens: D zn gin gatter, mnneke, d zn gaoter.
Alleej. n dgge bedankt zt d witte.

2 Roms lve

Ze zuuke de meens die et schonste Tilbrgs prt. Ik dcht bij men ege: daor zak naa es n meedoen. Et lkt wl Aaidls. Tilbrgs Kampiejoen Tilbrgs Knaawe. D wil ik wel wrre. Mar naak dur de vurronde gekoome z, naa gaoget er pas cht om spanne. Want die aander vf, die kunne namml der mundje ok goed ruure in et Tilbrgs, d snapte.

We hbbe de schonste stad vant laand, meense, mar witte gullie wddik et allerschonste van de schonste stad vn? Et rke Romse Tilbrg van vruuger. Et Tilbrg van vur et twidde Vattiekaans kesielie. Kzot nie trugwille, hrre, dieje td, mar ek hb er ng nt en stukske van meejgemkt, n dan vergitte d not mir. Bij ons oomaa hing ng zon driehoekerig brdje n de muur meej in et midde en og d zeej d Gd alles zaag. n op de schaaw ston en bild van Sintantooniejes onder ene stlp, n agge dan w kwt waart, dan koste n d bild vraoge om et trug te vne. D waar enen helen hndige hllege, dieje Sintantooniejes.
Wgget toen amml zaagt in Tilbrg, zomar op straot. Rooj Harte en Kappesiene. Vliegkappe en Gutjesnonne. Die Kappesiene, d waar iets hel aparts. In hullie krek koste pesjonkele, n onze paa ging daor biechte, want daor kreede nie zo gaaw et schfke.
Onze vadder en ons moeder ginge ng op beevert. Nr Keevelr. Zlf zk not vdder gewist as de Hasseltse kepl n Sint Jb. Mar ik vonnet wd zat lope vur ene lkstk f ene schar.
Kp ng geperbeerd om bij et koor te koome, mar d waar gin suukss. Dan moese we zinge Tantum rgoo sakraamntum, Vnermoer srnewie. n dan zong ik: Tante Mrgoo, zak meej krnte, fne rst meej slderie.
Alleej. n dgge bedankt zt d witte.

3 Sinterklaos

D wil ik wel wrre. Tilbrgs Kampiejoen Tilbrgs Knaawe. Want de kraant zuukt de meens die et schonste Tilbrgs prt. Ik dcht bij men ege: d gaok perbeere. Et lkt wl Aaidls. Mar naak dur de vurronde gekoome z, naa gaoget er pas cht om spanne. Want die aander vf, die bte dere tong ok nie aaf ok nie, war?

We hbbe de schonste stad vant laand, meense, mar witte gullie wddik et allerschonste van de schonste stad vn? Sinterklaos. n witte hoe wij d vruuger in et Tilbrgs noemde? Toen noemde wij d Siendereklaos. D was toen ik ng mar enen brak waar. Ons moeder gong toen al wl klttere in de Heuvelstraot n op de klttermrt, mar d waar meer vur t grot, want die deeje sepries, meej rmkes n alles. Vur ons, de jong, waar et amml veul spanniger. Ge moogt oewe schoen ztte, n de vllegede mrege waare de peeje nt aaw brod wg, n laager en spikmnneke in, f en marsepne vrekespotje, f ene kinkenduut van gevulde seklaa. mme hadde knp. Dmme mee nr Spanja zon moesse, in de zak. f dmme meej de roej zon krge van Sjaksjoer f Trappedoelie. Mar as alles goed gong, dan kosse me op zis deezmber ons kedookes tpakke. Dan had Siendereklaos op tffel gereeje. n ons moeder hagget dan ng wt tgespraaid. Dan leeket meer.
Mar j. Kweet ng goed dk niemer n Siendereklaos gelfde. n dk n onze paa vroeg, wie dr naa gelek op tffel reej. Siendereklaos, f ons paa n ons moeder. Naa, toen hk me tch peut gebeurd!
Alleej. n dgge bedankt zt d witte.

4 Eete

Naak dur de vurronde gekoome z, naa gaoget er pas cht om spanne. Want de kraant zuukt de meens die et schonste Tilbrgs prt, n ik dcht bij men ege: d gaok ok es perbeere. D wil ik wel wrre: Tilbrgs Kampiejoen Tilbrgs Knaawe. Et lkt wl Aaidls. Want die aander vf, die hbben ok gin houtere bakkes. f nie dan wl?

We hbbe de schonste stad vant laand, meense, mar witte gullie wddik et allerschonste van de schonste stad vn? Teete. Tilbrgers zn fnpruuvers. Aatij al gewist. Ast van et vreken is, dan lussemet gre. De krmenaoj, de platte ribbe, de zult of krp, et zwoert n spk. Toe den hiel aon toe. Durreege spk n ballekebraaj. Et smdderptje.
Mar ons moeder had ok ng w in de pap te brkke. Die mkte ooveral en fist van. Die deej waoter bij de soep, n dan zisse dmme Lewaajsoep han. mme kreege sondaags ok dikkels Soupe la giestr. In goei Tilbrgs: Soep van giestere. Meej dikke frmesllie. Die soep konde eete meej ene verkt. Et runsvles dtter dan ng inzaat was vur onze paa. D sneetie fn, n dan snipperdenie er en uike bij f en aawgurrukske meej msterd van et msterdmnneke.
Peejstaamp, hasjee, tis amml hel lkker, mar et lkkerste vonnik boerekoletppestaamp meej vrse wrst. Teminste, asser de vrst ooverheene gewist waar. Dan fraate wons ongaans. Dan mkte we in et midde vant brd in de boerekol en kltje om de sjuu in te doen. n dan mar britse, meneer. Lkker! n dabbe, n prakke. Gin gepielie. Spaoje!
n dan den broekriem ls. f ng rreger: nr et hske.
Alleej. Dgge bedankt zt, d witte.


5 Et febriek

Tilbrgs Kampiejoen Tilbrgs Knaawe. D wil ik wel wrre. Naak dur de vurronde gekoome z, naa gaoget er pas cht om spanne. De kraant zuukt iemes die et schonste Tilbrgs prt, n ik dcht bij men ege: d gaok tch es perbeere, diejen iemes te wrre. Ak win, dan lket wl Aaidls. Want die aander vf, die hbben ok gin mundje as en knupsgtje. f wl dan soms?

We hbbe de schonste stad vant laand, meense, mar witte gullie wddik et allerschonste van de schonste stad vn? Et febriek. De tkstiel. Tilbrg bestao naa tweehonderd jaor as stad, mar ds verkkes krt. As drrepke bestaoget al veul en veul langer. n in d drrepke wier ok al veul en veul langer geweeve. Dur de tswvers. Hullie hskes kunde ng zien in Tilbrg. In de Hasselt nffe de krek. In den Bokhaomer. D waare de irste febrieke van Tilbrg. Teegesworrig zo de belastingdienst zgge d d Ztztpeejers zn, mar toen waarenet gewon reme meense.
Toen ging et ng beeter meej de stad, n meej de tkstiel. Der kwaame mesjienes, en toen er mesjienes waare, kwaame der duuvelrs en schrobbelrs. Ze stonke nr smoutollie, d wl, mar ze mktenok laoke n ze mkte flenl. n rips, n baaj, n ok mesjster. We droege gin boezeroen mir, mar missiezonnekes. n palletoo n kooverkookes. D waar amml vur ooverdaags. Snaags waar aanders. Vur snaags hamme AaBee. Wolle deekes. Goed vur teege de rummetiek. Op den Heuvel koste vruuger in et Diejooraama zien hoe wrem de Lappe onder die Tilbrgse AaBee-deekes laage.
Toen de tkstiel Tilbrg in de kaaw liet staon.
Alleej. Dgge bedankt zt, d witte.

6 Fistdaoge

De kraant zuukt iemes die et schonste Tilbrgs prt, n ik dcht bij men ege: d gaok tch ok es perbeere. Tilbrgs Kampiejoen Tilbrgs Knaawe wrre. D lkt me wl w. n w dnkte? Ik koom ng dur de vursteronde ok ng. Naa gaoget er pas cht om spanne. Ak win, dan lket wl Aaidls. Want die aander vf, die blaoze ok flink in de bus. f nie dan?

We hbbe de schonste stad vant laand, meense, mar witte gullie wddik et allerschonste van de schonste stad vn? De fistdaoge. Krsemis. Aawjaor. Nuuwjaor. De Krstal op den Heuvel, in en vlammed aawriejol. Kweetet ng goed. In sommige Tilbrgse krke stonne leevendigge krstalle, meej schaope en alles. Daor gingeme louwe. Et kripke waar ng leeg. Daor leeje ze dan in de naachtmis ene lsse Jezus in.
Mar dan. Nao de naachtmis. Dan begon et fist. Dan hamme wrstebroojkes. f broojkes meej gemne ks n uikes. Ok lkker. n ast en goej jaor waar gewist, dan kreegeme nok ng kektte meej musterd van et musterdmnneke. Dan zeej onzen ome Koop: Hurtem es laage, Sintjoozef. Die heej de musterd gehld, opt Piuspln! n dan zeej ons taante Diena, die meej Koope getrouwd waar: ch gk, gij! Meej oewe musterd!
n dan leeket nt of dt alles vurbij waar. Al et fist. Mar dan begon et wir. Dan ginge ze durspeule. Vant aauw int nuuw. Jookere. f rikke. D gong er soms grf aon toen, meese. Sewle wl vur ene stver de kaort. n ene keer hk onzen ome Koop heure bieje op en kaort die taante Diena kwt wo. Ne knaak, zeej Koop. n toen zeej Diena: Agge zo durgaot, Kupke, dan wrt dees en hel schon jaor.
Alleej. En dgge bedankt zt, d witte.

W zeetie?
Ronde 2: kandidaat Annie Hesselberth Kwok ham ha. Dan aat ik aajer meej ham. Ak aajer ha.

Meese, ge zult wl snappe dk hel fret z dk ok in deeze ronde wir meej maag doen. De vurrege keer vroeg dieje meens van de kraant n alle kandidaote wsse de schonste Tilburgse tdrukking f t schonste gezgde vonne. Mar vur dddik d zg, wil ik ullie ammol bedanke dgge op mn gestmd ht. Ik hoop dgge d deeze ronde wir gaot doen.

Ik hoefde nie lang nao te dnke oover mn schonste Tilburgse spreuk. Die gao zo: Kwok ham ha. Dan aat ik aajer meej ham. Ak aajer ha. Schon war? Mar ok n bietje zieleg hor. Dan moet ik dnke n die reme Tilburgers van vruuger, n dan schiet mn gemoed vol. Zo rum waare sommegte Tilburgers dsse gineens gin kiepe hadde n gin vreke. Gin aajke, gin ham, allenig honger. Witte wsse dan zinne? Dan zinne ze dsse unnen houtere ham op tffel han. f unne houtere ks.
Mar naa zakkoe ng s iets vertlle. In t Tilburgs is die kiep ok n vraauw. Vruuger noemde ze n kiep ok n tiet of n tieteke. n diejen ham? Vruuger noemde ze t mansvlk ok wl vrrekes. Naa, as dieje vnt nr de durskes van plezier ging, ge wit wl wk wil zgge, dan zinne ze dttie gin kiep hield mar wl aajer ging eete. W dnkte daor naa van?! Toenk d heurde, dcht ik n ng zon schone Tilburgse tdrukking. Mar dan vur vraauwe. Dgge gin hel vreke hoeft te haauwe agge allenig mar wrst lust. f ham!

W zeetie?
Ronde 2: kandidaat Jan Swolfs Ge ziet mar, ge doet mar, t is gemak zat

D gullie bedankt zt d witte war. Ik bedoel dgge op mn ht gestmd n alles, n dk naa
in de vollegende ronde gekoome ben ok ng ok ng. Daor zk fret op, d zulde wl snappe. Ik hoop dgge deeze ronde wir op mn gaot stmme.
De vurrege keer vroeg dieje meens van de kraant n alle kandidaote wsse de schonste Tilburgse tdrukking f t schonste gezgde vonne. Naa, daor hoefde-n-ik nie lang oover te prakkezeere. t Schonst vn ik: Ge ziet mar, ge doet mar, t is gemak zat.

Ik vn d cht iets vur Tilburgers. Tilburgers zn gemakke meense. Vruuger zeeje ze d Tilburgers nie ont mar pront zn. f ok wl: Nie lammenteere mar akkedeere. Ge kunt wel heure d de Tilburgers vruuger ok hel goed Fraans kosse. Ge moest nie teege-n-et regeur zn. Trouwes, ok de Fraanse keuke waar toen in Tilburg hel gewon, al wast mar dtter op lleke tffel unne verkt laag. Mar in ons ge tltje zggeme ng steeds: Smmele doede mar in oewen ge td.
ch, dr waar netuurlek in llek hshaawe welles stront n de knikker. D begos meej stchele en ntele. Daor kwaam hommeles van, n dan begos t r pas goed te spanne. Mar wij leerde van ons moeder: As r twee deure teegenoover mekaare oope staon, moeter en dicht doen. En zo ist. Dan was alles wir klaoren blom en dikke mik.
Ik weet t wl meense. Ok bij de Tilburgers hdder netuurlek zat aorige bij, mar de miste Tilburgers vn ik tch hel aorig.

W zeetie?
Ronde 2: kandidaat Krelis Swaans Kwo dk wies wk wo, Wies.

Agge in de vurrege ronde op mn oe stm het tgebrcht, dan wil ik oe daor amml vur bedaanke. K z dr fret op, zeekers te weete, n ik hoop dk ok dur deeze nuuwe ronde koom. De vurrege keer vroeg dieje meens van de kraant n alle kandidaote wsse de schonste Tilburgse tdrukking f t schonste gezgde vonne. Daor hoefde-n-ik nie lang oover nao te dnke. Mn schonste Tilburgse spreuk is: Kwo dk wies wk wo, Wies.

Witte wrrom? Omd ge in t Tilburgs zo schon kunt rme n dichte zonder oe hmd op te lichte. Drrom. T Gao amml venges. f bijnaa. Der zit unnen hop poezie in t Tilburgs zonder dgge zllef vur dichter ht durgeleerd. Lstert mar s meej mn meej: Kwo dk wies wk wo, Wies. Vf weeje, en drie kaas. Komter mar s om in de lieteraatuur, dan zulder bekaaid vanaaf koome.
Mar in t Tilburgs stikt t r van. T Tilburgs rmt van alle kaante. Van veure, van aachtere, n dikkels ok swirskaante.
Zot zo zuut zat zn?
Zis zis zisse, mar zis zeuve.
Kkt is f ie kkt, n assie kkt nie kke.
De schuup is t t schp geschoept.
n wk list op de mrt heurde:
Kom s kke, kom s kke
K stao hier nie vur niks te kwke!
Ik wil mar zgge:
Tis mar dgget wit
Dtter in Tilburg
Veul poezie zit.

W zeetie?
Ronde 2: kandidaat Peter van Hest Bttie akkum aaj?

Nuuwe ronde nuuwe kaanse. Meese, ge zult wl snappe dk hel fret z dk wir meej maag doen, zg mar zo fret azzenen hond meej zeuve lulle. Agge op mn gestmd ht dan willek oe daoveur bedanke. n ik hoop dgge ok naa wir op mn gaot stmme. De vurrege keer vroeg dieje meens van de kraant n alle kandidaote wsse de schonste Tilburgse tdrukking f t schonste gezgde vonne. Daor hoefde-n-ik nie lang oover nao te dnke, oover mn schonste Tilburgse spreuk. Die gao zo: Bttie akkum aaj?

Hdden hundje? Dan zuldem wl snappe. Vur wie gin Tilburgs hundje heej, zg ik r mar bij hoe d d in t Neederlaans gezeejd wrt: Bijt hij als ik hem aai? Meese, d klingt tch van gin kaante?! Wk wil zgge is dees: as t bske Tilburgs prt, dan verstao zunnen hond ok allenig mar Tilburgs. cht waor. D lstert hel naaw meej hundjes. Gelft mn naa mar. n agge mn nie geleuft, dan gelfde meschient Kees Robbe wl. Want die heej ot d prntje getekend meej Bttie akkum aaj? n ok ng n aandere prent. Dan vraogt unnen ngelsman n unnen Tilburger f dn hond miet lust. En dan zeej t Tilburgs bske: Js js, n sebiet btjoe.
Mar de schonste hundjesprnt van Keese is dees: Meej n bske d zunnen hond tlaot, en n vraauw die daor iets op aon te mrreke heej. Wrop t bske teege die vraauw zeej: Naa hk m n de laaibaand, en naa leetie m tch ng op de kaaibaand.
Dus naa witte ok wrrum sommegte hundjes Kaaibaanderas wrre genoemd.

W zeetie?
Ronde 2: kandidaat Wil Brouwers-Van Hoof / Ze kosse nie b mekaor gekweeke gekreege krge

Zo, naa zk ng in de vollegende ronde gekoome ok ng ok ng. Daor zk fret op, d zulde wl snappe. Dus iederen die op mn gestmd heej: bedankt war. Ik hoop dgge d deeze ronde wir gaot doen. De vurrege keer vroeg dieje meens van de kraant n alle kandidaote wsse de schonste Tilburgse tdrukking f t schonste gezgde vonne. Naa, daor hoefde-n-ik nie lang oover te prakkednke. t Schonst vn ik: Ze kosse nie b mekaor gekweeke krge.

D zeeje ze vruuger as n vraauw dr knder nr binne riep. D viel dikkels nie meej, want toen han veul vraauwe ng enen hele strp jong. En kwkt die ammel mar s bij mekaare.
D moes toen ng, zonne strp. Van de pestoor. En vurlichting waar der toen ng nie bij, dus veul vraauwe waare-n-er llek jaor steevaast bij. Dan waare ze wir aon de tl, n asse n mnd of zis op scheut waare, dan werd de luurkrf wir klaor gezt.
Hoe groter de strp hoe beeter. Ge had toen ok ng veul mer sorte kender dan teegesworreg. Ge had irst platte knder. D waare de kiendjes die ng nie kosse lope. Die wrre dikkels ok haawknder genoemd, omdt moeders ze n de mm moes haawe. Asse dan groter wiere van et zg, dan waare-n-et irst klutjes, dan ploddekes, en dan brakke. Ge had ok ng broekpoeperkes, jungskes, mdjes f durskes.
Mar as get n ons moeder had gevraoge asse stond te kwke, dan waare we ammol vrekes van jong.

W zeetie?
Ronde 3 Annie Hesselbert

Alwir unne ronde verder! Naa beginnet pas cht spannend te wrre! Bedankt meense, dgge op mn gestmd ht, en ik zal wir s mn biste Tilburgs vur dn dag haole om jullie w te vertlle oover de plk in Tilburg die ik t schonst vn, want daor was dieje meens van de kraant benuuwt naor. Ds de Lange Jan. En as ge nie wit waor de Lange Jan leej, de Lange Jan d is t waoter d bij t kenaol leej bij dn aauwen Enthovense wg. Tis r aatij schon. Et leej aon de raand van Moerenburg, en vruuger hk r veul gewaandeld meej de knderwaoge. Ast in de wnter goed gevroore ha, dan ging hil de buurt daor schtse. Toenk ng goed gezwakt waar gink r ok ng hardlope ok ng. En om r vur te zrrege dk gin aauw kraffel wr, gaok r teegesworrig dikkels n ptje nrdik wlleke.
Hil Moerenburg is trouwes schon. Ge ziet r veul veugeltjes, n saoves hurde ng wel s unne kinkenduut. Waor ge trouwes wl op moet ltte bij t nrdik wlleke is detter wl s prsmppe op de wg ligge. Witte gullie d d stukske Tilburg zo hiet umdtter daor hel hel vruuger n hel schon hs heej gestaon d zo hiette? Meej unne gracht rontelom en alles. Un paor jaor geleeje hbbe ze daor opgraovinge gedaon, mar veul hbbe ze dr nie gevonde. W aauw geraaj en unne schoen zonder hak. Ak daor zo nrdik wllek dnk ik wl s bij mn ge d Moerenburg toen ng veul schonder waar as teegesworrig.
Mar naa moete gullie oewge nie meej zn alle tegelk nr Moerenburg en de Lange Jan spoeie. Mar en vur en. Dan blvet t schonst plkske!

W zeetie?
Ronde 3 Jan Swolfs

Nie te gelve! Naa maag ik al wir meedoen! Daor zk blij meej, meense. Bedankt dgge op mn gestmd het war. Ik gao deeze ronde ok wir perbeere et schonste Tilburgs te praote. En vur deeze keer vroeg dieje meens van de kraant n ons: W vnde gullie naa geluk t schonste plkske van de stad? Naa, d wies ik meten, ds waor ik geboore bn n waor ik zon schon Tilburgs hb geleerd. Ds t Hasseltpleintje. En dan bedoel ik t pleintje van vur dn orlg.
Et Hasseltplein, d waar onze vurtn. Daor hmme wt afgespuld. Et waar toen nog n hel aander pleintje dan teegesworrig. Dr zaat bevobbeld ng unnen chte smid, die de prde besloeg, n dr waare ammel ng van die kln winkeltjes, dikkels n hs. Unnen bkker, n n winkeltje mee naaigeraaj. Mar as ge mllek of aaier moest hbbe, dan gingde nr de boerderij van Jaans Swns. Toen wonde bij t pleintje ok ng Virginie Doorakkers. Die waar bijna hllig, zoveul rozehuukes as die had vurgebeeje in de kepl. Mar as ge unne stinpst op oewen drriejre had, n as bidde nie hielep, dan moeste bij t feitvrouwke van Van Hees zn. Die mkte dr ge zallefkes. Vur pste, kseem, fratte, padscheete, n alles.
Tis naa mistal mar n bietje stil nt pleintje, hoe druk et r ok is rontelom. Ze hbbe dr unne retonde ngeleej waor t snoepwinkeltje van Keeke Staps waar. En op de plk waor t kefee van boer Fesjr ston, daor stao naa et aaw nuuw ziekens.
Mar tch. Et Hasseltpleintje blft aatij wddet gewist is. Mn schonste plkske!

W zeetie?
Ronde 3 Krelis Swaans

Zo meense, hier zk wir. Bedankt d gullie op mn ht gestmd, want naa maag ik dus ok wir n deeze nuuwe ronde meedoen meej t schonste Tilburgs dk kn. Et gao over t schonste plkske van de stad, want d vroeg dieje meens van de kraant. Naa, vur mn is d et Hasseltpleintje. En ak dan ng w persiezer z: de lrlooierij op den hoek meej de Kraaivnse straot. Die looierij waar van twee bruurs, gin van beije getrouwd, en n de kepl is d t oudste gebouw vant pleintje.
Ik woon er allang niemer, op t Hasseltpleintje, mar iedere keer akker wir koom, dan gebeurt r iets gks meej mn. Dan krg ik zin in snoep. Ge snapt netuurlek wl hoe d zo gekoomen is. D komt dur de snoepkraome die dr in de maaimnd aatij bij de kepl staon. Dan waare de aander knder aatij sjeloers op ons, d wij bij de snoepkraome wonde en hullie nie. Mar ge kreeget nie vur niks. Wij moese aatij irst de kepl in n n rozehuuke bidde vurdmme vur en of twee cnte snuupkes mochte kope. En ik moet zgge, dan smkte-n-et ok beeter. Et joodevt, de stroopseldtjes, de drpveeters, t zuuthout, toverblle. Mar wddik t lkkerste van alleml von, d waar kattespaauw. Witte w dt is? Ds nt as joodevt mar dan irst gesmolte n dan deeje zr pindanutjes durheene. En as ge vur unne cent sjepdrp kcht, dan konde die in n flske meej waoter onder oe bd bewaore en flink rutsele. Dan konde fn sjpke trkke.
Die lrlooierij, d vn ik t schonste plkske. Mar op de twidde plts koome al die snoepkraome t de maaimond.

W zeetie?
Ronde 3 Peter van Hest
Alwir unne nuuwe ronde! En ge zult wl snappe dk blij z dk r ok wir bij maag zn. Ik zal perbeere wir s goed vur den dag te koome meej mn Tilburgs. En vendaog wil ik oe s iets vertlle oover t Willem II-staadiejon. Want dieje meens van de kraant die vroeg ons w ons schonste plkske van de stad is, n vur mn is d t staadiejon. Daor koom ik naa al meer as fftig jaor, dus dan witte gullie t wl. Toenk r pas kwaam, toen wiere ze ng wl de triekeloores genoemd, van de drie kleure rod, wit n blaauw. Toen waare ze ok al s kampioen gewist. Meej Jan Veroessel, dn bste spits diese ot gehad hbbe. Trouwes, wij zeeje toen gin spits maar wij zeeje gewon in goei Tilburgs middeveur. Jan waar van Longa nr Willem II gekoome, n oeioeioei d waar w. D kos nie bestaon in Tilburg. Mar hij deeget tch!
Sins dieje td hk alles meejgemkt meej Willem II. Dsse teege Mesjster Joenaaitut moese, en dmme irst in de Kp gelk spulde. J, we spulde toen in de Kp, omdt aauw staadiejon vuls te kln waar. Mar j, in Engelaand kreege me toen wl unne flinke jas. Mn maoket niks t. Ik hb r speulers gezien die ng ginnen buts in n pkske booter kosse schuppe, mar ok voeballers die hel goed kosse slpe. En volleges mn hamme toen teege Mesjster gewon in d aauw stadionneke van ons moete speule. Dan hadde wij hullie meschient wl n mesjsterse broek ngedaon.
Mar f ze naa verlieze of winne, mn maoket niks t. D staadiejon blft mn schonste plkske.

W zeetie?
Ronde 4-01

Zo meense, hier zk wir. En naa begient et er cht om te spanne, nie? Agge naa ng ene ker op mn stmt h, dan gaok nr de fienaale! Daor zok hel fret op zn, ak in dieje fienaale zo zitte. Dan zk in ieder geval bij de liste tweej die et biste Tilburgs praote. En ds nie niks war? Want et Tilburgs is en verkkes moeilijke taol, nimt d mar van mn aon.
List vruug er ng iemes n mn, f ik wies w in et Tilburgs De Drie Kaas zn.
Ik zg de w?
De drie Kaas, zeetie.
Ksg ksot nie weete.
Ds nie goed, zeetie. D zn mar twee Kaas.
De drie Kaas zeetie, d is:Ks Kaaj Kept!
Ik zg: hoowis, hoowis! Ds nie goed! D van kaai n kepot, d klpt as n bus, zeek, maar d Ks, d dugt nie. In et Tilburgs schrfde Ks nie meej n K, de schrfde meej n Iks Lstert mar: X
En witte hoek d wies? Van et Tilburgs vllekslied. Want ze zgge wl d wij gin vllekslied hbbe, mar ds nie waor. Tilburg heej wl dre vlleksliedere. We kunne allen nie kieze! En en van die drie d hiet: Xie oe daor zo gre ligge Ksie Meej n iks!
Knde gullie d ok ng? Ksal oe n stukske laote heure:

Ksie oe daor zo gre ligge
Tilburg, waor ik geboore bn
Meej oew krke, oew febrieke
Waor ik iedere ln van kn.
Ksie zo gre al die toores
Meej der krse fier in tp
t blaaw durboore nst de schaawe
Mee der plmen om dre kp.

Alleej, n dgge bedankt zt, d witte war.

W zeetie?
Ronde 4-02

Zo meense, hier zk wir. En naa begient et er cht om te spanne, nie? Agge naa ng ene ker op mn stmt h, dan gaok nr de fienaale! Daor zok hel fret op zn, ak in dieje fienaale zo zitte. Dan zk in ieder geval bij de liste tweej die et biste Tilburgs praote. En ds nie niks war? Want et Tilburgs is en verkkes moeilijke taol, nimt d mar van mn aon.
Mar gelukkeg hk ng op zon goej aawverwtse school gezeete. Daor moese wij Neederlaans leere t n buukske d De Maajbom hiette, mar t chte Tilburgs leerde wij op de spulplts. Van mekaare.
Daor leerde-n-ik t Tilburgs AaBeeSee. Aa is n aajke!
Mar witte gullie ng w de S is in t Tilburgs AaBeeSee..?
Nie?
Smoeder!
En w de Zt..?
Zoomaa!
En witte w wij ok zin? D de pestoor de mis deej op Taltaar, mar assie op de prikstoel klom veraanderde-n-ie in Taawhoer.
Ene Tilburger kunde knne n zn taol. Daor gao ok et Tilburgs vllekslied oover. Want ze zgge wl d wij gin vllekslied hbbe, mar ds nie waor. Tilburg heej wl dre vlleksliedere. We kunne allen nie kieze! En en van die drie d hiet: Zde gij ene pronte meens.
Knde gullie d ng? Ksal oe n stukske laote heure:

Zde gij ene pronte meens
Lopte wl es hrs n geens
Luste gre goej petatte
Gaoder wl es ene vatte
Prtte aatij ve plat
En zgde gatverdikke:
Dan zde gij van onze stad
Van Tilburg nt as ikke.

Alleej, n dgge bedankt zt, d witte war.

W zeetie?
Ronde 4-03 voor een van de mannen

Zo meense, hier zk wir. En naa begient et er cht om te spanne, nie? Agge naa ng ene ker op mn stmt h, dan gaok nr de fienaale! Daor zok hel fret op zn, ak in dieje fienaale zo zitte. Dan zk in ieder geval bij de liste tweej die et biste Tilburgs praote. En ds nie niks war? Want et Tilburgs is en verkkes moeilijke taol, nimt d mar van mn aon. Ik weet er alles van, meense, want ik kos op school goed reekene, mar ast oover Taol ging kreeg ik aatij op mn duuvel.
N, dan onze Noopaa. Daor hk veul meer van geleerd dan van alle misters op school.
Ze han hil de Hasseltstraot oopegebrooke, ik zg mar iets, en ik ston meej onze Noopaa nr die kle te kke.
Ik zeej: D zn grote gatter, oopaa.
Jonge, zeetie. Jonge tch. D zn gin gatter. Leert naa tch oe taol es fesoenlek, d zn gaoter!
En ik weet ng goed dk meej den Oop in den hf ston.
En dttie zeej: Kik, mnneke, d zn naa zwarte bsse.
Ik zeej: Mar die zn rod, oopaa
D komt, zeetie, omd ze ng gruun zn.
En toen dcht ik pedon ik dacht, n en van de drie Tilburgse vlleksliedere: We lusse ze gruun.
Knde gullie d ng? Ksal oe n stukske laote heure:

We hbbe de schonste stad vant laand
En onze vadder is fabberiekaant
En lsse mar koome, we lusse gruun!

We hbbe-n-et bild van Willem Tweej
Hij zie wl gruun mar we doent ermeej
En lsse mar koome, we lusse gruun!

Alleej, n dgge bedankt zt, d witte war.

 


Naar het begin van de pagina

Inhoud WTT
CuBra Home