INHOUD DOSSIERS
INHOUD W T T
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

Bijlage

Bastaardvloeken

 


 

allejizzus

bastaardvloek; meestal bijwoord

Jo van Tilborg -- Elk keind dè op de grôote school zaat, moes éne keer per jaor, drie centen meejbrengen, méér mocht ôok, mar bij ons vonden ze dè al allejizzus veul geld. (uit Lodewijk van den Bredevoort, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken dl. 1, 2006)

Jo van Tilborg -- ‘Assik dè ding ötlaot, krèèg ikket allejizzus in menne rug’, ze bedoelde der kesjet. (uit Lodewijk van den Bredevoort, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken dl. 1, 2006)

 

gaddeezeme

bastaardvloek

Jan Jaansen (Piet Heerkens) -- De mergen daorop kos oome Teun haost nie uit z'n bed kome, zoo stijf waar ie. "Wel gaddezeme," bromde-nie, "m'n beene slaope nog nao en ze willen mar nie wakker worren…” (uit ‘Oome Teun op collecte’, Nwe. Tilb. Courant, 1939)

 

gaddimmes

bastaardvloek

Jan Jaansen (Piet Heerkens) -- Die geleerde architecten jaogen oe mar op onnoodige onkosten. Wè ze buitengewoon goed kunnen: rekeningen schrijven, dè kunne ze gaddimmes goed." uit ‘Bad Baozel’; Mwe. Tilb. Courant, 1939)

 

gaddoome

bastaardvloek

Lechim (Michel van de Ven) -- Ge heur'et bekaant alle daoge :/ Wanneer komt 'r nog is sneuw?/ Dès gadoome lang geleeje/ 't lèkent wel 'n halve euw. (uit ‘Sneuw’, ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier; ca. 1975)

Lechim (Michel van de Ven) – (bij de troonsafstand van koningin Juliana) -- Wè Juliaon vur ons gedaon hee/ Dès gadoome nie mar niks (uit ‘Mee pesjoen’, ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier 1975)


“'t Wordt gadoome ammol duurder”
Heurde daogeluks duuzend keer
'n Klootig pekske sigerette
Dè kost vort 'n kwartje meer.
Lechim – ‘BeeTeeWee-wee…’

Ik had men vertier en fietste mee veul plezier
in de verte zaag ik altij den heuvelse toren.
Mar op ene keer mee hul men gekèèk
verzelde ik in 'n vremde wèèk
en gadomme, ik was harstikke verlore.
Elie van Schilt – ‘Toon den zoon (van Nilleske)’
 

Karel de Beer -- “Kèts (Kaatsheuvel) èn Lôon zèn eene gaddoome" (dit is één pot nat.) -- (2000, van de website over Tilburgse bijnamen van Karel de Beer)

Gerard Steijns --  Èn dès gaddoome ok en goej reeje vur fist! (Tien jaor diktees van Gródjes, 2010)

 

gadoorie

bastaardvloek

K+B gadoorie

Jan Jaansen (Piet Heerkens) -- Gaddorie," riep oome Teun… (Oome Teun en de Iemkers - door A. Wibbelt, naoverteld deur P. Heerkens S.V.D.; 1941)

Jan Jaansen (Piet Heerkens) -- Gaddorie, gij bent nog magerder as vruuger, mensch. (Oome Teun en de Iemkers - door A. Wibbelt, naoverteld deur P. Heerkens S.V.D.; 1941)

 

gatjèn

bastaardvloek

Lechim (M. v.d. Ven) -- Gatjèn wè hemme toch genoten/ Van 't prachtig weer in maai/ Gin vögeltje heeter gefloten/ Gin blumke bloeit 'r langs de Laai. (ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier; ca. 1975)

Lechim (M. v.d. Ven) -- Telangeliste was ’t gatjèn/ Nie mir om uit te staon… (ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier; ca. 1975)

Jan Jaansen (Piet Heerkens) -- "Haaw op mee dè gekreun," zee taante Hanna, "ik wor d'r zemellappig van, gatjèn… (uit ‘Oome Teun en den dokter’, Nwe. Tilb. Courant, 1939)

 

gatjevergimme

bastaardvloek

Piet Heerkens -- "Wel gatjevergimme,/ die kraai krijgt et verrig,/ riep Jan, 't is 'n slimme!" (uit ‘De köster van Baokel’, in: Vertesselkes, 1941)

 

gatjuu

bastaardvloek

Lechim (M. v.d. Ven) -- En Sjaan zaat in d'r nuuwe baank/ Gatju wè was ze frèèd. (ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier; ca. 1975)

Lechim (M. v.d. Ven) -- Gatju, wè zumme dan fiste strak. (ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier; ca. 1975)

Lechim (M. v.d. Ven) -- Ik hagge't gezee, dus mos ik mee/ Gatju, ha'ik mar niks gezee… (ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier; ca. 1975)

Lechim (M. v.d. Ven) -- Vleeje week is de St.-Anna-kerk/ in 't openbaor verkocht/ Gatju Kriesje, wè was 't 'r druk/ Dè hadde nóót verwocht. (ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier; ca. 1975)

MTW verdorie: uitroep van teleurstelling (God oh God)

Cees Robben gatjuu

 

gatsamme

bastaardvloek (= God zal me ....)

K+B gatsamme (passim)

Cees Robben -- Reesde mee de B.B.A./ En zidde “gatverdikke?!”/ Dan wierde gij toch ôk deurnat/ Gatsamme… net as ikke… (28-08-1954; deze prent speelt in op de actualiteit: in de vakantiemaand augustus had het meer dan een hele dag achter elkaar geregend. Bovendien is het een variant op het zogenaamde ‘Tilburgs volkslied’)

Cees Robben – Gelukkige is ’t  woord nie, zik deuzig en zat.. mar zaolig gatsamme.. dè-wel….. (nieuwjaarsgedicht; 02-01-1970)

Piet van Beers -- Biljarte zô nog gaon,….. messchien ôk damme./ Daor zwitte ôk nie zôveul van, gatsamme. (uit ‘Roland Garros’; ca. 2005)

 

gatverdikke

bastaardvloek

Cees Robben – Zèède gij oew stuur vort kwèèt,/ dur den romslom van den tèèd… (…) lôôpter ôô de kentjes aaf/ en zegde gatverdikke…/ dan snapter ôôk gin bal mir van/ gatsamme net as ikke… (deze tekst speelt in op de ingrijpende veranderingen binnen de katholieke geloofsbeleving; 03-04-1970; ook dit is een variant op het ‘Tilburgs volkslied’)

Karel de Beer -- Praote gij van "gienderwèèd,"/ Koomde wèl es dur de Rèèt,/ Witte gij ok wort Kedènt is,/ Itte pòlling meej de Kèrmis,/ Kènde gij et Fraatersgat,/ Èn zègde "gatverdikke!"/ Dan zijdegij van onze stad,/ Van Tilbörg, nèt as ikke! -- Tussen haakjes: dit lied moest bij speciale gelegenheden plechtig gezongen worden, staande en uit volle borst, herinner ik mij van vieringen van belangrijke verjaardagen van mijn oma. Voordat dit gebeurd was mocht de aanval op het familiediner beslist niet worden ingezet. (2000, van de website over Tilburgse bijnamen van Karel de Beer)

 

gatvergiele

bastaardvloek

Cees Robben – Gatvergiele, gienderwèèd.. daor gao die Gôolse giebergèèt (25-10-1985)

 

gatvergielegèètekeutel

bastaardvloek

SN Gatvergielegèètekeutel, wès dè heet (160909)

 

gatvergimme

Bastaardvloek: gat = God; vergimme = vergeef me

ook adjectivisch gebruikt: Die gatvergimmese kwòjóng!

K+B gatvergimme

Cees Robben ik kan dè gatvergimmes gaotje nie vèène (15-04-1965)

Cees Robben – Ge staot zonder benzine meneer… Wel gatvergimme.. daor kan ik bist al drie daoge mee gereeje hebbe… (14-03-1975)

SN Jè, dès gatvergimme nie op sneubòlle gekokt (311208)

Cees Robben – ge zit gatvergimme net te loere as unne hond in ’n vleeshal.. (02-07-1976)

Cees Robben – Ik ben geboren en getogen/ in de aauwe Koningswaai/ en ik had daor in’t verleeje/ gatvergimmes munnen draai… (over Pieta Melis; 19-02-1971)

Willem van Mook – ’k Heb gatvergimme m'n ziel toch nie aon den duvel verkocht, 'k Ben 'ne goeie katholieke meens. (Nieuwe Brabantse novellen; ca. 1970)

Jodocus (J. Stroucken) -- En wè 's dè, gatvergimme?/ Dè zèn rooj spruite, zeej ik fier (Toemet hooj; 1993)

Piet van Beers -- Ge hèt me doen simme/ gatvergimme. (uit ‘Lieve Annelieke’)

 

gatvermiedenhoed

bastaardvloek; wsch. persoonlijk taalgebruik

Tony Ansems -- Zondags ging ie gerre nor 't café toe/ Mar ons Oma vond/ Dat ie ut mar nie moes doen/ Ze verstopte zijn schoenen/ En den Opa zachtjes vloeken/ Gatvermiedenhoed. (Van de cd ‘Gatvermiedenhoed’, 2010)

 

gòdsakkerdekont

interj.

MTW bastaardvloek

 

jandoorie

bastaardvloek

Piet van Beers -- Der waare schaole vol meej vlêes/ èn hêete “Kip Pandoorie./ De sambal en de ketjap mòkten ’t/ nog èrger hêet jandorie. (uit ‘Ôome Jan’; www.cubra)

 

jikkeres van meraante

uitroep - bastaardvloek

- Eerste lid = wsch. 'jezus-christus'

K+B och jikkeres, o jikkeres, och jikkeris, och jazzes-van-merante

Jan Jaansen (Piet Heerkens) -- Jikkerevanmaraante, waor moet et in godsheerenaom dan toch naor toe mee de wereld! (uit ‘De nuuwe dokter’, Nwe. Tilb. Courant, 1940)

HvR jikkeres van merante nòg òn toe!

Verh. OJIKKERES, uitroep van spijt; verbastering van: o, Jezus Christus.

Bont marante! uitroep (gew. in verb. met s'ee'zes)  s'ee'zes, tussenw., sjezus.' ... Jezus Marante, seezesmarante! 

OT 66:59, 113

 

nondedomme

bastaardvloek

Cees Robben – Non-de-domme schiet toch op Drikka… Gij wordt vort hoe lammer hoe lammer… (13-10-1978)

 

nondejuu - nondetjuu

bastaardvloek

Henriëtte Vunderink -- Dus smiddags nòr den Heuvel,/ èn al bij den bocht/ ston enen ijskooboer die/ benaan meej slagroom ok verkocht./ Vur ons gin daogelekse kost,/ dè stond noot opt menuu./ Gelèèk mar ieder tweej besteld,/ dè smokte, nondetjuu!! (uit ‘ Kèrmes’, in kZal van oe blèèven haawe, 2007)

 

nondetonnèèr

bastaardvloek

Cees Robben – Nondetonnair Naris.. is ‘t naa glad.. of zemme zat…. (02-04-1976)

 

pòtdoome

bastaardvloek

Naarus (Bernard de Pont) -- Naa zè’k potdoome allebaai m’n gouw ringe vlore… (uit: Brieven van 'n oud Tilburger; in Groot Tilburg, 1940)

Lechim (Michel van de Ven) (over een schilderij van Van Gogh) -- Dè schilderij, dè mot potdoome/ Ok al is't dan mar in 't klèn/ 'n Standbeeld van d'n noesten èver/ Vur de Tilburgse wèvers zèn. (ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier; ca. 1975)

Naarus (Bernard de Pont) -- Sakkerkiske, ‘k zèr nog muug van… (uit: Brieven van 'n oud Tilburger; in Groot Tilburg, 1940)

 

sakkerdanieèl

interj.

bastaardvloek

D'16 "sakkerdaniel - n'uitroep"

WNT SAKKER ontl. aan Fr. sacré, als eerste lid in merendeels verouderde bastaardvloeken

 

sakkerdekont

bastaardvloek

Tony Ansems -- En as ge nao 't examen/ De post op bent gaon haole/ Dan vende uit, sakkerdekont/ Ge zeit al weer gezakt. (uit ‘Vursorteren’ (1971), van de cd ‘Gatvermiedenhoed’, 2010)

 

sakkerdoome

interj.

krachtterm

D'16 "sakkerdoome! - 'n uitroep"

WNT SAKKER van Fr. sacré: in meerendeels verouderde bastaardvloeken

 

sakkere

ww., zw.

Kubke Kladder (Pierre van Beek) -- Hij was zô kwaod as 't aachterste end van den duvel. Vergimme wè sakkerde-n-ie: hij was mee ginnen riek mir te voeieren! (uit: Uit 't Klokhuis van Brabant, Nwe. Tilb. Courant 1929)

Jan Jaansen (Piet Heerkens) -- Er wier gevloekt en gesakkerd en gegild en de kender begosse van louter plezier kopje te duikelen over de natte waai. (uit ‘De nuuwe dokter’, Nwe. Tilb. Courant, 1940)

Piet Heerkens -- Die heidenen in et bos/ wie zou d'r nie op sakkere,/ sakkere,/ die heidenen in et bos/ ze jakkeren over et mos. (uit: ‘In et bos’, in De kinkenduut, 1940)

FVb foeteren, vloeken

WBD III.3.1:273 'sakkeren' = vloeken

WNT SAKKEREN - vloeken, foeteren

Biks sakkere ww - vloeken, foeteren

 

sakkerjèns

bastaardvloek als bijwoord of bijvoeglijk naamwoord

Willem van Mook -- Verdomme jammerde hij, dieje sakkerjense duvel is er wir mee z'n herrie. (Nieuwe Brabantse novellen; ca. 1970)

 

sakkerjuu

bastaardvloek

Willem van Mook -- 't Is de duvel die-t-er mee spult, sakkerju. (Nieuwe Brabantse novellen; ca. 1970)

 

sakkers

bijv.nmw., bijwoord

Wim van Boxtel -- Mar gin rust is hun vergeven,/ zolang diejen wend zo sakkers waait./ Kek 'ns daor, hoetie bij d'n toren,/ gulzig dur de blaoikes graait. (uit ‘Blaoikes waaien’, in Brabants Bont, 1979)

 

sèrniedoome

interj.

bastaardvloek "serniedoomen - n'uitroep"

 

soodejèn

bastaardvloek

Tony Ansems -- Agge ze ziet, praot van geluk/ Ze lijkt sodejen zo'n lekker stuk/ Ze laacht en zwaait en praot meej alleman/ In der korte rukskes en der leerzen aon. (uit ‘Dere pluusen hoed’, van de cd ‘Gatvermiedenhoed’, 2010)

 

soodejuu

bastaardvloek

Lechim (Michel van de Ven) -- Sodeju wè is 't toch hèèt/ Ik zit te baoie in m'n zwèèt/ Al stao m'n kaauw pilske gerèèd/ Sodeju wè is 't toch hèèt. (uit ‘'t Is noot nie goed’, ongedateerd knipsel uit De Tilburgse Koerier; ca. 1975)

MTW gematigde vloek

Biks soodejuu - bastaardvloek

 

soodemarèl

bastaardvloek

Jan Jaansen (Piet Heerkens) -- "Sodemarèl, wè-d-is-ie goed zeg!" (uit ‘Bad Baozel’ door A. Wibbelt, naoverteld deur P. Heerkens S.V.D.; 1941)

 

sodemekaatje

bastaardvloek

Jan Jaansen (Piet Heerkens) -- "Sodemekaatje, wat is me dát daar 'n kannibaals gedoe," zee Johan toen ze goed-en-wel buiten waren… (Oome Teun en de Iemkers - door A. Wibbelt, naoverteld deur P. Heerkens S.V.D.; 1941)

 

vergimme

interjectie - bastaardvloek (vergeef me); ook adjectivisch gebruikt: die vergimmese kwòjong

Kubke Kladder (Pierre van Beek) -- Hij was zô kwaod as 't aachterste end van den duvel. Vergimme wè sakkerde-n-ie: hij was mee ginnen riek mir te voeieren! (uit: Uit 't Klokhuis van Brabant, Nwe. Tilb. Courant 1929)

Cees Robben vergimmese snòtneuze;

Cees Robben en vergimmes ènd op scheut;

MTW 'vergimmes, vergimd' bw - uitzonderlijk bijzonder

MTW 'Hè deej ut vergimmes goet' - Hij deed het bijzonder goed.

FVb 'vergimmes goed' - heel goed

Cees Robben ''t doe wel vergimmes zeer'

Bosch vergimmes - krachtterm (God vergeve mij); snel, als de wiedeweerga